đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường

Câu hỏi:

Đơn vị của cường độ điện trường là gì?

A. Niu-tơn.

Bạn đang xem: đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn trên mét.

Đáp án đúng D

Đơn vị của cường độ điện trường là vôn trên mét, cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó, nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.

– Công thức tính cường độ điện trường là: E= F/q

Trong đó E là độ lớn của cường độ điện trường (N/C).

Ngoài ra, đơn vị của cường độ điện trường còn là V/m.

Trong đó:

Xem thêm: old nghĩa là gì

E: Là cường độ điện trường tại điểm mà ta xét.

F: Là độ lớn của lực tác dụng lên điện tích tại điểm đó.

q: Là độ lớn của điện tích

– Giả sử có một điện tích điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, gọi là điện tích thử và xét lực điện tác dụng lên q.

– Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Q càng yếu. Vì thế cần phải xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

– Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Vectơ cường độ điện trường  có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương;

+ Chiều dài (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ xích nào đó.

– Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Điều này giải thích vì sao 2 điện tích đặt xa nhau trong chân không lại tác dụng được lực lên nhau.

Xem thêm: estate agent là gì

– Điện trường đều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.

– Đặt hai quả cầu kim loại trong một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, có thành bằng thuỷ tinh trong suốt, trong đựng dầu cách điện. Cho một ít các hạt cách điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt cách điện rồi tích điện trái dấu cho hai quả cầu. Ta sẽ thấy các hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối hai quả cầu gọi là đường sức điện.

– Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Hay, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.