biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

Công ty luật ACC cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng. Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn những thông tin chính xác và uy tín nhất. Mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây!

Bạn đang xem: biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

1. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký kết hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật. Về bản chất, đây được xem là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng.

2. Các trường hợp cần nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

 • Theo thoả thuận của các bên;
 • Khi đó, hai bên phải xác định quyền, nghĩa vụ đã thực hiện, quyền và nghĩa vụ còn tồn tại..
 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý;
 • Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

3. Khi nào thì cần nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc huỷ bỏ;
 • Hợp đồng kinh tế đã được thực hiện xong;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn đó;
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo quy định tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989.

4. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 20…

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A:………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….
 • Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………………….

 • Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………
 • Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A

Xem thêm: question là gì

 • Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: 
 • Bên A thanh toán cho bên B:

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: …………………………………………………………….. (Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao:

Điều 2: Kết luận:

 • Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.
 • Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….
 • Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

5. Những câu hỏi thường gặp

Hợp đồng đấu thầu là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 32 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định về hợp đồng trong đấu thầu hợp đồng trong đấu thầu là văn bản thỏa thuận giữa:

+ Chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án

+ Bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là gì?

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Ý nghĩa của việc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng?

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được thực hiện ngay sau khi các bên đã hoàn thành công việc được thỏa thuận trong hợp đồng trước đó.

Xem thêm: synthesis là gì

Chủ thể tiến hành ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng có thể là người đã thực hiện việc ký kết hợp đồng hoặc người đại diện/ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng gồm những nội dung cơ bản?

 • Nội dung công việc của các bên
 • Thời gian, địa điểm hoàn thành công việc
 • Nội dung thanh toán (số tiền đã thanh toán)
 • Nội dung xác nhận hoàn thành công việc
 • Cam kết của các bên

6. Công ty Luật ACC

Bài viết trên đây là một số thông tin liên quan đến Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với ACC để được giải đáp và hỗ trợ. ACC là đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. ACC cảm ơn!