note tiếng anh là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈnoʊt/
Hoa Kỳ[ˈnoʊt]

Danh từ[sửa]

note /ˈnoʊt/

 1. Lời ghi, câu nói. biên chép.
  to make (take) notes — ghi chép
  I must look up my notes — tôi nên xem xét lại câu nói. ghi
 2. Lời chú thích, câu nói. ghi chú.
 3. Sự cảnh báo, sự lưu ý.
  worthy of note — xứng đáng chú ý
  to take note of — cảnh báo đến
 4. Bức thư cộc.
  to drop someone a note — gửi mang lại ai một bức thư ngắn
 5. (Ngoại giao) Công hàm.
  diplomatic note — công hàm nước ngoài giao
 6. Phiếu, giấy má.
  promisorry note — giấy má hứa trả tiền
 7. Dấu, tín hiệu, vết.
  a note of infamy — vết nhục
  note of interrogation — vết hỏi
 8. Tiếng tăm, nổi tiếng.
  a man of note — người dân có tiếng vang, người tai mắt
 9. (Âm nhạc) Nốt; phím (pianô).
 10. Điệu, vẻ, giọng, hương thơm.
  there is a note of anger in his voice — giọng anh tao dường như dỗi dữ
  his speech sounds the note of war — bài bác rằng của hắn sặc hương thơm chiến tranh

Ngoại động từ[sửa]

note ngoại động từ /ˈnoʊt/

Bạn đang xem: note tiếng anh là gì

Xem thêm: Làm sao để phân biệt Yeezy 350 fake và real chuẩn nhất?

 1. Ghi lưu giữ, lưu ý, cảnh báo, nhận biết.
  note my words — hãy ghi lưu giữ những câu nói. rằng của tôi
 2. Ghi, biên chép.
 3. Chú giải, chú quí.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "note". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /nɔt/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
note
/nɔt/
notes
/nɔt/

note gc /nɔt/

 1. Lời ghi, câu nói. biên chép.
  Carnet de notes — bong ghi chép
 2. Lời chú, câu nói. chú quí.
  Lire les notes à la fin du texte — phát âm những câu nói. chú quí cuối bài
 3. Thông tri, thông điệp, công hàm.
  Note de service — thông tri về công tác
  Note diplomatique — công hàm nước ngoài giao
 4. Bản kê chi phí nên trả.
  Note d’électricité — bạn dạng kê chi phí năng lượng điện nên trả
 5. Lời phán xét (một công chức); điểm, điểm số.
  élève qui obtient de bonnes notes — học viên được điểm số tốt
 6. (Âm nhạc) Nốt; phím (đàn pianô).
  changer de note — thay đổi giọng, thay cho thay đổi thái độ
  chanter toujours la même note — nhắc mãi một điệu, rằng cút rằng lại điều gì
  être dans la note — đích thị loại, phù hợp
  forcer la note — rằng vượt lên trên lên; thực hiện vượt lên trên lên
  prendre note de — lưu ý điều gì ghi nhằm lưu giữ (điều gì)

Tham khảo[sửa]

 • "note". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)