get to là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get to là gì


Cụm động kể từ Get to sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get to

Ý nghĩa của Get to là:

 • Tức phẫn nộ

Ví dụ cụm động kể từ Get to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get to:

 
- Don't let her GET TO you; she's in a bad mood.
Đừng nhằm cô ấy tức phẫn nộ với chúng ta, thể trạng cô ấy đang được không đẹp đấy.

Nghĩa kể từ Get to

Ý nghĩa của Get to là:

 • Đi cho tới

Ví dụ cụm động kể từ Get to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get to:

 
-  When I GET TO there, I'll look at the matter carefully.
Khi tôi tiếp cận ê, tôi tiếp tục đánh giá vấn đè này một cơ hội cảnh giác.

Nghĩa kể từ Get to

Ý nghĩa của Get to là:

 • Bắt đầu thảo luận một chủ thể

Ví dụ cụm động kể từ Get to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get to:

 
- We asked him to lớn GET TO the point, but he just waffled away.
Chúng tôi đòi hỏi anh tớ thảo luận chủ thể, tuy nhiên anh ấy vòng vo dông dài mãi.

Nghĩa kể từ Get to

Ý nghĩa của Get to là:

 • Có thời cơ nhằm làm cái gi ê

Ví dụ cụm động kể từ Get to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get to:

 
- Last June I GOT TO visit Stonehenge.
Tháng sáu trước tôi vẫn sở hữu thời cơ cho tới thăm hỏi Stonehenge.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get to bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

  Xem thêm: mobility là gì

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: at stake là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất