mặt trời thông minh là gì

Mặt trời thông minh là gì, nghĩa là gì, Sà lách kim cương, Máy giặc nằm ngang, tranghiemhay.com chia sẻ đáp án đúng nhất bạn giật cả mình!

Bạn đang xem: mặt trời thông minh là gì


Mặt trời thông minh là gì?

Mặt trời thông minh – nghe ai nói như thế bạn cứ tưởng là khen bạn phải không? Nhưng đừng tưởng bở nhé, nghe trainghiemhay.com giải thích nè!

  • Mặt trời: màu Đỏ.
  • Thông minh: có Trí mới thông minh. Trí đọc trại là Chí.

Bây giờ bạn thử ráp lại xem: 

Mặt trời thông minh là Đỏ Chí = Đ*i Chó 

Xà lách kim cương là gì?

Tương tự như trên

Xem thêm: lot nghĩa là gì

Xà lách: Cải.

Kim cương: Quý.

Bây giờ bạn thử ráp lại xem: 

Xem thêm: set back là gì

Xà lách kim cương là Cải quý = Quỷ cái

Máy giặt nằm ngang là gì?

Câu này phải nói láy lại mới đúng:

Máy giăt nằm ngang nói láy lại là Mất dạy ngàn năm