always nghĩa là gì

Bản dịch của "always" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: always nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "always" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

He / she always takes an active role in… .

Cậu ấy / Cô ấy rất rất tích rất rất nhập...

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: Top 3 giày MLB đang có sức hút nhất hiện nay với giới trẻ

English Cách dùng "always" nhập một câu

I love horses with all my heart, and they have always been there for u through the good and the difficult times.

Lee's army, at the over of the supply line, nearly always was short of supplies as the war progressed into its final two years.

We're just doing what we want vĩ đại vì thế, lượt thích we always have.

Xem thêm: customary là gì

They always maintained that they married for amusement and not for love.

I've always enjoyed the idea of many people, all lip syncing vĩ đại one tuy vậy.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "always":