products là gì

/´prɔdʌkt/

Chuyên ngành

Xây dựng

sản phẩm

Cơ - Điện tử

Sản phẩm, sản phẩm, tích

Toán & tin cẩn

tích số

Kỹ thuật cộng đồng

kết quả
sản phẩm
asbestos-cement product
sản phẩm fibro xi măng
asbestos-cement product
sản phẩm xi măng-amiăng
Audit and Security Product (ACP)
sản phẩm đánh giá và an toàn
auxiliary product
sản phẩm phụ
beat product
sản phẩm phách
bottom product
sản phẩm cặn
building product brand
mác thành phầm xây dựng
building product brand
số hiệu thành phầm xây dựng
bulk product
sản phẩm lượng lớn
bulk product
sản phẩm ko đóng góp bao
by-product
sản phẩm phụ
by-product coke
cốc thành phầm phụ
chemical product
sản phẩm hóa học
chilled product
sản phẩm được sản xuất lạnh
chlorinated by-product
sản phẩm phụ clo hóa
clay product
sản phẩm khu đất sét
coal by-product
sản phẩm phàn nàn đá
combustion product
sản phẩm cháy
commodity product
sản phẩm sản phẩm hóa
companion product
sản phẩm hợp ý tác
competing product
sản phẩm cạnh tranh
concrete product
sản phẩm bê tông
constructional product
sản phẩm xây dựng
cooled product
sản phẩm được sản xuất lạnh
Cross System Product IBM (CSP)
Sản phẩm khối hệ thống chéo cánh IBM
cushioning product
sản phẩm đệm
data Facility product (DFP)
sản phẩm khí cụ dữ liệu
daughter product
sản phẩm con
end product
sản phẩm cuối
final product
sản phẩm cuối
final product
sản phẩm cuối cùng
final refinery product
sản phẩm tinh ma chế
finished product
sản phẩm cuối
fission product
sản phẩm phân hạch
flagship product
sản phẩm căn nhà lực
flagship product
sản phẩm sản phẩm đầu
free-flow product
sản phẩm chảy tự động do
freeze-dried product
sản phẩm sấy đông đúc lạnh
freeze-dried product
sản phẩm sấy thăng hoa
frozen heat and serve product
sản phẩm kết đông đúc ăn liền
frozen product
sản phẩm đông đúc lạnh
frozen product conveyor
băng chuyền kết đông đúc sản phẩm
frozen ready-to-heat-and-eat product
sản phẩm kết đông đúc ăn liền
gaseous combustion product
sản phẩm cháy dạng khí
Gross Domestic Product (GDP)
tổng thành phầm quốc gia
Gross Domestic Product (GDP)
tổng thành phầm quốc nội
Gross Domestic Product (GDP)
Tổng thành phầm quốc nội (GDP)
gross domestic product-GDP
tổng thành phầm quốc gia
gross nation product
tổng thành phầm quốc gia
Gross National Product
GNP Tổng thành phầm quốc gia
gross national product
tổng thành phầm quốc gia
Gross National Product (GNP)
tổng thành phầm quốc dân
ground product
sản phẩm nghiền
gypsum product
sản phẩm thạch cao
Hardware Product Services (HPS)
các công ty thành phầm phần cứng
head product
sản phẩm đựng dầu
heat-insulating product
sản phẩm cơ hội nhiệt
high quality product
sản phẩm unique cao
ice-packed product [food]
sản phẩm được kết đông đúc đá
in-process product
sản phẩm đang được chế biến
in-process product
sản phẩm trung gian
inner-modulation product
sản phẩm xuyên vươn lên là điệu
intermediate product
sản phẩm trung gian
irradiated product
sản phẩm được chiếu xạ
leading product
sản phẩm căn nhà lực
leading product
sản phẩm sản phẩm đầu
lime product
sản phẩm vôi
main product
sản phẩm chính
making into a product (vs)
làm trở thành một sản phẩm
mineral product
sản phẩm khoáng vật
Multi-Function Peripheral/Product (MFP)
Thiết bị nước ngoài vi/Sản phẩm nhiều chức năng
net domestic product
sản phẩm trong nước ròng
Net National Product
Sản phẩm quốc dân ròng rã (NNP)
net product
sản phẩm tinh
network product tư vấn (NPS)
sự tương hỗ thành phầm mạng
new product
sản phẩm mới
nonconforming product
sản phẩm ko phù hợp
nondairy product
sản phẩm ko bơ sữa
nondairy product
sản phẩm ko sữa
nonrefrigerated product
sản phẩm ko thực hiện lạnh
NPS (networkproduct support)
sự tương hỗ thành phầm mạng
off-test product
sản phẩm ko kiểm nghiệm
Original End-product Manufacturer (OEM)
nhà phát triển thành phầm đầu cuối gốc
patterned building product
sản phẩm kiến tạo thực hiện mẫu
perishable product
sản phẩm chóng hỏng
petroleum product
sẳn phẩm dầu mỏ
PIM (productinformation management)
sự quản lý và vận hành vấn đề sản phẩm
planing mill product
sản phẩm xưởng gia công gỗ
PM (productmanager)
chương trình quản lý và vận hành sản phẩm
primary product
sản phẩm căn nhà yếu
product allowance
phụ cung cấp sản phẩm
product control
kiểm tra sản phẩm
product control
sự đánh giá sản phẩm
product data
dữ liệu sản phẩm
product design
sự design sản phẩm
product development
phát triển sản phẩm
product family
họ sản phẩm
product family
dòng sản phẩm
product ID
số ID sản phẩm
product information
thông tin cẩn sản phẩm
product information management (PIM)
sự quản lý và vận hành vấn đề sản phẩm
Product Inter-operation Test Report (PITR)
báo cáo đo demo kỹ năng kết hợp sinh hoạt của sản phẩm
product internal temperature
nhiệt chừng phía bên trong sản phẩm
product internal temperature
nhiệt chừng tâm sản phẩm
product layout
bố trí sản phẩm
Product life Cycle (PLC)
vòng đời của sản phẩm
product manager (PM)
chương trình quản lý và vận hành sản phẩm
product particle
hạt sản phẩm
product presentation
sự trình diễn sản phẩm
product refrigeration
làm rét mướt sản phẩm
product refrigeration
sự thực hiện rét mướt sản phẩm
Product Safety Working Group (Trilateral) (PSWG)
nhóm thao tác về an toàn và tin cậy thành phầm (ba bên)
Product Set Identification (PSID)
nhận dạng cỗ sản phẩm
product standard
tiêu chuẩn chỉnh sản phẩm
product suggestions
gợi ý về sản phẩm
product support
hỗ trợ sản phẩm
product support
ủng hộ sản phẩm
product temperature
nhiệt chừng sản phẩm
Product Term Sharing Arrangements (PTSA)
các thỏa thuận hợp tác share độ quý hiếm sản phẩm
product tray
khay đựng sản phẩm
program product
sản phẩm chương trình
Qualifying Product
sản phẩm đầy đủ điều kiện
quality product
sản phẩm đem hóa học lượng
quarry product
sản phẩm mỏ
quick-frozen product
sản phẩm kết đông đúc nhanh
reducing product
sản phẩm khử
refined product
sản phẩm tinh ma lọc
refined product
sản phẩm tinh ma luyện
refractory product
sản phẩm Chịu đựng lửa
refrigerated product
sản phẩm được sản xuất lạnh
related product
sản phẩm liên quan
rock product
sản phẩm đá
semifinished product
sản phẩm nửa trả thiện
shaped product
sản phẩm ấn định hình
Shared Product Object Tree (IBM) (SPOT)
Cây đối tượng người sử dụng của thành phầm người sử dụng cộng đồng IBM
software product
sản phẩm phần mềm
solid petroleum product
sản phẩm rắn của dầu lửa
solidified product
sản phẩm được cứng hóa
solidified product
sản phẩm hóa rắn
special refractory product
sản phẩm Chịu đựng lửa đặc biệt
Standard for Exchange of Product (STEP)
tiêu chuẩn chỉnh nhằm trao thay đổi sản phẩm
standardized product
sản phẩm theo dõi chi tiêu chuẩn
staple product
sản phẩm chủ yếu yếu
steady product temperature
nhiệt chừng thành phầm ổn định định
straight lập cập product
sản phẩm trưng đựng trực tiếp
straight-run product
sản phẩm đựng trực tiếp
sublimation product
sản phẩm thăng hoa
substitution product
sản phẩm thay cho thế
switching product
sản phẩm gửi mạch
System Performance/System Product (SP)
hiệu năng của khối hệ thống / thành phầm của hệ thống
technical product documentation
hồ sơ thành phầm kỹ thuật
third-order product
sản phẩm cung cấp tía (trong máy thu)
throw-away product
sản phẩm người sử dụng một lần
throw-away product
sản phẩm phế truất bỏ
top product
sản phẩm căn nhà lực
top product
sản phẩm sản phẩm đầu
toxic degradation product
sản phẩm thoái vươn lên là độc
Traditional Product Line (TPL)
dòng thành phầm truyền thống
trial product
sản phẩm người sử dụng thử
unfrozen product
sản phẩm ko kết đông
Universal Product Code (barcode) (UPC)
mã thành phầm toàn thế giới (mã vạch)
universal product code (UPC)
mã thành phầm phổ biến
universal product code scanner
máy quét tước Model phổ biến
UPC (universalproduct code)
mã thành phầm phổ biến
VPD (vitalproduct data)
dữ liệu cần thiết của sản phẩm
waste product
sản phẩm thải
white product
sản phẩm trắng
white product
sản phẩm Trắng (tinh lọc)
sản vật

Kinh tế

sản phẩm
acceptable product
sản phẩm hợp ý cách
actual gross national product
tổng thành phầm quốc dân thực tế
actual gross national product
tổng thành phầm vương quốc thực tế
adaptive product
sản phẩm quí ứng
additional product
sản phẩm phụ
agricultural product
sản phẩm nông nghiệp
animal by-product
sản phẩm nuôi
animal product
sản phẩm đem xuất xứ động vật
appeal product
sản phẩm quyến rũ
aquatic product
sản phẩm đem xuất xứ bên dưới nước
assembled product
sản phẩm lắp đặt ráp
average physical product
sản phẩm đồ vật bình quân
average physical product
sản phẩm đồ vật trung bình
bakery product
sản phẩm bánh mì
balance of social product
bảng bằng phẳng thành phầm xã hội
blended product
sản phẩm tổ hợp
bottom product
sản phẩm cận
by-product (byproduct)
sản phẩm phụ
cane product
sản phẩm chế vươn lên là kể từ đàng mía
caramelization product
sản phẩm caramen hóa
co-product
phó sản phẩm
cocoa product
sản phẩm cacao
commercial product
sản phẩm sản phẩm hóa
commercial product
sản phẩm công nghiệp
commercial product
sản phẩm thương mại
comminuted meat product
bán thành phầm thịt xay nhỏ
comminuted meat product
sản phẩm thịt nghiền
common product
sản phẩm thông thường
comparative statement of product cost
bảng đối chiếu giá tiền sản phẩm
condemned product
sản phẩm phế truất thải
conforming product
sản phẩm hợp ý cách
consumption product
sản phẩm chi tiêu dùng
cooked product
sản phẩm đun nấu
cost of by product sale
phí tổn hấp phụ phó sản phẩm
crude product
sản phẩm thô chế
cultured milk product
sản phẩm sữa chua
cured product
sản phẩm bảo vệ vì chưng muối
cut-back product
sản phẩm trộn loãng
dairy product
sản phẩm sữa
deep-frozen product
sản phẩm thực hiện rét mướt ở sức nóng chừng thấp
deep-frozen product
sản phẩm rét mướt đông
defrosted product
sản phẩm tan giá
depreciation by unit-of-product method
phương pháp khấu hao vì chưng đơn vị chức năng sản phẩm
design of product
thiết nối tiếp sản phẩm
dietetic product
sản phẩm ăn kiêng
diminishing marginal product
sản phẩm biên tế hạn chế dần
distillation product
sản phẩm chưng cất
distillers dried product
sản phẩm sấy kể từ phát triển rượu
down-market product
sản phẩm vô thị ngôi trường giá bán rẻ
edible by-product
sản phẩm phụ thực phẩm
end product
sản phẩm cuối
end product
sản phẩm cuối cùng
end-product
sản phẩm sau cùng
experimental product
sản phẩm sản xuất thử
experimental product
sản phẩm demo nghiệm
export of primary product
người xuất khẩu thành phầm sơ cấp
export product
sản phẩm xuất khẩu
exporter of primary product
người xuất khẩu thành phầm sơ cấp
extended product
sản phẩm phanh rộng
fermentation product
sản phẩm lên men
fermented product
sản phẩm lên men
final product
sản phẩm cuối
final product
sản phẩm cuối cùng
financial product
sản phẩm tài chính
finished product
sản phẩm cuối
First product
Sản phẩm đàng I
first product crystallizer
thiết bị kết tinh ma thành phầm đầu
fishery product
sản phẩm cá
food product
sản phẩm thực phẩm
frozen product
sản phẩm đông đúc lạnh
function of a product
chức năng của một sản phẩm
functional product differentiation
sự khác biệt hóa thành phầm theo dõi chức năng
global product
sản phẩm toàn cầu
green product
sản phẩm xanh
gross domestic product
giá trị tổng thành phầm quốc nội
gross domestic product
tổng thành phầm nội địa
gross domestic product
tổng thành phầm quốc nội
gross domestic product deflator
chỉ số hạn chế phân phát tổng thành phầm quốc nội
gross domestic product per capita
giá trồng thành phầm quốc nội tính bên trên từng đầu người
gross national product
tổng thành phầm quốc dân
gross national product
tổng thành phầm quốc gia
gross national product deflator
chỉ số hạn chế phân phát tổng thành phầm quốc dân
gross national product deflator
chỉ số hạn chế phân phát tổng thành phầm quốc gia
half-finished product
bán sản phẩm
half-way product
bán sản phẩm
heat-and-serve product
sản phẩm thực hiện sẵn hâm lại ăn ngay
high-income product
sản phẩm sinh lời cao
high-involvement product
sản phẩm phải để tâm trí cao
highly margin product
sản phẩm điều cao
historical product data
tài liệu thành phầm lịch sử
historical product data
thông tin cẩn về sự việc tiến bộ hóa của sản phẩm
history shows product
sản phẩm vẫn tỏ rõ rệt kinh nghiệm
hybrid product
sản phẩm lếu láo hợp
industrial product
sản phẩm công nghiệp
innovation generating product
sản phẩm cải tiến
intermediate product
sản phẩm trung gian
irradiated product
sản phẩm chiếu xạ
joint product
sản phẩm công sinh
joint product
sản phẩm nằm trong sinh
joint product
sản phẩm gắn lên
joint product cost
phí tổn thành phầm nằm trong sinh
joint product cost
phí tổn thành phầm liên kết
kelp product
sản phẩm kể từ tạo nên bẹ
key product
sản phẩm căn nhà chốt
leading product
sản phẩm căn nhà lực
life cycle of a product or service
chu kỳ sinh sống của một thành phầm hoặc dịch vụ
life cycle of a product or service
vòng đời thành phầm hoặc dịch vụ
local product
sản phẩm địa phương
local product
sản phẩm nội địa
made-up meat product
sản phẩm kể từ thịt
main function of a product
chức năng chủ yếu của sản phẩm
main function of a product
chứng năng chủ yếu của sản phẩm
major product
sản phẩm căn nhà yếu
malt product
sản phẩm chế vươn lên là nha
marginal net product
sản phẩm tịnh biên tế
marginal physical product
sản phẩm đồ vật biên
marginal product
sản phẩm biên
marginal product of labour
sản phẩm làm việc biên
marginal product of labour
sản phẩm biên tế
marginal revenue product
sản phẩm lợi nhuận biên
marginal revenue product
sản phẩm thu nhập biên tế
marginal social product
sản phẩm xã hội biên
marginal social product
sản phẩm xã hội biên tế
marginal value product
sản phẩm độ quý hiếm biên tế
marine product
sản phẩm biến
marine product
sản phẩm đem xuất xứ biển
marketable product
sản phẩm cung cấp chạy
marketable product
sản phẩm dễ dàng bán
meat by-product
sản phẩm phụ thịt
meat product
sản phẩm thịt
mild-cured product
sản phẩm không nhiều muối
milk product
sản phẩm sữa
milling product
sản phẩm nghiền
mineral product
sản phẩm mỏ
money value of the national product
tổng độ quý hiếm chi phí tệ thành phầm quốc dân
multi product enterprise
xí nghiệp sale nhiều sản phẩm
multi-product firm
hãng nhiều sản phẩm
multiple-product announcement
quảng cáo nhiều loại sản phẩm
national product
sản phẩm quốc gia
net national product
tổng thành phầm quốc dân thuần
new product development
sự cách tân và phát triển thành phầm mới
new product launch
sự thể hiện, tung đi ra thành phầm mới
nominal gross domestic product
tổng thành phầm danh nghĩa quốc nội
non-conformity of a product
tính ko tương thích của sản phẩm
non-edible product
sản phẩm ko thực hiện lạnh
non-standard product
sản phẩm không phù hợp chi tiêu chuẩn
normal product
sản phẩm thông thường
obsolescent product
sản phẩm lỗi thời
obsolete product
sản phẩm đục thải
off-grade product
sản phẩm ko phân loại
oncoming product
sản phẩm sớm xuất hiện bên trên thị trường
patent product
sản phẩm đem độc quyền sáng sủa chế
physical product
sản phẩm hiện tại vật
pioneer product
sản phẩm mới
plant product
sản phẩm đem xuất xứ thực vật
potential gross national product
tổng thành phầm quốc dân tiềm tàng
potential gross national product
tổng thành phầm vương quốc tiềm tàng
poultry product
sản phẩm kể từ thịt chim
primary product
sản phẩm sơ cấp
priority product
sản phẩm ưu tiên
priority product
sản phẩm ưu tiên (xuất, nhập khẩu)
private product
sản phẩm người sử dụng riêng biệt (cho cá nhân)
processed fishery product
sự phân loại thành phầm cá
product abandonment
sự vô hiệu một sản phẩm
product abandonment
sự vô hiệu sản phẩm
product acceptance
sự gật đầu đồng ý thành phầm (của người chi tiêu dùng)
product ad (enticement)
quảng cáo sản phẩm
product ad advertisement
quảng cáo sản phẩm
product adaptation
sự thích nghi của sản phẩm
product adoption pace
nhịp chừng gật đầu đồng ý sản phẩm
product advertising
quảng cáo sản phẩm
product allocation
phân phối sản phẩm
product analysis
phân tích sản phẩm
product benefits
những quyền lợi của sản phẩm
product buy-back
bán quay về thành phầm (của mậu dịch bù trừ)
product buy-back
việc cung cấp quay về thành phầm (của mậu dịch bù trừ)
product buy-back
việc thâu tóm về sản phẩm
product category
chủng loại sản phẩm
product classification
phân loại sản phẩm
product cost
chi phí sản phẩm
product cost
phí tổn sản phẩm
product costs
giá trở thành sản phẩm
product cycle
chu kỳ (sống) của sản phẩm
product cycle
chu kỳ sản phẩm
product designs
thiết nối tiếp sản phẩm
product development
phát triển sản phẩm
product development cycle
chu kỳ cách tân và phát triển sản phẩm
product development cycle
phát triển sản phẩm
product differentiation
chu kỳ cách tân và phát triển sản phẩm
product differentiation
dị biệt hóa sản phẩm
product display
trưng bày sản phẩm
product distribution
trưng bày sản phẩm
product diversification
phân phối sản phẩm
product diversification
sự đa dạng chủng loại hóa sản phẩm
product eligible for GSP treatment
sản phẩm phù phù hợp với sự ưu đãi phổ biến
product eligible for GSP treatment
sự đa dạng chủng loại hóa sản phẩm
product elimination
sản phẩm phù phù hợp với sự đãi ngộ phổ biến
product elimination
sự loại trừ thành phầm (ra ngoài thị trường)
product evaluation
đánh giá bán sản phẩm
product family
gia đình sản phẩm
product family
họ sản phẩm
product for competitive counteraction
sản phẩm nhằm chi tiêu giải cạnh tranh
product for export
sản phẩm xuất khẩu
product group
nhóm sản phẩm
product homogeneity
tính giống hệt của sản phẩm
product homogeneity
tính giống hệt sản phẩm
product idea
ý tưởng sản phẩm
product idea
ý tưởng thành phầm (ý suy nghĩ về một thành phầm khả hữu)
product identification
nhận dạng sản phẩm
product identification
phân biệt sản phẩm
product image
hình hình ảnh sản phẩm
product in hand turnkey contract
hợp đồng thành phầm trao tay
product innovation
cách tân sản phẩm
product innovation
đổi mới mẻ sản phẩm
product launch
sự tung đi ra thành phầm mới
product liability
trách nhiệm sản phẩm
product liability
trách nhiệm về sản phẩm
product liability insurance
bảo hiểm trách móc nhiệm sản phẩm
product life cycle
vòng đời sản phẩm
product line
dãy, loạt, group sản phẩm
product load
sự hạ nhiệt theo dõi sản phẩm
product management
quản lý sản phẩm
product manager
giám đốc sản phẩm
product manager
trưởng chống quản lý và vận hành sản phẩm
product mix
phối hợp ý sản phẩm
product mix
tổ hợp ý sản phẩm
product of everyday consumption
sản phẩm chi tiêu và sử dụng sản phẩm ngày
product of high technology
sản phẩm chuyên môn cao
product of tertiary industry
sản phẩm công nghiệp dịch vụ
product orientation
sự triết lý sản phẩm
product oriented
định phía theo dõi sản phẩm
product oriented
sản phẩm được ấn định hướng
product packaging
đóng vỏ hộp sản phẩm
product packaging
sự gói gọn vỏ hộp thành phầm (để bán)
product patent
bản quyền trí tuệ sáng tạo sản phẩm
product payback
sự trả chi phí lại vì chưng thành phầm (mậu dịch bù trừ)
product payback scheme
biện pháp trả vì chưng sản phẩm
product performance
tính năng của sản phẩm
product performance
tính năng sản phẩm
product policy
chính sách sản phẩm
product portfolio
cặp làm hồ sơ sản phẩm
product positioning
sự xác định thành phầm (trên thị trường)
product presentation
sự trình diễn sản phẩm
product profile
nét đặc thù của sản phẩm
product proliferation
quảng bá sản phẩm
product proliferation
sự không ngừng mở rộng thương hiệu sản phẩm
product quality differentiation
sự khác biệt hóa unique sản phẩm
product repayment
sự trả lại chi phí vì chưng thành phầm (mậu dịch bù trừ)
product repayment
sự trả chi phí lại vì chưng sản phẩm
product research
nghiên cứu vớt sản phẩm
product safety
an toàn sản phẩm
product specification
quy cơ hội sản phẩm
product strategy
chiến lược sản phẩm
product swap
hoán thay đổi sản phẩm
product testing
trắc nghiệm sản phẩm
product usage rate
suất dùng sản phẩm
product usage rate
xuất xứ sử dụng sản phẩm
product warranty
cam kết sản phẩm
product warranty
giấy Bảo hành sản phẩm
product-guarantee insurance
bảo hiểm đảm bảo sản phẩm
product-market scope
phạm vi sản phẩm-thị trường
product-market strategy
chiến lược thành phầm -thị trường
product-mix
hỗn hợp ý sản phẩm
product-plus
sản phẩm bên trên chi tiêu chuẩn
product/price parity
bình giá bán sản phẩm/giá
proprietary product
sản phẩm độc quyền
proprietary product
sản phẩm độc quyền (sản xuất)
protein degradation product
sản phẩm protein phân hủy
ready-to-eat product
sản phẩm thực hiện sẵn nhằm ăn ngay
ready-to-eat product
sản phẩm ăn liền
real gross national product
tổng thành phầm quốc dân thực tế
redistillation product
sản phẩm đựng lại
rejected product
sản phẩm cần thiết loại bỏ
relative error in the product
sai sót kha khá của sản phẩm
reliable product
sản phẩm xứng đáng tin cẩn cậy
research to tát product process
nghiên cứu vớt quy trình cách tân và phát triển của sản phẩm
residual product
sản phẩm dư
residual product
sản phẩm thặng dư
Second product
Sản phẩm đàng II
semi-finished product
bán sản phẩm
semi-sensitive product
sản phẩm nửa mẫn cảm (có không nhiều tính cạnh tranh)
semi-sensitive product
sản phẩm nửa mẫn cảm (có tính không nhiều cạnh tranh)
shift in product mix
thay thay đổi kết cấu sản phẩm
social net product
sản phẩm xã hội ròng
social product
sản phẩm xã hội
standard product cost
phí tổn thành phầm chi tiêu chuẩn
staple product
sản phẩm chính
staple product
sản phẩm căn nhà yếu
staple product
sản phẩm thiết yếu
starch product
sản phẩm tinh ma bột
substandard product
sản phẩm bên dưới chi tiêu chuẩn
taxed product
sản phẩm vẫn đóng góp thuế
tertiary product
sản phẩm cung cấp tía (= dịch vụ)
test a new product
thử nghiệm một thành phầm mới
test a new product (to...)
thử nghiệm một thành phầm mới
test-market a product (to...)
thử nghiệm môt sản phẩm
testing product
sản phẩm sản xuất thử
testmarket a product
bán demo một thành phầm bên trên thị ngôi trường thí điểm
testmarket a product
thử nghiệm một sản phẩm
thawed product
sản phẩm tan giá
Third product
Sản phẩm đàng III
top- quality product
sản phẩm unique tối ưu
total physical product
tổng thành phầm vật thể
total physical product
tổng thành phầm, đồ vật, vật hóa học, hữu hình
total product method
phương pháp tổng lương lậu sản phẩm
tourism product
sản phẩm du lịch
tying of product
bán kèm cặp sản phẩm
ultimate product
sản phẩm cuối
ancoming product
sản phẩm sớm xuất hiện bên trên thị trường
unfrozen product
sản phẩm tươi
unmarketable product
sản phẩm ko cung cấp được
unpatented product
sản phẩm chưa tồn tại độc quyền sáng sủa chế
value of (the) marginal product
giá trị thành phầm biên tế
value of marginal product
giá trị thành phầm biên tế
value product
sản phẩm giá bán trị
yeast product
sản phẩm lên men
yeast raised product
sản phẩm kể từ bột nhào lên men
sản vật
thành quả
vật phẩm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aftermath , amount , artifact , blend , brand , brew , by-product , commodity , compound , concoction , confection , consequence , contrivance , creation , crop , decoction , device , effect , emolument , fabrication , fruit , gain , handiwork , invention , issue , legacy , line , manufacture , merchandise , offshoot , outcome , outgrowth , output , preparation , produce , production , profit , realization , result , returns , spinoff , stock , synthetic , upshot , work , yield , goods , item

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: products là gì

Xem thêm: registered là gì

NHÀ TÀI TRỢ