give back là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: give back là gì


Cụm động kể từ Give back với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give back

Ý nghĩa của Give back là:

 • Trả lại cái gì này mà chúng ta tiếp tục mượn

Ví dụ cụm động kể từ Give back

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give back:

 
-  I GAVE the money BACK that she'd lent lớn bủ.
Tôi trả lại số chi phí màm cố ấy đã mang mang lại tôi.

Nghĩa kể từ Give back

Ý nghĩa của Give back là:

 • Trả lại cái gì này mà ai cơ bị mất mặt

Ví dụ cụm động kể từ Give back

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give back:

 
- Nothing could GIVE bủ BACK the way I felt before the scandal.
Không gì rất có thể trả lại mang lại tôi loại cảm hứng trước khi vụ bê bối ấy.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give back bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

  Xem thêm: cafe là gì

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: days là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất