live off là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: live off là gì


Cụm động kể từ Live off đem 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Live off

Ý nghĩa của Live off là:

 • Sự dụng số chi phí tìm kiếm được

Ví dụ cụm động kể từ Live off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Live off:

 
- They find it hard to tát LIVE OFF the money they make.
Họ cảm nhận thấy đặc biệt khó khăn nhằm tuy nhiên sinh sống ngay số chi phí chúng ta thực hiện rời khỏi.

Nghĩa kể từ Live off

Ý nghĩa của Live off là:

 • Được tương hỗ tài chủ yếu

Ví dụ cụm động kể từ Live off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Live off:

 
- He's 40 and he still LIVES OFF his parents.
Anh tớ tiếp tục 40 tuổi tác rồi vẫn được tương hỗ tài chủ yếu kể từ cha mẹ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Live off bên trên, động kể từ Live còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Live by

 • Cụm động từ Live down

 • Cụm động từ Live for

 • Cụm động từ Live in

 • Cụm động từ Live it up

 • Cụm động từ Live off

 • Cụm động từ Live on

 • Cụm động từ Live out

  Xem thêm: customary là gì

 • Cụm động từ Live through

 • Cụm động từ Live together

 • Cụm động từ Live up to

 • Cụm động từ Live with


Trang trước

Trang sau  

l-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: registered là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất