cách tính thể tích hình lập phương

Bạn đang được coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Cũng tương đương với hình trụ, hình lập phương của là 1 trong những mô hình học tập không khí, chủ yếu nên là vô nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi cũng tiếp tục ra mắt cho tới toàn bộ cả chúng ta tư liệu vè phương pháp tính diện tích S và thể tích của hình lập phương.

Bạn đang xem: cách tính thể tích hình lập phương

Tài liệu này tiếp tục gồm những: Khái niệm về hình lập phương, Cách tính diện tích S, thể tích hình lập phương. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi van nài mời mọc toàn bộ chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm tư liệu.

Khái niệm về hình lập phương

Hình lập phương: là 1 trong những khối nhiều diện đều tía chiều với 6 mặt mày đều là hình vuông vắn, với 12 cạnh đều nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh bắt gặp nhau bên trên 1 đỉnh, với 4 lối chéo cánh tách nhau bên trên một điểm. Khối lập phương là tụ hợp những điểm nằm bên cạnh vô và những điểm phía trên những mặt mày, cạnh, đỉnh này.

Hình lập phương

Cách tính diện tích S hình lập phương

Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương

1. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Để tính được diện tích S của hình lập phương, tao lấy bình phương của một cạnh của hình lập phương rồi tiếp sau đó nhân với 4.

S_{xq} = 4 times a^2

Xem thêm: head for là gì

Trong đó:

  • Sxq: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

2. Công thức diện tích S toàn phần của hình lập phương

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương thì tao tiếp tục lấy bình phương số đo một cạnh của hình lập phương, rồi nhân với 6.

S_{tp}=6times a^2

Trong đó:

  • Stp:Diện tích xung xung quanh của hình lập phương.
  • a: Số đo một cạnh của hình lập phương.

Cách tính thể tích hình lập phương

Thể tích của hình lập phương cạnh a tiếp tục vì chưng a nón 3 đợt.

Xem thêm: cherry pick là gì

V=atimes atimes a=a^3

Trong đó:

  • V: Thể tích của hình lập phương.
  • a: Số đo của một cạnh của hình lập phương.

Cảm ơn chúng ta tiếp tục coi nội dung bài viết Công thức tính diện tích S hình lập phương, thể tích hình lập phương Cách tính Diện tích (S), Thể tích (V) hình lập phương bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn cũng có thể phản hồi, coi tăng những tham khảo thêm ở phía bên dưới và mong chờ rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.