Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau....(Trích Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây Cu ngày 19 tháng 4 năm 1946).

Kính gửi bạn đọc
Trong thời gian vừa qua, nằm trong lộ trình chung về đổi mới giao diện website của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, website của Viện Dân tộc học tiến hành thay đổi giao diện và hoàn thiện một số vấn đề kĩ thuật khác. Chính vì thế, việc cập nhật thông tin không được thường xuyên và việc truy cập đôi lúc không được thuận lợi. Hiện nay, những vấn đề kĩ thuật đã cơ bản được hoàn thiện và việc cập nhật thông tin sẽ được thường xuyên hơn. Vậy xin được cáo lỗi và thành thật xin lỗi với bạn đọc. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý vị.
Website Viện Dân tộc học

​​​​
​​
 
 
​​