normal là gì

/'nɔ:məl/

Thông dụng

Tính từ

Thường, thường thì, bình thường
normal temperature
nhiệt chừng bình thường
Tiêu chuẩn; ( (toán học)) chuẩn chỉnh tắc
normal function
hàm chuẩn chỉnh tắc
(toán học) trực giao

Danh từ

Tình trạng thông thường, nút bình thường
situation returns đồ sộ normal
tình hình quay về bình thường
(toán học) pháp tuyến
(vật lý) lượng trung bình
(y học) thân mật sức nóng bình thường
(hoá học) hỗn hợp đương lượng

Chuyên ngành

Xây dựng

qui cách

Cơ - Điện tử

Tình trạng thông thường, pháp tuyến, (adj) thông thường, bình thường

Xem thêm: streamline là gì

Bạn đang xem: normal là gì

Tình trạng thông thường, pháp tuyến, (adj) thông thường, bình thường

Cơ khí & công trình

có quy cách

Toán & tin tưởng

chính tắc

Điện lạnh

chuẩn (tắc)
normal distribution
phân phụ vương chuẩn chỉnh (tắc)

Kỹ thuật công cộng

bình thường

Giải mến VN: Vì thế hoặc biểu hiện thông thường của một thành phần hoặc rơle năng lượng điện.

above normal
nhuận rộng lớn (bình) thường
bias normal
phân cực kỳ bình thường
bias, normal
phân cực kỳ bình thường
estimated normal payload
trọng chuyển vận thông thường ước lượng
hardening under normal condition
hóa cứng nhập ĐK bình thường
log-normal
lôgarit bình thường
normal agglutinin
ngưng kết tố bình thường
normal anticlorium
nếp lồi phức bình thường
normal artesian pressure
áp lực tự động phun bình thường
normal auditory sensation area
vùng thính giác bình thường
normal boiling point
điểm sôi bình thường
normal boiling temperature
nhiệt chừng điểm sôi bình thường
normal brake application
sự hãm phanh bình thường
normal broadcasting listening hours
giờ thông thường nghe vạc thanh
normal coupling
liên kết bình thường
normal depth
chiều sâu sắc bình thường
normal descent angle
góc hạ chừng cao bình thường
normal dip
góc cắm bình thường
normal discharge
lưu lượng bình thường
normal downthrow
sụt rún bình thường
normal energy level
mức năng lưọng bình thường
normal erosion
sự xói bình thường
normal fault
đứt gãy bình thường
normal flame
ngọn lửa bình thường
normal flood
lũ bình thường
normal fold
nếp uốn nắn bình thường
Normal Font Position
vị trí phông chữ bình thường
Normal Font Spacing
khoảng cơ hội phông chữ bình thường
normal granite
granit bình thường
normal histology
mô học tập bình thường
normal inspection
sự đánh giá bình thường
normal inverse time
mức thời hạn ngược bình thường
normal line-of-sight
đường cảm giác của mắt bình thường
normal listener
người nghe bình thường
normal mode
kiểu (dao động bình thường)
normal operating conditions
điều khiếu nại thao tác bình thuờng
normal operation
sự vận hành bình thường
normal position
vị trí bình thường
normal pressure
áp suất bình thường
normal rainfall
lượng mưa bình thường
normal routing
sự đem bình thường
normal running conditions
điều khiếu nại vận hành bình thường
normal safety freebroad
chiều cao vượt lên bình thường
normal sideband component
thành Phần Viền bình thường
normal size
kích thước bình thường
normal sound carrier
sóng đem âm bình thường
normal state
trạng thăng bình thường
normal stream flow
lưu lượng dòng sản phẩm bình thường
normal style
kiểu bình thường
normal temperature
nhiệt chừng bình thường
normal threshold of painful hearing
giới hạn nghe bình thường
normal throw
độ di dịch bình thường
normal vacuum brake application
sự hãm phanh ko chân bình thường
normal view mode
chế chừng coi bình thường
normal water level
mức nước dưng bình thường
normal wear
sự sút bình thường
normal working condition
trạng thái thao tác bình thường
normal working conditions
điều khiếu nại thao tác bình thường
normal year
năm bình thường
Status indication "normal terminal status" (SIN)
chỉ thị tình trạng "trạng thái đầu cuối bình thường"
to restore the window đồ sộ normal size
khôi phục lại độ cao thấp thông thường mang lại cửa ngõ sổ
Unbalanced Normal (UN)
trạng thái thông thường ko cân nặng bằng
chuẩn
Backus normal khuông (BNF)
dạng chuẩn chỉnh Backus
BNF (Backusnormal khuông, backus Nauru form)
dạng chuẩn chỉnh Backus
Boyce Codd normal form
dạng chuẩn chỉnh Boyce-codd
cadmium (normal) cell
pin (chuẩn) cađimi
co-normal category
phạm trù đối chuẩn chỉnh tắc
conjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh hội
conjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc hội
derived normal ring
vành chuẩn chỉnh tắc dẫn xuất
disjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc tuyến
disjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc tuyển
disjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tuyển
first normal form
dạng chuẩn chỉnh loại nhất
firth normal form
dạng chuẩn chỉnh loại năm
fourth normal form
dạng chuẩn chỉnh loại tư
log-normal
lôgarit chuẩn chỉnh tắc
log-normal law
luật lôgarit chuẩn chỉnh tắc
log-normal shadowing
sự tạo nên bóng loga-chuẩn
multiple normal correlation
tương quan tiền bội chuẩn chỉnh tắc
multivariate normal distribution
phân phụ vương chuẩn chỉnh nhiều biến
multivariate normal distribution
phân phụ vương chuẩn chỉnh nhiều chiều
NDM (normaldisconnected mode)
chế chừng ngắt chuẩn
non-normal
không chuẩn
non-normal
không chuẩn chỉnh tắc
non-normal population
tập ăn ý ko chuẩn
normal algorithm
thuật toán chuẩn
normal animal
động vật chuẩn
normal atmosphere
atmotphe xài chuẩn
normal barometer
phong vũ biểu xài chuẩn
normal cant of track
độ siêu cao chuẩn chỉnh của đường
normal category
phạm trù chuẩn chỉnh tắc
normal cell
pin xài chuẩn
normal chain
chuỗi chuẩn
normal chain
dây chuyền chuẩn chỉnh tắc
normal conditions
điều khiếu nại xài chuẩn
normal consistency
độ mềm xài chuẩn
normal consistency
độ đặc chuẩn chỉnh hóa
normal consistency
độ đặc xài chuẩn
normal coordinates
các tọa trực chuẩn
normal correlation surface
mặt đối sánh chuẩn
normal curve of distribution
đường cong phân phối chuẩn
normal density
độ quánh xài chuẩn
normal density
mật chừng xài chuẩn
normal depth
độ sâu sắc xài chuẩn
normal dial
mặt số chuẩn
normal digital echo suppressor-NDES
bộ triệt dội âm digital chuẩn chỉnh tắc
normal digital echo suppressor-NDES
bộ triệt giờ đồng hồ dội digital chuẩn chỉnh tắc
normal dimension series
dãy độ cao thấp xài chuẩn
normal direction flow
luồng theo phía chuẩn
normal disconnected mode (NDM)
chế chừng ngắt chuẩn
normal distribution
phân phụ vương chuẩn
normal distribution
phân phụ vương chuẩn chỉnh (tắc)
normal distribution
phân phối chuẩn
normal distribution
phân phối chuẩn chỉnh (tắc)
normal distribution
sự phân bổ chuẩn
normal distribution
sự phân phối chuẩn
normal divisor
ước chuẩn
normal effort
nỗ lực xài chuẩn
normal electrode
điện cực kỳ chuẩn
normal endomorphism
tự động cấu chuẩn chỉnh tắc
normal environment
môi ngôi trường xài chuẩn
normal equal-loudness level contour
đường đồng nút âm xài chuẩn
normal equation
phương trình chuẩn chỉnh tắc
normal family of analytic function
họ chuẩn chỉnh tắc những hàm giải tích
normal family of analytic functions
họ chuẩn chỉnh tắc những hàm giải tích
normal flange
gờ bánh xe cộ xài chuẩn
normal flight path
quỹ đạo chuyến cất cánh chuẩn
normal flow
luồng (dữ liệu) chuẩn
normal flow
luồng tài liệu chuẩn
normal form
dạng chuẩn
normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc
normal format
khuôn chuẩn
normal format
dạng thức chuẩn
normal frequency
tần số chuẩn
normal function
hàm chuẩn chỉnh tắc
normal gas solution
dung dịch khí xài chuẩn
normal habitus
tướng chuẩn
normal human serum albumin
anbumin huyết thanh người chuẩn
normal hyphen
dấu gạch ốp nối chuẩn
normal inspection
kiểm tra chuẩn
normal install
cài bịa chuẩn
normal install
sự thiết đặt chuẩn
normal install
sự lắp ráp chuẩn
normal installation
sự thiết đặt chuẩn
normal installation
sự lắp ráp chuẩn
normal kurtosis
độ nhọn chuẩn
normal law
luật chuẩn chỉnh tắc
normal law of composition
luật ăn ý trở thành chuẩn chỉnh tắc
normal lettering
kiểu chữ xài chuẩn
normal level
mức chuẩn
normal load
tải trọng xài chuẩn
normal load
tải trọng chuẩn
normal magnetization curve
đường kể từ hóa chuẩn
normal matrix
ma trận chuẩn chỉnh tắc
normal meter
mét chuẩn
normal mode
kiểu chuẩn chỉnh tắc
normal mode injection
sự vô hiệu hóa cơ chế chuẩn
normal mode voltage
điện áp cơ chế chuẩn
normal operating conditions
điều khiếu nại thao tác chuẩn
normal orientation
sự kim chỉ nan chuẩn
normal paraffin
parafin xài chuẩn
normal performance
mức thao tác xài chuẩn
normal permeability
hằng số kể từ thẩm chuẩn
Normal Power Level (NPL)
mức năng suất xài chuẩn
normal pressure
áp lực chuẩn
normal pressure
áp suất chuẩn
normal priority process
quá trình ưu tiên chuẩn
normal queue
hàng đợi chuẩn
normal range
khoảng chuẩn
normal range
miền chuẩn
Normal Rated Power (NRP)
công suất danh địa xài chuẩn
normal refrigerating duty
năng suất lạnh lẽo xài chuẩn
normal response
sự đáp ứng nhu cầu chuẩn
normal response
sự vấn đáp chuẩn
normal response mode
chế chừng đáp ứng nhu cầu chuẩn
normal response mode
chế chừng vấn đáp chuẩn
normal restart
khởi động lại chuẩn
normal restart
sự phát động lại chuẩn
normal ring
vành quyết định chuẩn
normal sample
mẫu chuẩn
normal sand
cát xài chuẩn
normal series
chuỗi chuẩn chỉnh tắc
normal service channel
đường kênh cty xài chuẩn
normal service condition
điều khiếu nại thao tác xài chuẩn
normal sonde
dụng cụ thăm dò chuẩn
normal sonde
thiết bị đo carota chuẩn
normal sound channel
đường kênh tiếng động chuẩn chỉnh tắc
normal space
không gian lận chuẩn chỉnh tắc
normal stress
ứng suất chuẩn
normal subgroup
nhóm con cái chuẩn chỉnh tắc
normal subgroup of a group
ước chuẩn chỉnh tắc của một nhóm
normal subject
vật con cái chuẩn chỉnh tắc
normal summability
tính khả tổng chuẩn chỉnh tắc
normal temperature
nhiệt chừng chuẩn
normal tower
tháp chuẩn chỉnh tắc
normal toxin
độc tố xài chuẩn
normal traffic by Morse telegraphy
lưu lượng chuẩn chỉnh nhập năng lượng điện báo Morse
normal transformation
phép đổi khác chuẩn chỉnh tắc
normal velocity
tốc chừng chuẩn
normal voltage
điện áp chuẩn
normal wheel flange
gờ bánh xe cộ xài chuẩn
normal working area
vùng thao tác xài chuẩn
normal-mode interference
nhiễu ở cơ chế chuẩn
NRM (normalresponse mode)
chế chừng đáp ứng nhu cầu chuẩn
orthogonal normal basic
cơ sở trực chuẩn
principal normal form
dạng chuẩn chỉnh chính
project-foin normal form
dạng chuẩn chỉnh nối hình chiếu
root normal khuông (RNF)
dạng chuẩn chỉnh gốc
second normal form
dạng chuẩn chỉnh loại hai
semi-normal
nửa chuẩn chỉnh tắc
set normal response mode (SNRM)
đặt cơ chế đáp ứng nhu cầu chuẩn
set normal response mode (SNRM)
thiết lập cơ chế trả lời chuẩn
SNRM (setnormal response mode)
đặt cơ chế đáp ứng nhu cầu chuẩn
standard normal distribution
phân phụ vương chuẩn
third normal form
dạng chuẩn chỉnh loại ba
view plane normal
tiêu chuẩn chỉnh mặt mũi hiển thị
view plane normal
tiêu chuẩn chỉnh mặt mũi trình bày
Weston normal cell
pin chuẩn chỉnh Weston
working cutting-edge normal plane
mặt bằng phẳng lưỡi rời thao tác chuẩn
working normal clearance
khoảng rỗng thao tác chuẩn
working normal rake
mặt nghiêng thao tác chuẩn
chuẩn tắc
co-normal category
phạm trù đối chuẩn chỉnh tắc
conjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc hội
derived normal ring
vành chuẩn chỉnh tắc dẫn xuất
disjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc tuyến
disjunctive normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc tuyển
log-normal
lôgarit chuẩn chỉnh tắc
log-normal law
luật lôgarit chuẩn chỉnh tắc
multiple normal correlation
tương quan tiền bội chuẩn chỉnh tắc
non-normal
không chuẩn chỉnh tắc
normal category
phạm trù chuẩn chỉnh tắc
normal chain
dây chuyền chuẩn chỉnh tắc
normal digital echo suppressor-NDES
bộ triệt dội âm digital chuẩn chỉnh tắc
normal digital echo suppressor-NDES
bộ triệt giờ đồng hồ dội digital chuẩn chỉnh tắc
normal distribution
phân phụ vương chuẩn chỉnh (tắc)
normal distribution
phân phối chuẩn chỉnh (tắc)
normal endomorphism
tự động cấu chuẩn chỉnh tắc
normal equation
phương trình chuẩn chỉnh tắc
normal family of analytic function
họ chuẩn chỉnh tắc những hàm giải tích
normal family of analytic functions
họ chuẩn chỉnh tắc những hàm giải tích
normal form
dạng chuẩn chỉnh tắc
normal function
hàm chuẩn chỉnh tắc
normal law
luật chuẩn chỉnh tắc
normal law of composition
luật ăn ý trở thành chuẩn chỉnh tắc
normal matrix
ma trận chuẩn chỉnh tắc
normal mode
kiểu chuẩn chỉnh tắc
normal series
chuỗi chuẩn chỉnh tắc
normal sound channel
đường kênh tiếng động chuẩn chỉnh tắc
normal space
không gian lận chuẩn chỉnh tắc
normal subgroup
nhóm con cái chuẩn chỉnh tắc
normal subgroup of a group
ước chuẩn chỉnh tắc của một nhóm
normal subject
vật con cái chuẩn chỉnh tắc
normal summability
tính khả tổng chuẩn chỉnh tắc
normal tower
tháp chuẩn chỉnh tắc
normal transformation
phép đổi khác chuẩn chỉnh tắc
semi-normal
nửa chuẩn chỉnh tắc
có qui cách
đường pháp tuyến
đường trực tiếp đứng
đường trực tiếp góc
to erect a normal
dựng đường thẳng liền mạch góc
đường trực giao
đường vuông góc
pháp tuyến
bi-normal
phó pháp tuyến
geodesic normal
pháp tuyến trắc địa
length of normal
độ nhiều năm pháp tuyến
limit normal
pháp tuyến đơn vị
non-normal
không pháp tuyến
normal acceleration
gia tốc pháp tuyến
normal completion of force
thành phần pháp tuyến của lực
normal component
thành phần pháp (tuyến)
normal component
thành phần pháp tuyến
normal component of force
thành phần pháp tuyến của lực
normal component of velocity
thành phần véc tơ vận tốc tức thời pháp tuyến
normal congruence
đoàn pháp tuyến
normal coordinates
tọa chừng pháp tuyến
normal curvature vector
vectơ chừng cong pháp tuyến
normal derivate
đạo số theo đòi pháp tuyến
normal derivative
đạo hàm pháp tuyến
normal direction
phương pháp tuyến
normal force
lực pháp tuyến
normal plane
mặt bằng phẳng pháp tuyến
normal point loud
tải trọng pháp tuyến tập luyện trung
normal pressure
áp lực pháp tuyến
normal pressure
áp suất pháp tuyến
normal reaction
phản lực pháp tuyến
normal shock wave
sóng xung kích pháp tuyến
normal stress
ứng suất pháp (tuyến)
normal stress
ứng suất pháp tuyến
normal đồ sộ a curve
pháp tuyến của một đàng cong
normal đồ sộ a surface
pháp tuyến của một đàng mặt
normal đồ sộ a surface
pháp tuyến của một phía phẳng
normal trilinear coordinates
tọa chừng tam (giác) pháp tuyến
outer normal đồ sộ unit area
pháp tuyến ngoài cửa ngõ của diện tích
polar normal
pháp tuyến cực
principal normal
pháp tuyến chính
pseudo-normal
giả pháp tuyến
to draw a normal
kẻ pháp tuyến
to erect a normal
dựng pháp tuyến
tool edge normal plane
mặt bằng phẳng pháp tuyến của lưỡi dao
unit normal
pháp tuyến đơn vị
quy cách
thông thường
normal combustion
cháy thông thường
normal concrete
bê tông thông thường
normal connected
mạch đấu thông thường
Normal Data Session Service Data Unit (NSSDU)
khối số liệu cty phiên số liệu thông thường
Normal disconnected Mode (NDM)
chế chừng ngắt liên kết thông thường
normal food storage compartment
buồng bảo vệ đồ ăn thức uống thông thường
normal hearing threshold
ngưỡng nghe thông thường
normal law
luật thông thường
normal mode
chế chừng thông thường
normal pressure
áp lực thông thường
Normal Response Mode (NRM)
phương thức vấn đáp thông thường
normal traffic
giao thông thông thường
Normal weight concrete, Ordinary structural concrete
bê tông sở hữu trọng lượng thông thường
normal-weight concrete
bê tông thông thường
Set Normal Response Mode (HDLC) (SNRM)
thiết lập công thức đáp ứng nhu cầu thông thường
Unbalanced Operation Normal Response Mode Class
cấp công thức trả lời thường thì của hoạt động và sinh hoạt ko cân nặng bằng
vuông góc
normal axis
trục vuông góc
normal bend
khủy nối vuông góc
normal coordinates
các tọa chừng vuông góc
normal gid
lưới tọa chừng vuông góc
normal incidence
tới vuông góc
normal reflection
phản xạ vuông góc
normal rupture
vết nứt vuông góc
normal shock wave
sóng xung kích vuông góc
normal đồ sộ curved surface
vuông góc với một phía cong
to draw a normal
kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc
weld in normal shear
mối hàn vuông góc với lực cắt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accustomed , acknowledged , average , commonplace , conventional , customary , general , habitual , mean , median , methodical , natural , orderly , ordinary , popular , prevalent , regular , routine , run-of-the-mill * , standard , traditional , typic , typical , unexceptional , all there , compos mentis , cool * , healthy , in good health , in one’s right mind , lucid , reasonable , right , right-minded , sound , together , well-adjusted , whole , wholesome , usual , common , expected , orthodox , sane

Từ ngược nghĩa

adjective
abnormal , irregular , odd , strange , uncommon , unconventional , unusual , eccentric , insane , irrational , unbalanced , unnatural