evolve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

  • IPA: /ɪ.ˈvɑːlv/

Ngoại động từ[sửa]

evolve ngoại động từ /ɪ.ˈvɑːlv/

Xem thêm: lynching là gì

Bạn đang xem: evolve là gì

  1. Mở rời khỏi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  2. Rút rời khỏi, suy rời khỏi, luận rời khỏi, kéo ra (lý thuyết, sự khiếu nại... ).
  3. (Thường) (đùa cợt) đưa đến, hỏng cấu.
  4. Phát rời khỏi (sức giá... ).
  5. Làm tiến thủ triển; thực hiện tiến thủ hoá.

Nội động từ[sửa]

evolve nội động từ /ɪ.ˈvɑːlv/

  1. Tiến triển; tiến thủ hoá.

Tham khảo[sửa]

  • "evolve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)