back là gì

Từ điển hé Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Bạn đang xem: back là gì

Tiếng Anh[sửa]

back

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈbæk/
Hoa Kỳ[ˈbæk]

Danh từ[sửa]

back /ˈbæk/

 1. Lưng (người, vật).
 2. Ván sống lưng, ván ngựa (ghế).
 3. Đằng sau.
  at the back of the house — ở ở phía đằng sau nhà
 4. Mặt sau, mặt mũi trái; sinh sống (dao); gáy (sách); mu (bàn tay).
  the back of an envelope — mặt mũi sau loại phong bì
 5. Chỗ vô nằm trong.
  at the back of the stage — ở vị trí vô nằm trong của Sảnh khấu
 6. (Thể dục, thể thao) Hậu vệ.

Thành ngữ[sửa]

 • back and belly: Cái ăn loại đem.
 • at the back of one's mind: Trong rạm tâm, tâm hồn lòng.
 • to be at the back of somebody:
  1. Đứng ở phía đằng sau sống lưng ai; trợ lực mang lại ai, cỗ vũ ai, thực hiện hậu thuẫn mang lại ai.
  2. Đuổi theo đòi sát ai.
 • to be at the back of something: sành được vẹn toàn nhân sâu sắc xa xôi, bắt được kín đáo của đồ vật gi.
 • to be on one's back:
  1. Nằm ngửa.
  2. Bị thất bại, bị thất bại, nàm vô thực trạng bất lực.
  3. Ốm liệt nệm.
 • behind one's back: Làm việc cật sức, thao tác cho tới sụm cả sống lưng.
 • to break somebody's back:
  1. Bắt ai thao tác cật sức.
  2. Đánh gãy sinh sống sống lưng ai.
 • to crouch one's back before somebody: Luồn cúi ai, quỵ luỵ ai.
 • to get (set) somebody's back up: Làm mang lại ai nổi xung, thực hiện mang lại ai vạc gắt.
 • to get (put, set) one's back up: Nổi phẫn nộ, vạc gắt.
 • to get to tướng the back of something: Hiểu được thực tế của yếu tố gì.
 • to give (make) a back: Cúi xuống (chơi nhảy cừu).
 • to put one's back into something: Miệt chuốt thao tác gì, lấy không còn hăng hái rời khỏi thao tác gì.
 • to rob one's belly to tướng cover one's back: Xem Rob
 • to talk throught the back of one's neck: Xem Neck
 • to turn one's back upon somebody: Quay sống lưng lại với ai.
 • with one's back against (to) the wall: Lâm vô thế nằm trong.
 • there is something at the back of it: Trong việc này còn có điều gì khúc mắc.

Tính từ[sửa]

back /ˈbæk/

Xem thêm: Làm sao để phân biệt Yeezy 350 fake và real chuẩn nhất?

Xem thêm: customary là gì

 1. Sau; hậu.
  back yard — Sảnh sau
  back room — chống ở phía sau
  back street — phố vắng tanh, phố lẻ
  to take a back seat — ngồi ở mặt hàng ghế sau; (nghĩa bóng) nhận một vị thế thấp hèn
 2. Còn Chịu đựng lại, còn nợ lại.
  back rent — chi phí mướn mái ấm còn Chịu đựng lại
 3. Để quá hạn, cũ, đang được qua loa.
 4. Ngược, lộn lại, quay về.
  a back current — làn nước ngược

Phó từ[sửa]

back /ˈbæk/

 1. Lùi lại, về hâu phương.
  keep back! — lùi lại!
  to step back a pace — lùi lại một bước
 2. Trước (thời gian).
  some few years back — vài ba năm trước
 3. Trả lại, quay về, ngược lại.
  to go back — quay về, lên đường về
  to send back — gửi trả lại
  to bow back — loại kính chào trả lại
 4. Cách, xa xôi.
  the house stands back from the road — ngôi nhà tại xa xôi lối cái

Thành ngữ[sửa]

 • back and forth:
  1. Tới tháo lui.
   to pace back and forth — tiếp cận lên đường lui
 • to go back on a friend: Phản chúng ta.
 • to go back on one's word: Không lưu giữ lời hứa hẹn.
 • there and back:
  1. Đến cơ và quay về.
   it's đôi mươi km there and back — kể từ trên đây cho tới cơ vừa phải lên đường vừa phải về không còn đôi mươi kilômét

Ngoại động từ[sửa]

back ngoại động từ /ˈbæk/

 1. Lùi.
  to back a siêu xe into the garage — lùi ôtô vào trong nhà xe
 2. Ủng hộ (một plan... ).
  to back someone up — cỗ vũ ai vì thế từng cách
 3. Đánh cá, tấn công cuộc (một con cái ngựa... ).
 4. Đóng gáy (quyển sách).
 5. Cưỡi (ngựa).
 6. Cùng ký vô, ký tiếp vô (một văn khiếu nại... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

back nội động từ /ˈbæk/

 1. Lùi lại.
 2. Dịu quay về (gió).

Thành ngữ[sửa]

 • to back down: Bỏ, chùn lại; lùi; thoái tháo lui.
 • to back out:
  1. Nuốt lời nói.
   to back out of a bargain — đang được văn bản kết thúc rồi lại nuốt lời
  2. Lui, rút lui; lủi trốn.
   to back out of a duty — lủi trốn trách cứ nhiệm
 • to back and fill: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Lưỡng lự, vì thế dự.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "back". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Tham khảo[sửa]