atoms là gì

/'ætəm/

Chuyên ngành

Toán & tin

nguyên tử
tagged atom
(vật lý ) nguyên vẹn tử tiến công dấu

Kỹ thuật công cộng

nguyên tử
acceptor atom
nguyên tử axepto
acceptor atom
nguyên tử nhận
antiproton atom
nguyên tử phản proton
artificial atom
nguyên tử nhân tạo
atom cluster
chùm nguyên vẹn tử
atom cluster
đám nguyên vẹn tử
Bohr atom
nguyên tử Bohr
charged atom
nguyên tử tích điện
displaced atom
nguyên tử dịch chuyển
donor atom
nguyên tử cho
donor atom
nguyên tử đono
electron-atom collision
va vấp electron-nguyên tử
electronegative atom
nguyên tử âm điện
electropositive atom
nguyên tử dương điện
excited atom
nguyên tử được kích thích
exotic atom
nguyên tử nước ngoài lai
free atom
nguyên tử tự động do
gram-atom
nguyên tử gam
hadronic atom
nguyên tử hađron
hadronic atom structure
cấu trúc nguyên vẹn tử hađron
helium-like atom
nguyên tử loại heli
hydrogen-like atom
nguyên tử loại hydro
ionized atom
nguyên tử ion hóa
kaonic atom
nguyên tử Kaon
kaonic atom
nguyên tử mezon K
knocked-on atom
nguyên tử bị nhảy ra
labeled atom
nguyên tử tiến công dấu
light atom
nguyên tử nhẹ
mesic atom
nguyên tử mezon
mesonic atom
nguyên tử mezon
metastable atom
nguyên tử nửa bền
multielectron atom
nguyên tử nhiều electron
neutral atom
nguyên tử trung hòa
neutral atom
nguyên tử trung tính
neutral atom beam injection
phun chùm nguyên vẹn tử trung hòa
nonconservation in atom
không bảo toàn vô nguyên vẹn tử
pionic atom
nguyên tử meson pi
pionic atom
nguyên tử pion
quantization of hydrogen atom
lượng tử hóa nguyên vẹn tử hyđro
quasi-atom
chuẩn nguyên vẹn tử
sigma-minus hyperonic atom
nguyên tử hyperon
sigma-minus hyperonic atom
nguyên tử hyperon sicma trừ
singly ionized atom
nguyên tử ion hóa một lần
structure of the atom
cấu trúc nguyên vẹn tử
tagged atom
nguyên tử tiến công dấu
tracer atom
nguyên tử tiến công dấu
vector model of the atom
mô hình vecơ của nguyên vẹn tử

Địa chất

nguyên tử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bit , crumb , dot , fragment , grain , iota , jot , minimum , mite , modicum , molecule , morsel , mote , ounce , particle , scintilla , scrap , shred , smidgen , speck , spot , tittle , trace , whit , infinitesimal , little , molecular , monad , shade

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: atoms là gì

Xem thêm: Kinh nghiệm chọn mua giày chạy bộ phù hợp, tốt nhất

NHÀ TÀI TRỢ