bài tập tiếng anh về các thì

Để hùn chúng ta gia tăng kỹ năng và kiến thức về ngữ pháp, thời điểm ngày hôm nay Luyện thi đua IELTS Vietop xin mang đến chúng ta phần tổng phù hợp bài bác tập dượt những thì vô giờ Anh với những dạng bài bác tập dượt kể từ căn bạn dạng cho tới nâng lên, lên đường nằm trong đáp án ở từng phần.

Bài tập dượt những thì vô giờ Anh

Tổng quan lại về 12 thì vô giờ Anh

Trước Khi thực hiện bài bác tập dượt, Vietop chào chúng ta nằm trong khối hệ thống lại 12 thì vô giờ Anh. Trong giờ Anh, tao phân chia 12 té ra làm: 3 mốc là Past (quá khứ), Present (hiện tại) và Future (tương lai), trong những mốc sẽ có được 4 dạng thì là:

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh về các thì

 • Simple (đơn) 
 • Continuous (tiếp diễn) 
 • Hoàn trở nên (Perfect)
 • Hoàn trở nên tiếp nối (Perfect Continuous)

Ngoài đi ra với mốc Future (tương lai), tao còn có một thì nhỏ bổ sung cập nhật là thì sau này ngay sát (Near Future).

Mốc Past (quá khứ)

Past Simple

Cách sử dụng: Thì quá khứ đơn (Past Simple) dùng để thao diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra vô vượt lên khứ, vẫn dứt ở lúc này và tao hiểu ra thời hạn hành vi cơ ra mắt.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn vô vượt lên khứ như …ago, in …, yesterday, last week / night / month / year,…

E.g.: I saw a movie last night. (Tôi vẫn coi 1 bộ phim truyền hình tối qua quýt.)

Past Continuous 

Cách sử dụng: Thì hiện tại tiếp diễn (Past Continuous) thao diễn miêu tả một hành vi, vụ việc đang được ra mắt xung xung quanh 1 thời điểm vô vượt lên khứ, hoặc một hành vi đang được ra mắt vô vượt lên khứ nhưng mà bị một hành vi không giống chen vô.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn vô vượt lên khứ như at … last, at this time last night, when /  while /  as, from … đồ sộ …

E.g.: Were you playing at this time yesterday? (Bạn sở hữu đang được đùa vô thời đặc điểm đó ngày ngày qua không?)

Past Perfect

Cách sử dụng: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ. Hành động xẩy ra trước thì sử dụng thì vượt lên khứ hoàn thiện, còn hành vi xẩy ra sau thì sử dụng thì vượt lên khứ đơn.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như by the time, prior đồ sộ that time, as soon as, when, before, after, until then,…

E.g.: I washed the floor when the painter had gone. (Tôi cọ sàn mái ấm Khi người công nhân thụi đã đi được.)

Past Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp nối (Past Perfect Continuous Tense) thao diễn miêu tả quy trình xẩy ra một hành vi chính thức trước một hành vi không giống vẫn xẩy ra vô vượt lên khứ. Thì này thông thường chỉ sử dụng khi cần thiết diễn tả tính đúng đắn của hành vi.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như until then, by the time, for, prior đồ sộ that time, before, after,…

E.g.: Had you been waiting long before the bus arrived? (Bạn sở hữu vẫn đợi lâu trước lúc xe pháo buýt cho tới chưa?)

Mốc Present (hiện tại)

Present Simple

Cách sử dụng: Thì lúc này đơn (Simple Present) thao diễn miêu tả một vụ việc, một hành vi lặp lên đường tái diễn theo dõi thói quen thuộc, chương trình, tâm lý của cửa hàng hay như là 1 thực sự rõ ràng.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ gia tốc như always, sometimes, usually, often, rarely, never,… hoặc every + loại / ngày / mon / năm

E.g.: Do you usually play football? (Bạn sở hữu thông thường đùa soccer không?)

Present Continuous 

Cách sử dụng: Thì lúc này tiếp nối (Present Continuous) thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra vô thời khắc lúc này, đang được ra mắt và kéo dãn dài ở lúc này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những kể từ hoặc cụm kể từ như Now, right now, at the moment, at present,…Listen! Watch out!

E.g.: The boys are playing in the park. (Các cậu bé xíu trai đang được đùa vô khu vui chơi công viên.)

Present Perfect

Cách sử dụng: Thì lúc này hoàn thiện (The Present Perfect) thao diễn miêu tả một hành vi, vụ việc vẫn chính thức vô vượt lên khứ, kéo dãn dài cho tới lúc này và rất có thể sẽ vẫn tiếp nối vô sau này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: I have written articles on different topics. (Tôi vẫn viết lách những bài bác báo về những chủ thể không giống nhau.)

Present Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì lúc này hoàn thiện tiếp nối (Present Perfect Continuous) thao diễn miêu tả vụ việc chính thức vô vượt lên khứ và còn kế tiếp ở lúc này, rất có thể tiếp nối vô sau này hoặc vụ việc vẫn kết đốc tuy nhiên tác động thành quả còn đánh dấu ở lúc này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như All day, all week, all month (cả ngày / tuần / tháng), since, for,…

E.g.: She has been working as a doctor for two years. (Cô ấy vẫn thao tác như 1 chưng sĩ được 2 năm.)

Xem thêm: Bài tập dượt Thì lúc này hoàn thiện với since và for có đáp án

Mốc Future (tương lai)

Future Simple

Cách sử dụng: Thì sau này đơn (Future Simple) thao diễn miêu tả một hành vi không tồn tại ý định trước và được đưa ra quyết định tức thì bên trên thời khắc thưa, hoặc một Dự kiến không tồn tại địa thế căn cứ.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này như tomorrow, next day / week / month / year / , In + khoảng chừng thời hạn,… hoặc Khi vô câu sở hữu xuất hiện nay những động kể từ hoặc trạng kể từ chỉ ý kiến và ko chắc chắn là như probably, maybe, supposedly, S + Think  /  believe  /  suppose  /  …

E.g.: I think it will rain tomorrow. (Tôi suy nghĩ ngày mai trời tiếp tục mưa.)

Near Future

Cách sử dụng: Thì sau này gần (Near Future) thao diễn miêu tả một hành vi sở hữu ý định trước, hoặc một Dự kiến sở hữu địa thế căn cứ.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này, tuy nhiên nhận thêm những địa thế căn cứ hoặc những dẫn triệu chứng rõ ràng, như in + thời gian: vô … nữa (in 5 minutes: vô 5 phút nữa), tomorrow: ngày mai, next day: ngày cho tới, next week /  next month /  next year: tuần cho tới /  mon cho tới /  năm cho tới.

E.g.: She is going đồ sộ buy a new xế hộp next week. (Cô ấy tiếp tục mua sắm một con xe mới mẻ vô tuần cho tới.)

Xem thêm: Top 3 giày MLB đang có sức hút nhất hiện nay với giới trẻ

Future Continuous 

Cách sử dụng: Thì sau này tiếp nối (Future Continuous Tense) thao diễn miêu tả một hành vi, vụ việc tiếp tục đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô sau này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như Next time / year / week, in the future, soon, tomorrow,…

E.g.: Penny will be running in the marathon tomorrow. (Penny tiếp tục chạy marathon vào trong ngày mai.)

Future Perfect

Cách sử dụng: Thì sau này hoàn thiện (Future Perfect) Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc vẫn chính thức vô vượt lên khứ, kéo dãn dài cho tới lúc này và rất có thể sẽ vẫn tiếp nối vô sau này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như since, for, already, not yet, yet, recently,…

E.g.: The storm will have raged by the time we arrive. (Cơn bão tiếp tục hoành hành vô thời khắc công ty chúng tôi cho tới.)

Future Perfect Continuous

Cách sử dụng: Thì sau này hoàn thiện tiếp nối (Future Perfect Continuous) thao diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra cho đến thời khắc thưa vô sau này.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu sở hữu những trạng kể từ chỉ thời hạn như For + khoảng chừng thời hạn + by /  before + mốc thời hạn vô sau này, by the time, by then,…

E.g.: We will have been shopping in that market before you come trang chủ. (Chúng tôi tiếp tục sắm sửa ở quần thể chợ cơ trước khi chúng ta về mái ấm.)

>>> Xem thêm:

 • Học nhanh chóng sơ đồ dùng những thì vô giờ Anh chỉ vô 10 phút
 • Tổng phù hợp những thì vô Tiếng Anh bạn phải biết
 • Bài tập dượt kết hợp thì vô tiếng Anh từ cơ bản đến nâng lên có đáp án
 • Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập dượt những thì vô giờ Anh căn bản

Bài tập dượt những thì vô giờ Anh

Bài 1: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Present Simple or Present Continuous)

 1. Julie ____________ (read) in the garden.
 2. What ____________ (we  /  have) for dinner tonight?
 3. She ____________ (have) two daughters.
 4. I ____________ (stay) in Spain for two weeks this summer.
 5. He often ____________ (come) over for dinner.
 6. The class ____________ (begin) at nine every day.
 7. What ____________ (you  /  eat) at the moment?
 8. What ____________ (Susie  /  do) tomorrow?
 9. I ____________ (not  /  work) on Sundays.
 10. She ____________ (not  /  study) now, she ____________ (watch) TV.

Bài 2: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Present Perfect or Present Perfect Continuous)

 1. She _____________ (write) her essay and ______________ (send) it đồ sộ her professor.
 2. He _____________ (see) the film ‘The King’s Speech’ about six times.
 3. We _____________ (paint) our living room. I think it looks a lot better.
 4. She _____________ (take) French lessons lately.
 5. It _____________ (not  /  rain) for three hours! Only about one hour.
 6. Lucy _____________ (already  /  leave).
 7. How many times _____________ (you  /  visit) Scotland?
 8. I _____________ (call) John for hours and hours and he hasn’t answered. I’m really angry with him!
 9. I _____________ (be) in London for three years.
 10. We _____________ (know) James for ages.

Bài 3: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Past Simple or Past Continuous)

 1. He _____________ (sleep) when the doorbell _____________ (ring).
 2. We _____________ (eat) dinner at 8pm last night (we started eating at 7:30).
 3. Yesterday I _____________ (go) đồ sộ the post office.
 4. We _____________ (watch) TV when we _____________ (hear) a loud noise.
 5. Julie _____________ (be) in the garden when Laurence __________ (arrive).
 6. What _____________ (you  /  do) at 3pm yesterday?
 7. Last year I _____________ (visit) Paris and Rome.
 8. They __________ (have) dinner when the police _________ (come) đồ sộ the door.
 9. He _________ (work) in the garden when he _________ (find) the money.
 10. Laura _____________ (study) at 11pm last night.

Bài 4: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Past Perfect or Past Perfect Continuous)

 1. I _____________ (wait) for hours, so sánh I was really glad when the bus finally _____________ (arrive).
 2. Why __________ (be) the baby’s face so sánh dirty? He_________ (eat) chocolate.
 3. I _____________ (see) John yesterday, but he __________ (run) so sánh he was too tired đồ sộ chat.
 4. It _____________ (rain) and the pavement _____________ (be) covered with puddles.
 5. When I _____________ (arrive), it was clear that she _____________ (work). There were papers all over the floor and books everywhere.
 6. They _____________ (study) all day so sánh, when we _____________ (meet), they were exhausted.
 7. The quấn _____________ (talk) đồ sộ clients on Skype for hours, so sánh she _____________ (want) a break.
 8. I _____________ (drink) coffee all morning. By lunchtime, I _____________ (feel) really strange.
 9. Lucy _____________ (hope) for a new xế hộp, so sánh she was delighted when she _____________ (get) one.
 10. I _____________ (dream) about a holiday in Greece! I couldn’t believe it when my husband _____________ (book) one as a surprise!

Bài 5: Choose the correct option (Future Simple or Near Future)

 1. A: Did you buy bread?
  B: Oh, no! I forgot đồ sộ buy it. I will go back / am going đồ sộ go back đồ sộ buy some.
 2. A: Why have you put on your coat?
  B: I will take / am going đồ sộ take the dog out.
 3. If I meet him, I will tell / am going đồ sộ tell him the good news.
 4. The phone is ringing. I will answer / am going đồ sộ answer it.
 5. I’ve bought a new book. Tonight I will stay / am going đồ sộ stay at trang chủ and start reading it.
 6. What will happen / is going đồ sộ happen đồ sộ her children if she doesn’t find a job?
 7. I am not không lấy phí tomorrow. I will see / am going đồ sộ see the doctor?
 8. I am so sánh tired. I need some rest. I think I will take / am going đồ sộ take a week off.
 9. A: Coffee or tea?
  B: I will have / am going đồ sộ have coffee, please.
 10. A: Where are you going?
  B: I will go đồ sộ bởi / am going đồ sộ bởi some shopping.

Bài 6: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Future Simple or Future Continuous)

 1. I ______ (stay) here until he answers mạ.
 2. She ______ ______ (not/come) until you are ready.
 3. Miss Helen ______ (help) you as soon as she finishes that letter tomorrow.
 4. When you go into the office, Mr. John ______ (sit) at the front desk.
 5. Our English teacher ______ (explain) that lesson đồ sộ us tomorrow.
 6. We ______ (wait) for you when you get back tomorrow.
 7. What ______ you ______ (do) at 7 p.m. next Sunday?
 8. When I see Mr. Pike tomorrow, I ______ (remind) him of that.
 9.  I’ll have a holiday next week. I ______ (not/ get up) at 6 o’clock as usual.
 10. Your suitcase is so sánh big. I ______ (take) it for you.

Bài 7: Fill in the blanks with the correct size of the verbs (Future Perfect or Future Perfect Continuous)

 1. By 2018, we (live) ______  in Madrid for trăng tròn years.
 2. He (write) ______ a book by the kết thúc of the year.
 3. (finish, you) ______ ______ ______  this novel by next week?
 4. He (read) ______ this book for 15 days by the kết thúc of this week.
 5. They (be) ______  married for 40 years by the kết thúc of this month.
 6. (be, she) ______ ______ ______ pregnant for three months this week?
 7. By July the fifth, they (study) ______ English for 3 years.
 8. The sun (not / rise) ______  by 4 o’clock.
 9. They (wait) ______  for the president for 5 hours.
 10. By 9 o’clock, we (finish) ______  our homework.

Đáp án bài bác tập dượt căn bản

Bài 1

 1. Julie is reading in the garden.
 2. What are we having for dinner tonight?
 3. She has two daughters.
 4. I‘m staying in Spain for two weeks this summer.
 5. He often comes over for dinner.
 6. The class begins at nine every day.
 7. What are you eating at the moment?
 8. What is Susie doing tomorrow?
 9. I don’t work on Sundays.
 10. She isn’t studying now, she‘s watching TV.

Bài 2

 1. She has written her essay and has sent it đồ sộ her professor.
 2. He has seen the film ‘The King’s Speech’ about six times.
 3. We have painted our living room. I think it looks a lot better.
 4. She has been taking French lessons lately.
 5. It hasn’t been raining for three hours! Only about one hour.
 6. Lucy has already left.
 7. How many times have you visited Scotland?
 8. I’ve been calling John for hours and hours and he hasn’t answered. I’m really angry with him!
 9. I’ve been in London for three years.
 10. We have known James for ages.

Bài 3

 1. He was sleeping when the doorbell rang.
 2. We were eating dinner at 8 pm last night.
 3. Yesterday I went to the post office.
 4. We were watching TV when we heard a loud noise.
 5. Julie was in the garden when Laurence arrived.
 6. What were you doing at 3 pm yesterday?
 7. Last year I visited Paris and Rome.
 8. They were having dinner when the police came to the door.
 9. He was working in the garden when he found the money.
 10. Laura was studying at 11 pm last night.

Bài 4

 1. I had been waiting for hours, so sánh I was really glad when the bus finally arrived.
 2. Why was the baby’s face so sánh dirty? He had been eating chocolate.
 3. I saw John yesterday, but he had been running so sánh he was too tired đồ sộ chat.
 4. It had been raining and the pavement was covered with puddles.
 5. When I arrived, it was clear that she had been working. There were papers all over the floor and books everywhere.
 6. They had been studying all day so sánh, when we met, they were exhausted.
 7. The quấn had been talking đồ sộ clients on Skype for hours, so sánh she wanted a break.
 8. I had been drinking coffee all morning. In the kết thúc, I felt really strange.
 9. Lucy had been hoping for a new xế hộp, so sánh she was delighted when she got one.
 10. I had been dreaming about a holiday in Greece! I couldn’t believe it when my husband booked one as a surprise!

Bài 5

 1. will go back 
 2. am going đồ sộ take 
 3. will tell 
 4. will answer 
 5. am going đồ sộ stay
 6. will happen 
 7. am going đồ sộ see 
 8. I will take 
 9. will have 
 10. am going đồ sộ do

Bài 6

 1. will stay
 2. won’t come
 3. will help
 4. will be sitting 
 5. will explain
 6. will be waiting
 7. will – be doing
 8. will remind
 9. will not get up
 10. will take 

Bài 7

 1. will have been waiting
 2. will have written
 3. Will you have finished
 4. will have been reading
 5. will have been
 6. Will she have been
 7. will have been studying
 8. will not have risen
 9. will have been waiting
 10. will have finished

>>> Tham khảo:

 • Bỏ túi 100 câu bài bác tập dượt Thì lúc này đơn có đáp án ngay
 • Bài tập dượt thì vượt lên khứ hoàn thiện có đáp án kể từ cơ bản cho tới nâng cao
 • Tổng hợp bài bác tập dượt Thì vượt lên khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập dượt những thì vô giờ Anh nâng cao

Bài 1: Fill in the correct size of the verb given

 1. He ________ his first championship in 2012. Since then he ________ everything and ________ only once. (WIN, WIN, LOSE) 
 2. When we finally ________ at the camp it ________ heavily. (ARRIVE, RAIN)
 3. Dad ________ a walk with the dog every afternoon. (TAKE) 
 4. I can’t reach my manager. He ________ in North America at the moment. (TRAVEL) 
 5. I ________ đồ sộ the meeting yesterday because I ____________ about it. (NOT GO, NOT INFORM) 
 6. I ________ your uncle for ages. I don’t know where he ________ right now. (NOT SEE, BE)
 7. The family usually ________ breakfast together during the week, but on weekends everyone ________ breakfast on their own. (HAVE, HAVE) 
 8. I ___________ this school for the last two years. Before that I ________________ đồ sộ Jackson High School for a year. (ATTEND, GO) 
 9. What ________ when the headmaster ________ the room yesterday afternoon? (YOU DO, ENTER) 
 10. I ____________ at the door for ages. Where ________? (KNOCK, YOU BE) 
 11. He ____________ noise for a whole hour before the neighbours finally ________ the police. (MAKE, CALL)
 12. I’d lượt thích đồ sộ introduce my new girlfriend. She _________________ from nước Australia. (COME) 
 13. She ________ well yesterday, probably because she ________ too much. (NOT FEEL, EAT) 
 14. It was a wonderful morning and the sun ________ brightly when I ________ up. (SHINE, GET) 
 15. They ________ this church in the 19th century and since then it ________ renovated. (BUILD, NEVER BE) 
 16. The president ________ đồ sộ Virginia for a chiến dịch speech next Sunday. (COME)

Bài 2: Fill in the correct size of the verb in brackets

 1. We ______ coffee when the phone rang. (to drink)
 2. When they arrived at the station, the train already ______ . They had đồ sộ wait for the next train. (to leave)
 3. She ______ at this school for over 15 years. She is still teaching here. (to teach)
 4. ______ you ______ Kate? I don’t know where she is. (to see)
 5. “What ______ you______  now?” (to watch)

“A TV show.”

 1. “How long ______  you ______ it?” (to watch)
 2. “I ______ it for an hour.” (to watch)
 3. Matthew ______ as a journalist for 10 years by the next month. (to work)
 4. Last night he finished the book which he ______ for 2 years. (to write)
 5. Sorry, I won’t come đồ sộ the các buổi party. I ______ for my exam for the whole evening. (to prepare)

Bài 3: Write sentences, using the tense given. Add any words you need.

 1. She – often – cửa hàng – at Macy’s (present simple)
 2. We – watch TV – when – we – hear – bad news (past simple – progressive)
 3. I – find – my briefcase – this morning (present perfect)
 4. My sister – get married – next Sunday (present progressive)
 5. I – prepare – for the test – since Monday (present perfect progressive)
 6. Where – he – go? (present perfect)
 7. How often – you go – đồ sộ the dentist – last year? (past simple)
 8. After – I – hear – noise – I – go – out (past simple – perfect)
 9. Breakfast – not serve – after 11 o’clock (present simple)
 10. What – he – do? (near future)

Đáp án bài bác tập dượt nâng cao

Bài 1: Fill in the correct size of the verb given

 1. He won his first championship in 2012. Since then he has won everything and has lost only once. 
 2. When we finally arrived at the camp it was raining heavily.
 3. Dad takes a walk with the dog every afternoon.
 4. I can’t reach my manager. He is travelling in North America at the moment.
 5. I didn’t go đồ sộ the meeting yesterday because I had not been informed about it.
 6. I haven’t seen your uncle for ages. I don’t know where he is right now.
 7. The family usually have breakfast together during the week, but on weekends everyone has breakfast on their own.
 8. I have been attending this school for the last two years. Before that, I went to Jackson High School for a year.
 9. What were you doing when the headmaster entered the room yesterday afternoon?
 10. I have been knocking at the door for ages. Where have you been?
 11. He had been making noise for a whole hour before the neighbours finally called the police.
 12. I’d lượt thích đồ sộ introduce my new girlfriend. She comes from nước Australia.
 13. She didn’t feel well yesterday, probably because she had eaten too much.
 14. It was a wonderful morning and the sun was shining brightly when I got up.
 15. They built this church in the 19th century and since then it has never been renovated.
 16. The president is coming đồ sộ Virginia for a chiến dịch speech next Sunday.

Bài 2

Xem thêm: lynching là gì

 1. were drinking. 
 2. had – left. 
 3. has been teaching. 
 4. Have – seen. 
 5. are – watching 
 6. have / been watching 
 7. have been watching 
 8. will have been working
 9. had been writing
 10. will be preraring

Bài 3

 1. She often shops at Macy’s.
 2. We were watching TV when we heard the bad news.
 3. I have found my briefcase this morning.
 4. My sister is getting married next Sunday.
 5. I have been preparing for the test since Monday.
 6. Where has he gone?
 7. How often did you go đồ sộ the dentist last year?
 8. After I had heard the noise I went out.
 9. Breakfast is not served after 11 o’clock.
 10. What is he going đồ sộ do?

>>> Xem thêm:

 • Bài tập dượt kết hợp thì vô tiếng Anh từ cơ bản đến nâng lên có đáp án
 • Bài tập dượt Thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn có đáp án đầy đủ
 • Tổng hợp Bài tập dượt thì sau này đơn và sau này ngay sát sở hữu đáp án

Hy vọng sau khoản thời gian xem xét lại phần tổng quan lại và hoàn thiện những bài bác tập dượt những thì vô giờ Anh bên trên, những bạn đã sở hữu thể nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng 12 thì giờ Anh một cơ hội hiệu suất cao nhất. Vietop chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau!