mobility là gì

/mɔ´biliti/

Thông dụng

Danh từ

Tính hoạt động, tính di động; tính lưu động
Tính hoặc thay cho thay đổi, tính dễ dàng biến hóa, tính biến hóa nhanh

Chuyên ngành

Toán & tin

tính địa hình, tính lưu động
free mobility
di động tự tại, chừng động tự tại, chừng động toàn phần

Cơ - Điện tử

Tính cơ động, chừng linh động

Xây dựng

tính động
spatial mobility
tính động vô ko gian

Kỹ thuật cộng đồng

hoạt tính

Giải mến VN: Tốc chừng của những phân tử đem năng lượng điện với năng lượng điện ngôi trường ứng dụng với đơn vị chức năng là cm2/volt-giây.

di động tính
độ chảy
mobility of concrete
độ chảy của bê tông
độ linh động
drift mobility
độ sinh động trôi
electron mobility
độ sinh động năng lượng điện tử
Hall mobility
độ sinh động Hall
high electron mobility transistor (HEMT)
tranzito chừng sinh động electron cao
hole mobility
độ sinh động lỗ trống
impurity mobility
độ sinh động tạp chất
intrinsic mobility
độ sinh động nội tại
intrinsic mobility
độ sinh động riêng
ion mobility
độ sinh động iôn
mobility of carriers
độ sinh động phân tử tải

Kinh tế

tính cơ động
geographical mobility
tính cơ động địa lý
tính di động
tính lưu động
factor mobility
tính lưu động của yếu hèn tố
factor mobility
tính lưu động của nguyên tố sản xuất
horizontal mobility
tính lưu động chiều ngang
labour mobility
tính lưu động của lao động
mobility of capital
tính lưu động của vốn
mobility of factors
tính lưu động của nguyên tố sản xuất
mobility of labour
tính lưu động của lao động
occupational mobility
tính lưu động nghề nghiệp nghiệp
perfect capital mobility
tính lưu động trọn vẹn của vốn liếng (từ nước này quý phái nước khác)
starch mixture mobility
tính lưu động của tinh ma bột
vertical mobility
tính lưu động dọc
vertical mobility
tính lưu động trực tiếp đứng (của lao động)
tính lưu động (của nguyên tố sản xuất)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: mobility là gì

Xem thêm: jewelry là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ