giải bài tập toán lớp 6 tập 1

Giải bài xích tập dượt SGK Toán 6 – tập dượt 1 – Sách Kết nối học thức – Bài: Bài tập dượt cuối chương IV
============
Bài: Bài tập dượt cuối chương IV
Chương
=============

Bài tập dượt 4.28: Hãy kiểm đếm coi vô hình mặt mày đem từng nào hình vuông vắn, từng nào hình chữ nhật.

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Lời giải:

Số hình vuông: 5 hình

Số hình chữ nhật: 4 hình

Bài tập dượt 4.29: Hãy kiểm đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân nặng và số hình thoi vô hình vẽ mặt mày.

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Lời giải:

Số hình tam giác đều: 5 hình

Số hình thang cân: 3 hình

Số hình thoi: 3 hình

Bài tập dượt 4.30: Vẽ hình theo dõi những đòi hỏi sau:

a) Hình tam giác đều sở hữu cạnh vị 5 centimet.

b) Hình vuông đem cạnh vị 6 cm

c) Hình chữ nhật đem chiều lâu năm 4 centimet, chiều rộng lớn 3 centimet.

Lời giải:

Học sinh tự động vẽ

Bài tập dượt 4.31: a) Vẽ hình bình hành mang trong mình một cạnh lâu năm 4 centimet, một cạnh lâu năm 3 centimet.

b) Vẽ hình thoi đem cạnh vị 3 centimet.

Lời giải:

Học sinh tự động vẽ

Bài tập dượt 4.32: Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:     2.(6 + 5) = 22 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:      6.5 = 30 ($cm^{2}$)

Bài tập dượt 4.33: Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 centimet, BF = 10,4 centimet.

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Xem thêm: weaning là gì

a) Tính diện tích S hình thoi ABOF

b) Tính diện tích S hình lục giác đều ABCDEF

Lời giải:

a) Diện tích hình thoi ABOF là:    $ \frac{1}{2}.6.10,4 = 31,2 (cm^{2})$

b) Ta thấy diện tích S hình lục giác đều ABCDEF vội vàng phụ vương lượt diện tích S hình thoi ABOF.

Vậy diện tích S hình lục giác đều là:     31,2 . 3 = 93,6 ($cm^{2}$)

Bài tập dượt 4.34: Một miếng vườn đem hình dạng như hình sau đây. Tính diện tích S miếng vườn

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Lời giải:

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Ta thấy tổng diện tích S của hình 1, hình 2, hình 3 vị tổng diện tích S của hình chữ nhật ABCD

Chiều lâu năm DC của hình chữ nhật ABCD là: 7 + 6 = 13 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD là: 2 + 5 = 7 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 13.7 = 91 ($m^{2}$)

Hình một là hình chữ nhật đem chiều lâu năm 6 m và chiều rộng lớn 3 m nên diện tích S hình 1 là: 6.3 = 18 ($m^{2}$)

Hình 3 là hình vuông vắn đem cạnh vị 2 m nên diện tích S hình 3 là:  2.2 = 4 ($m^{2}$)

Vậy diện tích S miếng vườn vị cần thiết thám thính vị diện tích S hình 2 và bằng: 91 – 18 – 4 = 69 ($m^{2}$)

Bài tập dượt 4.35: Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn. Hãy hạn chế và ghép lại trở thành một hình vuông vắn đem diện tích S tương đương

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Lời giải:

Học sinh tự động làm

Bài tập dượt 4.36: Bản kiến thiết một hiên mái ấm được biểu thị ở hình sau. Nếu ngân sách thực hiện từng 9 $dm^{2}$ hiên là 103 ngàn đồng thì ngân sách của tất cả hiên được xem là bao nhiêu?

Bài: Bài tập dượt cuối chương IV

Lời giải:

Diện tích  của hiên là:  $  \frac{1}{2}.45.(54 + 72) = 2835 (dm^{2})$

Xem thêm: bullet là gì

Vậy ngân sách của tất cả hiên là:    2835 : 9 x 103 000 = 32 445 000 (đồng)

======

CHƯƠNG:
THƯ MỤC SÁCH: Giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 – Tập 1 – Sách Kết nối tri thức