đơn vị của cường độ điện trường

Câu hỏi:

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là gì?

A. Niu-tơn.

Bạn đang xem: đơn vị của cường độ điện trường

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn bên trên mét.

Đáp án chính D

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là vôn bên trên mét, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ, nó được xác lập vì như thế thương số của kích thước lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và kích thước của q.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự D

– Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vì như thế thương số của kích thước lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và kích thước của q.

– Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là: E= F/q

Trong cơ E là kích thước của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường (N/C).

Ngoài đi ra, đơn vị chức năng của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường còn là một V/m.

Trong đó:

Xem thêm: lot nghĩa là gì

E: Là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét.

F: Là kích thước của lực ứng dụng lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

q: Là kích thước của năng lượng điện tích

– Giả sử mang trong mình 1 năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao đặt điều bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện ứng dụng lên q.

– Theo ấn định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta phát biểu năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa vời Q càng yếu ớt. Vì thế cần được thi công một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

– Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn vì như thế một vectơ gọi là vectơ cường độ điện ngôi trường. Vectơ cường độ điện trường  có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện ứng dụng lên điện tích test q dương;

+ Chiều nhiều năm (môđun) biểu diễn độ rộng lớn của cường độ điện ngôi trường theo dõi một tỉ xích nào là cơ.

– Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện ngôi trường ứng dụng lực điện lên những điện tích không giống đặt điều vô nó. Vấn đề này phân tích và lý giải vì như thế sao 2 năng lượng điện đặt điều xa vời nhau vô chân ko lại ứng dụng được lực lên nhau.

Xem thêm: estate agent là gì

– Điện ngôi trường đều là điện ngôi trường nhưng mà vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên từng điểm đều đem nằm trong phương, chiều và độ lớn; đàng mức độ điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

– Đặt nhì trái khoáy ao ước sắt kẽm kim loại vô một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, đem trở nên vì như thế thuỷ tinh ma vô suốt, vô đựng dầu cơ hội điện. Cho một không nhiều những phân tử cơ hội điện (như mạt cưa) ở lửng lơ vô dầu. Khuấy đều những phân tử cơ hội điện rồi tích điện trái khoáy dấu mang đến nhì trái khoáy ao ước. Ta tiếp tục thấy những phân tử cơ hội điện ở dọc từ những đàng nối nhì trái khoáy ao ước gọi là đàng mức độ điện.

– Đường mức độ điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên mỗi điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Hay, đàng mức độ điện là đàng nhưng mà lực điện ứng dụng dọc Từ đó.