rectification là gì

/,rektifi'kei∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự sửa chữa; sự sửa cho tới thẳng; sự được sửa chữa; vật được sửa chữa
Sự sửa chữa thay thế, sự lắp đặt chủ yếu (sách..)
(vật lý) sự chỉnh lưu
(hoá học) sự chứa chấp lại, sự tinh ranh cất
(rađiô) sự tách sóng
(toán học) phép tắc cầu ngôi trường được

Cơ khí & công trình

sự nắn lại (cho thẳng)

Vật lý

cầu đường

Điện tử & viễn thông

sự nắn điện

Kỹ thuật công cộng

chỉnh lưu
barrier-layer rectification
sự chỉnh lưu lớp chặn
bridge rectification
sự chỉnh lưu bởi vì cầu
contact rectification
chỉnh lưu tiếp xúc
degree of current rectification
độ chỉnh lưu dòng
degree of current rectification
mức chỉnh lưu dòng
degree of voltage rectification
độ chỉnh lưu năng lượng điện áp
degree of voltage rectification
mức chỉnh lưu năng lượng điện áp
efficiency of rectification
hiệu suất chỉnh lưu
full wave rectification
sự chỉnh lưu sở hữu sóng đầy
full wave rectification
sự chỉnh lưu toàn sóng
half-wave rectification
sự chỉnh lưu nửa sóng
linear rectification
sự chỉnh lưu tuyến tính
rectification (vs)
sự chỉnh lưu
rectification efficiency
hiệu suất chỉnh lưu
rectification factor
hệ số chỉnh lưu
thermionic rectification
sự chỉnh lưu tecmion
hiệu chỉnh

Giải mến VN: Là quy trình fake một hình ảnh hoặc một hệ dù lưới kể từ hệ tọa chừng hình ảnh quý phái hệ tọa chừng trái khoáy khu đất thực. Hiệu chỉnh thông thường bao hàm quy trình xoay và kiểm soát và điều chỉnh thang tỉ trọng những dù lưới và bởi vậy yên cầu lấy lại kiểu những trị số.

sự cải tạo
sự chứa chấp lại
sự chỉnh lưu

Giải mến VN: Sự quy đổi dòng sản phẩm xoay chiều trở thành dòng sản phẩm một chiều dùng mạch hoặc tranh bị chỉnh lưu.

Bạn đang xem: rectification là gì

barrier-layer rectification
sự chỉnh lưu lớp chặn
bridge rectification
sự chỉnh lưu bởi vì cầu
full wave rectification
sự chỉnh lưu sở hữu sóng đầy
full wave rectification
sự chỉnh lưu toàn sóng
half-wave rectification
sự chỉnh lưu nửa sóng
linear rectification
sự chỉnh lưu tuyến tính
thermionic rectification
sự chỉnh lưu tecmion
sự nắn dòng

Giải mến VN: Sự quy đổi dòng sản phẩm xoay chiều trở thành dòng sản phẩm một chiều dùng mạch hoặc tranh bị chỉnh lưu.

sự sửa chữa
Rectification of Loss or Damage
sự sửa chữa thay thế tổn thất hoặc thiệt hại
sự tinh ranh cất

Kinh tế

chữa lại cho tới đúng
sự cải chính
sự trị lại cho tới đúng
sự tinh ranh cất
batch rectification
sự tinh ranh chứa chấp loại gián đoạn
continuous rectification
sự tinh ranh chứa chấp liên tục

Xem thêm: lynching là gì

Xem thêm: cao in mum là gì

sự tinh ranh chế

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ