đề thi học kì 2 lớp 7 môn vật lý

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 bao gồm 5 đề đua, đem đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quái trận tất nhiên. Nhằm canh ty những em học viên lớp 7 thích nghi với những dạng thắc mắc và bài bác tập dượt của môn Vật lý lớp 7, nhằm sẵn sàng rất tốt mang lại bài bác đua cuối học tập kì 2 tới đây.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 7 môn vật lý

Đồng thời, cũng canh ty thầy cô nhận thêm tư liệu tìm hiểu thêm, nhằm rời khỏi đề đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi. Trong khi, còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt cỗ đề môn Sinh học tập, Lịch sử lớp 7. Mời thầy cô và những em nằm trong tìm hiểu thêm nội dung cụ thể.

Đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

Cấp độ
Tên căn nhà đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Lever thấp Vận dụngcấp phỏng cao Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề 1

Bạn đang được xem: Sở đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021

Dòng năng lượng điện, vật nhiễm năng lượng điện, hóa học dẫn điên, cơ hội điện

Số tiết : 3

Chiều dòng sản phẩm năng lượng điện, hóa học dẫn năng lượng điện, hóa học cơ hội điện

Vật nhiễm điện

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.đ

10%

2

1.đ

10%

4

20%

Chủ đề 2

Sơ thiết bị mạch năng lượng điện, chiều dòng sản phẩm năng lượng điện, thuộc tính dòng sản phẩm điện

Số tiết : 4

Tác dụng dòng sản phẩm điện

Chiều dòng sản phẩm năng lượng điện, thuộc tính dòng sản phẩm điện

Vẽ sơ thiết bị mạch năng lượng điện, tính lượng đồng bám bên trên vô cùng âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1.5đ

15%

1

2.5đ

25%

4

40%

Chủ đề 3

Hiệu năng lượng điện thế, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, an toan dùng điện

Số tiết : 6

Hiệu năng lượng điện thế mạch tuy vậy song

4 nguyên lý đáng tin cậy SD năng lượng điện, thế nào là là HĐT đinh mức

Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm 2 đầu khí cụ điện

An toàn dùng năng lượng điện, tính được U và I trong khúc mạch nôi tiếp

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5đ

5%

1

20%

1

0.5.đ

5%

1

1.5đ

15%

4

4.đ

40%

T. số câu

T. số điểm

Tỉ lệ

5

3.5đ

35%

5

3.5đ

35%

2

30%

12

10đ

100%

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

A. TRẮC NGHIỆM. 4đ Chọn phương án vấn đáp đích cho những câu sau:

Câu 1. Trong đoạn mạch giắt tuy vậy tuy vậy, hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu đoạn mạch

A. phẳng phiu tổng hiệu năng lượng điện thế trong những đoạn mạch rẽ.

B. phẳng phiu hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu những đoạn mạch rẽ.

C. phẳng phiu tích hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu những đoạn rẽ.

D. phẳng phiu nhì đợt tổng những hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu những đoạn mạch rẽ..

Câu 2. Trong những vật tư tiếp sau đây, vật cơ hội năng lượng điện là

A. Một đoạn thừng thép

B. Một đoạn thừng nhôm

C. Một đoạn thừng nhựa

D. Một đoạn ruột cây viết chì

Câu 3. Dựa vô thuộc tính nhiệt độ của dòng sản phẩm năng lượng điện, người tớ sản xuất những khí giới sử dụng vô sinh hoạt mỗi ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện

B. Mô tơ năng lượng điện, máy bơm nước.

C. Án Thư là, bếp từ.

D. Máy hít vết mờ do bụi, nam châm hút điện

Câu 4. Trong những phân xưởng đan, người tớ thông thường treo những tấm sắt kẽm kim loại nhiễm năng lượng điện phía trên cao. Việc thực hiện này còn có tác dụng:

A. Làm mang lại nhiệt độ phỏng vô chống luôn luôn ổn định quyết định.

B. Chúng có công dụng hít những vết mờ do bụi bông lên mặt phẳng của bọn chúng, thực hiện mang lại không gian vô xưởng không nhiều vết mờ do bụi rộng lớn.

C. Làm mang lại chống sáng sủa rộng lớn.

D. Làm mang lại người công nhân không xẩy ra nhiễm năng lượng điện.

Câu 5. Trường thích hợp nào là tiếp sau đây đem hiệu năng lượng điện thế vì thế không?

A. Giữa nhì vô cùng của một pin mới mẻ trùng hợp giắt vô mạch.

B. Giữa nhì vô cùng của một pin là mối cung cấp năng lượng điện vô mạch kín.

C. Giữa nhì đầu đèn điện đem ghi 220V trùng hợp giắt vô mạch.

D. Giữa nhì đầu đèn điện đang được sáng sủa.

Câu 6. Hiện tượng sấm chớp Lúc trời mưa là:

A . Do chạm chạp những đám mây.

B. Do thần sấm, thần chớp tạo thành.

C. Do sự nhiễm năng lượng điện vì thế cọ xát những đám mây với ko khí

D. Do tư nhiên xãy rời khỏi.

Câu 7. Khí trả 1 thanh vật liệu nhựa bi nhiễm năng lượng điện lại ngay gần 1 điên tích . Ta thấy nó bị đẩy rời khỏi. Vậy năng lượng điện này là :

A. Dương

B. Âm

C. Không đem điên

Câu 8. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch giắt tuy vậy được tính:

A. I = I1 – I2

B. I = I1 X I2

C. I = I1 + I2

D. I1 : I2

B. TỰ LUẬN : 6đ

Câu 9. Nêu 4 nguyên lý đáng tin cậy Lúc dùng năng lượng điện ? Nếu đem tình huống có một chúng ta bị năng lượng điện lắc em cần làm những gì sẽ giúp đỡ chúng ta bay ngoài gian nguy ? 1.5đ

Câu 10. Thế nào là là hiệu năng lượng điện thế quyết định nút ? bên trên khí cụ năng lượng điện đem ghi số vôn là 5V chất vấn cần giắt vô nguộn năng lượng điện thế nào nhằm đáp ứng đáng tin cậy mang lại khí cụ năng lượng điện đó? 1.5đ

Câu 11. Cho một bình năng lượng điện phân chứa chấp hỗn hợp Đồng sunphat. Dòng năng lượng điện chạy qua loa vô 5 phút đầu lượng đồng bám bên trên vô cùng âm là 0,15g . Tính lượng đồng bám bên trên vô cùng âm Lúc teo dòng sản phẩm năng lượng điện như vậy chạy qua loa vô thời hạn 1 giờ ? 1.5đ

Câu 12. a. Vẽ sơ thiết bị mạch năng lượng điện bao gồm một mối cung cấp năng lượng điện (pin), 2 đèn điện giắt tiếp nối đuôi nhau, 1 Ampe kế tiếp đo mạch chủ yếu, một vôn kế tiếp đo hiệu năng lượng điện thế đèn điện loại nhì, 1 công tắc nguồn và vẽ chiều dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch Lúc công tắc nguồn đóng?

b. Cho : I = 3A tính I1 và I2; mang lại U = 6V ; U2 = 3,5V Tính U1. 1.5đ

Đáp án đề đua học tập kì 2 lớp 7 môn Vật lý

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
A C C B C C B C

B.TỰ LUÂN

Câu 9. Nêu được 4 nguyên lý đáng tin cậy Lúc dùng điện.

– Chỉ thực hiện thí nghiêm khắc với mối cung cấp điên đem hiệu năng lượng điện thế bên dưới 40V.

– Phải dùng những thừng dẫn đem vỏ quấn cơ hội năng lượng điện.

– Không tự động minh cham vô mạng năng lượng điện và những khí giới năng lượng điện nếu như ko rỏ cơ hội dùng.

– Nếu đem người bị năng lượng điện lắc thì ko được cham vô người này mà cần lần cơ hội ngắt mạch năng lượng điện và gọi ngươi cung cấp cứu vãn.

1.5 đ

Câu 10.

Số Vôn ghi bên trên từng khí cụ năng lượng điện là hiệu năng lượng điện thế định nút của khí cụ cơ. Nếu bên trên khí cụ năng lượng điện chỉ ghi 5 V . Để đáp ứng An toàn mang lại khí cụ tớ chỉ được giắt vô mối cung cấp năng lượng điện nhỏ rộng lớn hoặc vì thế 5V

1.5đ

Câu 11.

1 giờ = 60 phút

Lượng đồng bám bên trên vô cùng âm trong một giờ là : 0,15g : 5 X 60 = 18g

1.5đ

Câu 12.

a. Vẽ sơ thiết bị mạch điện

b. I = I1 = I2= 3A: U 1 = U – U2 = 6V – 3,5 V = 2,5 V

1.5đ

Đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

Cấp độ

Tên căn nhà đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Chủ đề 1:

Hiện tượng nhiễm năng lượng điện. Hai loại năng lượng điện.

1. Nêu được một vật nhiễm năng lượng điện âm Lúc nhận thêm thắt êlectrôn, nhiễm năng lượng điện dương Lúc thất lạc hạn chế êlectrôn.

6. Hiểu được vật nhiễm năng lượng điện dương Lúc thất lạc hạn chế êlectrôn

Số câu hỏi

1câu (C7.1)

1 câu (C1.6)

Xem thêm: my đọc tiếng anh là gì

2 câu

Số điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

1,5 điểm

Tỉ lệ %

10%

5%

15%

Chủ đề 2:

Dòng năng lượng điện – mối cung cấp năng lượng điện. Vật liệu dẫn năng lượng điện và vật tư cơ hội năng lượng điện. Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại. Sơ thiết bị mạch năng lượng điện chiều dòng sản phẩm năng lượng điện.

2. tường được dòng sản phẩm năng lượng điện là loại những năng lượng điện dịch gửi được đặt theo hướng.

7. Hiểu được vật tư dẫn năng lượng điện thông thường sử dụng là hóa học dẫn năng lượng điện được sử dụng thực hiện vật dẫn năng lượng điện.

10. Vận dụng kiến thiết được sơ thiết bị mạch năng lượng điện mang lại nhì đèn điện sinh hoạt thông thường Lúc dùng nó đích với hiệu năng lượng điện thế quyết định nút được ghi bên trên khí cụ.

Số câu hỏi

1 câu (C2.2)

1 câu (C4.7)

1 câu (C10.10)

3 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

2,0 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

10%

20%

Chủ đề 3:

Các thuộc tính của dòng sản phẩm năng lượng điện.

8. Hiểu được thuộc tính nhiệt độ và thuộc tính kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện. Lấy được ví dụ về thuộc tính nhiệt độ và thuộc tính kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện.

Số câu hỏi

1 câu (C8.8)

1 câu

Số điểm

2,0 điểm

2,0 điểm

Tỉ lệ %

20%

20%

Chủ đề 4:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện.

3. tường được đơn vị chức năng của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là ampe

Số câu hỏi

1 câu (C3.3)

1 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

Chủ đề 5:

Hiệu năng lượng điện thế. Hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu khí cụ sử dụng năng lượng điện.

4. tường được khí cụ dùng làm đo hiệu năng lượng điện thế là vôn kế

Số câu hỏi

1 câu (C5.4)

1 câu

Số điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

5%

Chủ đề 6:

Thực hành: Đo độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế so với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau. Thực hành: Đo hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện so với đoạn mạch tuy vậy tuy vậy.

5. tường được quan hệ đằm thắm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa nhì đèn điện giắt tiếp nối đuôi nhau.

9. Vẽ được sơ thiết bị của mạch năng lượng điện. Vận dụng quan hệ đằm thắm độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế trong khúc mạch tiếp nối đuôi nhau tính được độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế.

Số câu hỏi

1 câu (C6.5)

1.(C9.9)

2 câu

Số điểm

0,5 điểm

3,0 điểm

3,5 điểm

Tỉ lệ %

5%

30%

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

5 câu

3,0 điểm

30%

3 câu

3,0 điểm

30%

1 câu

3,0 điểm

30%

1 câu

1,0 điểm

10%

9 câu

10 điểm

100

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Vật lý lớp 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy lựa chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1 (0,5 điểm): Một vật sau khoản thời gian được cọ xát thì nhiễm năng lượng điện dương, vì

A. vật cơ thất lạc hạn chế năng lượng điện dương. B. vật cơ nhận thêm thắt năng lượng điện dương.

C. vật cơ nhận thêm thắt êlectrôn. D. vật cơ thất lạc hạn chế êlectrôn.

Câu 2 (0,5 điểm): Dòng năng lượng điện là loại những năng lượng điện tích

A. dịch gửi bám theo từng phía. B. hoạt động bám theo từng phía.

C. dịch gửi được đặt theo hướng. D. hoạt động xung xung quanh nguyên vẹn tử.

Câu 3 (0,5 điểm): Đơn vị của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là

A. ampe kế tiếp. B. ampe. C. vôn kế tiếp. D. vôn.

Câu 4 (0,5 điểm): Chất nào là tại đây thông thường dùng để làm vật tư dẫn điện?

A. Đồng. B. Vàng . C. Bội nghĩa. D. Sắt.

Câu 5 (0,5 điểm): Dụng cụ dùng làm đo hiệu năng lượng điện thế là?

A. vôn kế tiếp. B. vôn. C. Ampe kế tiếp. D. ampe.

Câu 6 (0,5 điểm): Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa nhì đèn điện giắt tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự là I1 và I2 thì

A. I1= 4I2.

B. I1=3 I2.

C. I1= 2I2.

D. I1= I2

II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm): Em hãy nêu quy ước về nhì loại năng lượng điện tích?

Câu 8 (2,0 điểm): Em hãy lý giải thuộc tính nhiệt độ và thuộc tính kể từ của dòng sản phẩm điện? Lấy ví dụ minh họa mang lại thuộc tính nhiệt độ và thuộc tính kể từ của dòng sản phẩm điện?

Câu 9 (3,0 điểm): Một mạch năng lượng điện gồm: Một mối cung cấp năng lượng điện đem hiệu năng lượng điện thế U, một công tắc nguồn công cộng mang lại nhì đèn điện giắt tiếp nối đuôi nhau. tường độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đèn điện Đ2 là IĐ2 = 1,5A.

a.Vẽ sơ thiết bị của mạch năng lượng điện, xác lập chiều dòng sản phẩm điện?

b.Tính độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đèn điện Đ1?

c. tường U1= U2= 12V. Tính hiệu năng lượng điện thế U của mối cung cấp điện?

Câu 10 ( 1,0 điểm): Vẽ sơ thiết bị kiến thiết mạch năng lượng điện bao gồm một công tắc nguồn tinh chỉnh và điều khiển nhì đèn điện đem hiệu năng lượng điện thế quyết định nút là 3V vô mối cung cấp năng lượng điện sử dụng nhì pin (loại 1,5 V) nhằm đèn sáng sủa bình thường?

Đáp án đề đua học tập kì 2 lớp 7 môn Vật lý

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm ).

Chọn đích từng ý được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C B A A D

II.PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm ).

Câu Nội dung Thang điểm

Câu 7

– Điện tích của thanh thủy tinh ma Lúc cọ xát vô lựa là năng lượng điện dương (+).

– Điện tích của thanh vật liệu nhựa sẫm color Lúc cọ xát vô vải vóc thô là năng lượng điện âm (-).

(1,0 điểm).

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 8

– Khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa vật dẫn năng lượng điện thì nó thực hiện vật dẫn cơ rét lên. Điều cơ minh chứng, dòng sản phẩm năng lượng điện có công dụng nhiệt độ.

-Ví dụ: Khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa đèn điện sợi thắp thực hiện mang lại thừng tóc đèn điện rét lên và vạc sáng sủa,…

– Dòng năng lượng điện chạy qua loa ống thừng có công dụng thực hiện kim nam châm hút chênh chếch thoát ra khỏi địa điểm thăng bằng hoặc hít những vật vì thế Fe hoặc thép. Điều cơ minh chứng, dòng sản phẩm năng lượng điện có công dụng kể từ.

-Ví dụ: Dòng năng lượng điện chạy qua loa quạt năng lượng điện, mô tơ năng lượng điện thực hiện quạt năng lượng điện, mô tơ năng lượng điện tảo,…

(2,0 điểm).

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

…………….

Mời chúng ta chuyển vận tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm: tally là gì

Bản quyền nội dung bài viết nằm trong Trường trung học cơ sở Hồng Thái Hải Phòng Đất Cảng. Mọi hành động sao chép đều là gian dối lận!

Nguồn phân chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (viendantochoc.org.vn)