duration là gì

VAI TRÒ CỦA DURATION KHI ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÁI PHIẾU

November 8, 2017

1. Khái niệm

Duration là khoảng chừng thời hạn khoảng nhằm người chiếm hữu trái khoán sẽ có được toàn cỗ tiền tệ của trái khoán. Công thức tổng quát:

Bạn đang xem: duration là gì

Trong đó:

- PV(CFi): Giá trị lúc này của tiền tệ i

- Ti: Thời điểm sẽ có được tiền tệ i

Thời lừa lọc đáo hạn trung bình (Duration) là thước đo cường độ tinh tế của giá chỉ trái khoán với việc thay cho thay đổi của lợi suất trái khoán và là khí cụ được dùng thoáng rộng Lúc đo lường và tính toán rủi ro khủng hoảng trái khoán. 

2. Tác động của Duration

Trong đó:

- ∆P: Biến động giá chỉ trái ngược phiếu

- MD: Thời lừa lọc đáo hạn trung bình kiểm soát và điều chỉnh (1 thước đo không giống của Duration)

Xem thêm: registered là gì

- ∆y: Biến động lợi suất trái ngược phiếu

Ví dụ, so với trái khoán đem thời hạn đáo hạn trung bình kiểm soát và điều chỉnh là 5, Lúc lãi suất vay thị ngôi trường tạo thêm 1%, giá chỉ trái khoán tiếp tục giảm sút 5%.

Vì vậy, Duration là thước đo cần thiết được những ngôi nhà quản lí trị hạng mục fixed income có tính chuyên nghiệp dùng nhằm mục tiêu reviews rủi ro khủng hoảng lãi suất vay của trái khoán. Duration càng cụt, thời hạn khoảng nhằm sẽ có được tiền tệ trái khoán càng được tinh giảm, bởi vậy cắt giảm rủi ro khủng hoảng cho tất cả những người sở hữu. trái lại, Duration càng tốt, giá chỉ trái ngược dịch chuyển thay đổi rộng rãi Lúc đem sự thay cho thay đổi về lợi suất, dẫn cho tới rủi rủi ro khủng hoảng Lúc sở hữu mang đến ngôi nhà góp vốn đầu tư.

Rõ ràng, những trái khoán đem lãi suất vay thắt chặt và cố định Chịu tác động lớn số 1 kể từ rủi ro khủng hoảng lãi suất vay vì thế những khoản trái ngược tức (coupon) được trao là thắt chặt và cố định nhập toàn cỗ thời hạn sở hữu. Trong Lúc trái khoán đem lãi suất vay thả nổi được kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay kế hoạch (sau từng kỳ 3, 6 tháng…), bởi vậy giá chỉ của trái khoán sẽ tiến hành kiểm soát và điều chỉnh bám theo lãi suất vay hiện tại hành của thị ngôi trường.

3. Mô hình của TCBF

Nguồn: TCBF tổng hợp

Tính cho tới không còn mon 9/2017,  TCBF góp vốn đầu tư hầu hết nhập những thành phầm đem lãi suất vay thả phất như trái khoán công ty (điều chỉnh lãi suất vay sau 3, 6 tháng) hoặc những khí cụ góp vốn đầu tư suất thắt chặt và cố định tuy nhiên đem kỳ hạn chỉ bên dưới một năm (tiền gửi, chứng từ chi phí gửi). Cụ thể, rộng lớn 90% hạng mục của TCBF là những gia sản đem thời hạn đáo hạn trung bình bên dưới một năm (chủ yếu ớt là 6 tháng). Do bại liệt, giới hạn mang đến ngôi nhà góp vốn đầu tư được rủi ro khủng hoảng dịch chuyển lãi suất vay thị ngôi trường Lúc sở hữu trái khoán. Tuy nhiên, những hạng mục đem Duration cụt thì chiến phẩm thông thường thấp rộng lớn những hạng mục đem Duration rộng lớn vì thế phần bù rủi ro khủng hoảng thấp rộng lớn.

Xem thêm: jewelry là gì

4. So sánh với Các Quỹ khác

Nguồn: TCBF tổng hợp (So sánh những Quỹ đang được hoạt động và sinh hoạt được bên trên 1 năm)

Trong 5 Quỹ cởi trái khoán hoạt động và sinh hoạt được bên trên một năm bên trên thị ngôi trường, TCBF là 1 trong nhập 2 Quỹ (cùng với MBBF) tài năng sản góp vốn đầu tư hầu hết nhập những khí cụ đem thời hạn đáo hạn trung bình cụt và được kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay kế hoạch (trái phiếu doanh nghiệp). Cụ thể, TCBF góp vốn đầu tư rộng lớn 60% nhập trái khoán công ty lãi suất vay thả nổi, trong những lúc MBBF góp vốn đầu tư 40% hạng mục. Ngoài Duration cụt, hạng mục góp vốn đầu tư của TCBF trọn vẹn không tồn tại CP nên rủi ro khủng hoảng dịch chuyển giá chỉ của những loại gia sản của Quỹ cực kỳ thấp.