imply là gì

/im'plai/

Chuyên ngành

Toán & tin

bao hàm; kéo theo; sở hữu hệ trái ngược, sở hữu nghĩa; hiểu ngầm l

Kỹ thuật cộng đồng

kéo theo
ngụ ý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
betoken , connote , denote , designate , entail , evidence , give a hint , hint , import , include , insinuate , intend , intimate , involve , mention , point to lớn , presuppose , refer , signify , suggest , indicate , blunt , comprise , infer , mean , predicate , presume , unrefined

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: imply là gì

Xem thêm: Top 3 giày MLB đang có sức hút nhất hiện nay với giới trẻ

NHÀ TÀI TRỢ