mounting là gì

/Phiên âm này đang được ngóng các bạn trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Sự trèo, sự lên
Sự tăng lên
Giá, khung

Cơ khí & công trình

gắn, thi công máy
mặt thi công ghép

Xây dựng

sự thi công (ráp)

Điện lạnh

sự thi công máy
việc thi công đặt

Kỹ thuật cộng đồng

bệ (camera đèn)
bộ thiết bị
khung
anti-vibration mounting
giá (khung) kháng rung
frame mounting
sự thi công ráp bên trên khung
mounting frame
khung thi công (máy)
mounting frame
phanh đĩa với sườn treo
slide mounting
khung thi công kính ảnh
dựng
column mounting
sự dựng tháp
mounting glue
keo dàn dựng
lắp đặt
lắp ráp
ghép
flush-mounting
sự ghép phẳng
flush-mounting
sự ghép bằng
mounting bolt
bulông thi công ghép
mounting hole
ổ thi công ghép
mounting plate
mặt thi công ghép
Surface Mounting Technology (SMT)
công nghệ thi công ghép bề mặt
giá
giá khung
anti-vibration mounting
giá (khung) kháng rung
sự chống
sự dựng
column mounting
sự dựng tháp
sự thi công đặt
sự thi công ráp
thiết bị
instrument mounting plate
bảng gắn những thiết bị
instrument mounting plate
phiến gắn những thiết bị
knob mounting
thiết bị con cái lăn
knob mounting
thiết bị trục lăn
mounting accessory
thiết bị thi công đặt
mounting of cramps with knobs
thiết bị móc đem con cái lăn
mounting rail
giá thi công (thiết bị)
rail forms mounting
thiết bị thực hiện khuôn ray
resilient mounting
thiết bị (giảm chấn) đàn hồi
roller mounting
thiết bị con cái lăn
roller mounting
thiết bị trục lăn
safety-device mounting
thiết bị an toàn
safety-device mounting
thiết bị bảo hiểm
vibration isolator mounting
thiết bị kháng rung
vibration isolator mounting
thiết bị tách chấn
thiết bị lắp
mounting accessory
thiết bị thi công đặt
trang bị

Từ đồng nghĩa tương quan

frame(work), increase

Bạn đang xem: mounting là gì

Xem thêm: customary là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ