opt for là gì

Opt for sth, opt out là lựa lựa chọn tiến hành hay là không tiến hành một hành vi hay 1 vụ việc ví dụ nào là cơ.

Opt for sth /ɒpt,fɔːr/.

Bạn đang xem: opt for là gì

To choose sth, vĩ đại make a decision about sth.

Chọn một chiếc gì cơ, ra quyết định về vật gì cơ.

Ex: You can stay in the khách sạn or opt for one of the bungalows near the beach.

Bạn hoàn toàn có thể ở hotel hoặc lựa chọn 1 trong mỗi tòa nhà mộc sát bãi tắm biển nhằm ở.SGV, Cách phân biệt opt for sth, opt out

Ex: Mike opted for early retirement.

Mike tiếp tục lựa chọn về hưu sớm.

Opt in, opt into sth.

To choose vĩ đại take part in sth.

Chọn nhằm nhập cuộc vô việc gì cơ.

Ex: We offer a pension plan, and all staff have the chance vĩ đại opt in. 

Xem thêm: weaning là gì

Chúng tôi đã mang đi ra một chính sách bổng hưu, và toàn bộ nhân viên cấp dưới đều sở hữu thời cơ nhập cuộc.

Opt out, opt out of sth.

To choose not vĩ đại take part in sth.

Không nhập cuộc vô vụ việc nào là cơ.

Ex: You can opt out of the company’s pension plan.

Bạn hoàn toàn có thể ko nhập cuộc và chính sách bổng hưu của công ty lớn.

To choose not vĩ đại be under the control of the local authority.

Chọn không biến thành bên dưới sự trấn áp của cơ quan ban ngành khu vực.

Ex: A majority of parents were in favour of opting out.

Xem thêm: thriving là gì

Đa số phụ thân u cỗ vũ việc không biến thành bên dưới sự trấn áp của cơ quan ban ngành khu vực.

Tài liệu tham lam khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết lách cách phân biệt opt for sth, opt out được biên soạn bởi vì nghề giáo trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Nguồn: http://viendantochoc.org.vn