handling là gì

/´hændliη/

Thông dụng

Danh từ

Cách trình diễn, trình diễn xuất (tác phẩm (sân khấu))
Tội chứa chấp chấp mặt hàng ăn cắp
Quá trình tổ chức việc làm giao thương mua bán (đóng gói fake lên tàu cho tất cả những người chi tiêu thụ)

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) tinh chỉnh, xử lý, chỉnh lý
data handling
chỉnh lý những dữ kiện
information handling
xử lý tin

Xây dựng

sự tinh chỉnh, sự vận hành, sự xử lý

Cơ - Điện tử

Sự tinh chỉnh, sự vận hành, sự xử lý

Điện lạnh

sự xử lí

Kỹ thuật cộng đồng

chỉnh lý
điều khiển
BHR (blockhandling routine)
thủ tục tinh chỉnh khối
block handling routine (BHR)
thủ tục tinh chỉnh khối
EMH (expeditedmessage handling)
sự tinh chỉnh thông tin xúc tiến
file-handling routine
trình tinh chỉnh tệp
gate handling
sự tinh chỉnh van
ship handling
sự tinh chỉnh tàu
gia công
concrete handling equipment
thiết bị gia công bê tông
sự chỉnh lý
sự gửi hàng
sự gửi vận

Giải quí EN: 1. the process of manually or mechanically moving a manufactured object through any stage of production or distribution.the process of manually or mechanically moving a manufactured object through any stage of production or distribution. 2. the means by which this is done for any particular object.the means by which this is done for any particular object. Giải quí VN: 1. quy trình dịch chuyển thủ công hoặc sử dụng máy một vật được tạo ra qua quýt những quy trình tạo ra hoặc phân phối. 2. những cách thức tuy nhiên việc này được tiến hành so với một vật ngẫu nhiên.

sự điều khiển
EMH (expeditedmessage handling)
sự tinh chỉnh thông tin xúc tiến
gate handling
sự tinh chỉnh van
ship handling
sự tinh chỉnh tàu
sự gia công
sự thực hiện hàng
sự quản lí lý
file handling
sự vận hành tệp
sự thao tác
sự vận chuyển
material handling
sự vận gửi vật liệu
sự vận hành
sự xếp tải
sự xử lý
thao tác
handling and treatment installation for liquid waters
trạm thao tác và xử lý hóa học lỏng thải ra
thủ thuật

Kinh tế

sự điều khiển
in-process handling
sự tinh chỉnh sản phẩm
sự sản xuất
sự vận chuyển
bulk handling
sự vận gửi ko bao bì
grain handling
sự vận gửi ngũ cốc
hydraulic handling
sự vận gửi thủy lực
in-plant handling
sự vận gửi vô ngôi nhà máy
interfloor handling
sự vận gửi trong những tầng
pneumatic handling
sự vận gửi vì như thế khí động học

Địa chất

Bạn đang xem: handling là gì

sự vận hành, sự tinh chỉnh, sự xử lý, sự điều phối, sự vận gửi, sự xúc gửi, sự hóa học chuyên chở, sự bốc xếp

Xem thêm: cao in mum là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ