cut out là gìCụm động kể từ Cut out sở hữu 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Cut out

Ý nghĩa của Cut out là:

Bạn đang xem: cut out là gì

 • Loại, loại trừ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut out:

 
- I'm CUTTING OUT salt from my diet.
Tôi đang được loại muối bột thoát khỏi chính sách ăn kiêng khem của tôi.

Nghĩa kể từ Cut out

Ý nghĩa của Cut out là:

 • Động cơ ngừng hoạt động và sinh hoạt, bị tiêu diệt máy

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut out:

 
- The xế hộp CUT OUT at the traffic lights just as they went green.
Chiếc xe pháo khá bị tiêu diệt máy bên trên điểm tín hiệu đèn giao thông vận tải ngay trong khi 
chúng gửi lịch sự greed color.

Nghĩa kể từ Cut out

Ý nghĩa của Cut out là:

 • Cắt giành, hình ảnh, ... kể từ tập san, ...

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut out:

 
- I CUT some pictures OUT đồ sộ use as visual sida.
Tôi đang được rời một vài ba tấm hình nhằm nhìn.

Nghĩa kể từ Cut out

Ý nghĩa của Cut out là:

 • Rời cút nhanh

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut out:

 
- We'd better CUT OUT, the security men are on the way.
Chúng tớ nên rời cút thời gian nhanh, viên bảo đảm đang được bên trên đàng cho tới.

Nghĩa kể từ Cut out

Ý nghĩa của Cut out là:

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Cut out:

 
- They CUT OUT three prime bulls from the herd.
Họ tách 3 con cái trườn đực cực tốt thoát khỏi đàn trườn.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Cut out bên trên, động kể từ Cut còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Cut across

 • Cụm động kể từ Cut back

 • Cụm động kể từ Cut back on

 • Cụm động kể từ Cut down

 • Cụm động kể từ Cut down on

 • Cụm động kể từ Cut in

 • Cụm động kể từ Cut it out

 • Cụm động kể từ Cut off

 • Cụm động kể từ Cut out

  Xem thêm: mắt tiếng anh là gì

 • Cụm động kể từ Cut through

 • Cụm động kể từ Cut up


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp