dunno là gì

Advertisement

Đã lúc nào các bạn rớt vào trường hợp nghe rời khỏi phần rộng lớn đoạn đối thoại rồi tuy nhiên cứ giắt lại ở những gì nghe như “lemme”, “kinda”? Là vì thế người Anh hoặc người Mỹ đều sử dụng thật nhiều kể từ lóng nhập giờ Anh đấy. Nắm được những kể từ này là các bạn đang được bắt được khóa xe nhằm nghe, phát biểu giờ Anh “pro”! Hãy nằm trong Elight điểm danh loạt kể từ lóng nhập giờ Anh này nhé!

Bạn đang xem: dunno là gì

  • 30 Cụm kể từ giờ Anh thịnh hành về tình yêu
  • Có từng nào người bên trên Thế giới biết bên trên một nước ngoài ngữ?

1. Gonna

Nếu các bạn thông thường coi những bộ phim truyền hình Âu, Mỹ thì chắc chắn là đang được gặp gỡ kể từ lóng nhập giờ Anh này thật nhiều đợt.

Gonna = Going to tát đem nghĩa “sắp, sẽ”

E.g. I’m gonna meet you there later. (Tôi tiếp tục hội ngộ các bạn ở cơ sau.)

2. Gotta

Từ lóng nhập giờ Anh Gotta = Got to tát đem nghĩa “phải”. Khi phát âm thời gian nhanh “Got to” là nghe trở thành “Gotta” đích không?

E.g. You’ve gotta finish it as soon as you can. (Bạn cần hoàn thành xong nó ngay trong khi hoàn toàn có thể.)

3. Wanna

Từ lóng nhập giờ Anh này khá dễ dàng tưởng tượng đích không? Wanna = Want to tát đem nghĩa “muốn”.

E.g. I don’t wanna stay here! (Tôi không thích ở lại đây!)

4. Lemme

Lemme = Let bu đem nghĩa “để tôi”. Giờ các bạn đang được hiểu biết thêm một kể từ lóng nhập giờ Anh cực kỳ thịnh hành rồi đó!

E.g. Lemme vì thế it! (Để tôi làm!)

5. Gimme

Gimme = Give me: (đưa) mang lại tôi

E.g. Gimme a break. (Cho tôi nghỉ ngơi một khi chuồn.)

Xem thêm: question là gì

6. Outta

Từ lóng nhập giờ Anh này nghe dường như kỳ lạ tai tuy nhiên thực ra nó là sự việc phối hợp giữa:

Outta = Out of: rời khỏi khỏi

E.g. Get outta here. (Đi thoát ra khỏi trên đây.)

7. Kinda

Từ lóng nhập giờ Anh “Kinda” ko khó khăn nhằm quan sát đích không?

Kinda = Kind of (khá, tương đối)

E.g. That’s kinda funny. (Khá là thú vị đấy.)

8. I’mma

Dành mang lại những người dân hoặc nói tới dự tính, kể từ lóng nhập giờ Anh I’mma = I’m going to tát (Tôi định)

E.g. I’mma go talk to tát her. (Tôi tiếp tục chuồn thì thầm với cô ấy.)

9. Hafta

Hafta = Have to tát đem tức là “phải” tuy nhiên phát biểu Hafta nghe “chuyên nghiệp” hơn nhiều nhỉ.

E.g. I hafta meet her later.. (Tôi cần gặp gỡ cô ấy sau.)

Xem thêm: số 12 đọc tiếng anh là gì

10. Dunno

Từ lóng nhập giờ Anh Dunno = I don’t  know

E.g. I dunno what that is. (Tôi ko biết nó là gì.)

Advertisement