hop am dem lao xao

4.3/5 - (6 votes)

Đổi tông

Không Capo

[Em] Đêm đông lao xao, đêm [Am] đông nhớ ai?
[D] Đêm đông cô đơn vắng [G] ai?
[Em] Cơn mưa lao xao, cơn [Am] mưa nhớ ai?
[Bm] Ôi, hạt mưa rơi khóc [Em] thầm!
[Em] Anh đang nơi đâu? Anh [Am] thương nhớ ai?
[D] Bao đêm cô đơn vắng [G] anh.
[Em] Mong cho đôi ta, bên [Am] nhau mãi thôi!
[Bm] Cho hạt mưa rơi hết [Em] buồn
Tình [Em] yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi [Bm] trôi!
Để bao thương nhớ âm [C] thầm, thiết [D] tha vô [G] bờ
Đèn [Em] khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng [Bm] trông
Nhìn mây mưa cứ trôi [C] hoài, khát [Bm] khao chờ [Em] mong
Chợt [Em] nghe chư tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu [Bm] chân
Nhẹ nâng câu hát ban [C] đầu, dấu [D] xưa tuyệt [G] vời.
Một [Em] mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết [Bm] tha.
Bài ca in mãi trong [C] lòng, sẽ [Bm] không nhạt [Em] phai!