quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực

Phiên mã và dịch mã là những nội dung liên quan đến tính chất của hiện tượng di truyền. Để các em có thể hiểu rõ về bản chất và phân biệt được hai cơ chế này trong quá trình ôn tập, bài viết hôm nay sẽ phân tích những điểm giống và khác nhau giữa phiên mã và dịch mã. Cùng theo dõi ngay nhé!

Khái quát về quá trình phiên mã

– Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN dựa trên mạch khuôn ADN. 

Bạn đang xem: quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực

– Vị trí diễn ra quá trình phiên mã: ở trong nhân tế bào tại kì trung gian giữa 2 lần phân bào, lúc NST tháo xoắn. 

– Cơ chế này xảy ra ở các đối tượng bao gồm: virus có vật chất di truyền là ADN mạch kép, vi khuẩn và sinh vật nhân thực.

Khái quát về quá trình dịch mã

– Dịch mã là quá trình hình thành và tổng hợp chuỗi polipeptit hình thành protein.

– Cơ chế dịch mã bao gồm hoạt hóa axit amin (aa) và tổng hợp chuỗi polipeptit (mở đầu, kéo dài chuỗi polipeptit, kết thúc chuỗi polipeptit).

Sự giống và khác nhau giữa phiên mã và dịch mã

Giống nhau

Những điểm giống nhau cơ bản của 2 cơ chế phiên mã và dịch mã bao gồm:

– Phiên mã và dịch mã đều tham gia vào quá trình biểu hiện gen.

– Cả hai cơ chế đều liên quan đến mRNA.

– Các nucleotit luôn lắp ráp theo nguyên tắc bổ sung.

Xem thêm: my đọc tiếng anh là gì

– Cả phiên mã và dịch mã đều diễn ra trong tế bào chất đối với sinh vật nhân sơ.

– Cả hai quá trình đều đóng vai trò quan trọng như nhau để tạo ra protein trong cơ thể sống.

Khác nhau

– Phiên mã là bước đầu tiên của quá trình biểu hiện gen, được mã hóa trong khuôn mẫu ADN thành trình tự mRNA. Trong khi đó, dịch mã là bước thứ hai của quá trình này, tạo ra một protein chức năng từ thông tin di truyền được mã hóa trong trình tự mRNA.

– Ở sinh vật nhân thực: Quá trình phiên mã xảy ra bên trong nhân còn quá trình dịch mã xảy ra ở tế bào chất của ribôxôm. 

– Trong quá trình sử dụng, phiên mã sử dụng khuôn mẫu DNA còn dịch mã sử dụng khuôn mẫu mRNA.

– Nguyên liệu chính của quá trình phiên mã là các ribonucleotit và nguyên liệu chính của quá trình dịch mã là các axit amin. 

Bài viết đã khái quát hóa những kiến thức về điểm giống và khác nhau giữa phiên mã và dịch mã. Việc nắm vững các lý thuyết cơ bản này sẽ làm tiền đề giúp các em ôn tập dễ dàng hơn trong chuyên đề di truyền sinh giới. Chúc các em ôn tập tốt để có một kỳ thi thành công!

Xem thêm: estate agent là gì

Nguồn tham khảo: 

hoc247.net

vi.strephonsays.com