choose là gì

Công cụ cá nhân
 • /t∫u:z/

  Chuyên ngành

  Toán & tin yêu

  chọn dùng

  Kỹ thuật cộng đồng

  lựa chọn

  Kinh tế

  chọn
  choose and purchase
  sự lựa chọn mua
  choose beef
  thịt trườn ngon (loại đang được lựa chọn)
  freedom of choose
  sự tự tại lựa lựa chọn (hàng hóa)
  portfolio choose
  sự lựa lựa chọn tổng hợp đầu tư

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  accept , adopt , appoint , điện thoại tư vấn for , cast , commit oneself , co-opt , crave , cull , decide on , designate , desire , determine , discriminate between , draw lots , elect , embrace , espouse , excerpt , extract , fancy , favor , feel disposed đồ sộ , finger , fix on , glean , judge , love , make choice , make decision , trang điểm one’s mind , name , opt for , predestine , prefer , see fit , separate , mix aside , settle upon , sift out , single out , slot , sort , tab , tag , take , take up , tap , want , weigh , will , winnow , wish , wish for , opt , pick , select , single , lượt thích , please , decide , pick out , vote

  Bạn đang xem: choose là gì

  Xem thêm: town hall là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ