đề thi giữa kì 2 toán 5

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

a) 50% bằng phân số nào?

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 5

A.                B.             C.             D.

b) Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 28 học sinh nam. Hỏi số bạn nữ chiếm tỉ số bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

A. 70%           B. 30%              C. 40%       D. 50%

Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu trả lời đúng?

Đổi 0,09% ra phân số thập phân ta được

a)             b)                 c)              d)

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a)

b)

c)

d)

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

60-de-kiem-tra-va-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-giua-hoc-ki-2-de-so-5-bai-4-tn

Có 40 học sinh là cổ động viên của các đội bóng đá đến từ 4 lớp 5A, 5B, 5C, 5D.

Tỉ số phần trăm cổ động viên của từng đội bóng được nêu trong biểu đồ hình quạt bên trên.

a) Số cổ động viên của lớp 5D là … học sinh

b) Số cổ động viên của lớp 5C là … học sinh

c) Số cổ động viên của lớp 5D gấp … lần số cổ động viên của lớp 5C

 

1.2. Tự luận

Câu 1: Tính:

a) 25% của 300

b) 14% của 245

Câu 2: Tìm , biết:

a)

b)

Câu 3: Mẹ mua bánh và kẹo hết 100000 đồng. Số tiền mua bánh bằng 150% số tiền mua kẹo. Hỏi mẹ mua bánh hết bao nhiêu tiền?

Câu 4: Tính diện tích phần gạch chéo trong hình vẽ bên dưới?

60-de-kiem-tra-va-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-giua-hoc-ki-2-de-so-5-bai-4-tl

Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi).

Tính:

 

Xem thêm: Những cách thắt dây giày Nike Air Max chuẩn nhất bạn nên biết

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Khoanh C

b) Khoanh B

Câu 2:

a)             b)                 c)              d)

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a)

b)

c)

d)

Câu 4:

a) Số cổ động viên của lớp 5D là 16 học sinh

b) Số cổ động viên của lớp 5C là 4 học sinh

c) Số cổ động viên của lớp 5D gấp 4 lần số cổ động viên của lớp 5C

2.2 Tự luận

Câu 1: Tính:

a) 25 x 300 : 100 = 75

b) 14 x 245 : 100 = 34,3

Câu 2: Tìm . biết:

a)                                                          b)

                             

Câu 3:

Số tiền mua bánh bằng 150% số tiền mua kẹo () hay số tiền mua bánh bằng số tiền mua kẹo. Như vậy số tiền mua bánh là 3 phần, số tiền mua kẹo là 2 phần.

Vậy ta có sơ đồ:

60-de-kiem-tra-va-thi-toan-lop-5-de-kiem-tra-toan-lop-5-giua-hoc-ki-2-de-so-5-bai-3-tl

Vậy số tiền mẹ mua bánh hết: 100000 : 5 x 3 = 60000 (đồng)

Câu 4:

AE = AC – CE = 15 cm – 10 cm = 5 cm

Diện tích phần gạch chéo là: 5 x 5 : 2 = 12,5 (cm)

Đáp số: 12,5 cm.

Câu 5: 

Xem thêm: Kinh nghiệm chọn mua giày chạy bộ phù hợp, tốt nhất

 

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối học kì II – đề số 1