surrogate là gì

/´sʌrəgət/

Thông dụng

Danh từ

Người đại diện
(tôn giáo) người thay mặt giám mục
Người thay cho thế; vật thay cho thế
a surrogate mother
một người u thay cho thế (tức là 1 phụ phái nữ đẻ con cái thay cho cho 1 người không giống không tồn tại năng lực sinh đẻ)

Ngoại động từ

Thay thế mang đến (ai)
Đại diện mang đến (ai)

Chuyên ngành

Y học

chất thay cho thế, người thay cho thế

Kỹ thuật cộng đồng

chất thay cho thế

Kinh tế

chất thay cho thế
người đại diện
người thay cho thế
quan tòa coi việc phê chuẩn chỉnh chức thư và quản lý và vận hành di sản

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
substitute agent , alternate , backup , delegate , deputy , expediency , expedient , fill-in , makeshift , pinch hitter , proxy , recourse , refuge , replacement , representative , resort , resource , stand-in , stopgap * , sub * , substitute

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: surrogate là gì

Xem thêm: Làm sao để phân biệt Yeezy 350 fake và real chuẩn nhất?

NHÀ TÀI TRỢ