rewind là gì

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 •  
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Dịch văn bản

Bạn đang xem: rewind là gì

Từ điển Anh - Việt

Tra từ

 • Cùng học tập nước ngoài ngữ

  • Học kể từ vựng
  • Nghe trừng trị âm
  • Cụm kể từ giờ đồng hồ Anh thông dụng
  • 3000 kể từ giờ đồng hồ Anh thông dụng
  • Dịch tuy nhiên ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • Thư viện tài liệu

   • Kỹ năng
   • Các kỳ thi đua quốc tế
   • Phương pháp học tập Tiếng Anh
   • Ngữ pháp
   • Từ vựng - Từ điển
   • Thành ngữ
   • Tiếng Anh giao phó tiếp
   • Dịch thuật
   • Tiếng Anh vỡ lòng
   • Tiếng Anh chuyên nghiệp ngành
   • Các kỳ thi đua nhập nước
   • Tài liệu khác
   • Bản tin yêu giờ đồng hồ Anh của Lạc Việt

Hỏi đáp nhanh

Gửi

Kết quả

Cộng đồng

Bình luận

Từ điển Anh - Việt

rewind

['ri:'waund]

|

ngoại động kể từ rewound

trở về từ trên đầu, tua lại (phim, băng nhạc...)

Xem thêm: old nghĩa là gì

lên thừng lại (đồng hồ nước...)

logo-Lac Viet

©2023 Lạc Việt

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang trở nên viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn