synthesis là gì

/'sinθisis/

Thông dụng

Danh kể từ

số nhiều .syntheses
Sự tổ hợp (các thành phần, những nguyên tố..)
Cái được đưa đến (bằng sự tổng hợp)
a new method that is a synthesis of the best features of the old methods
một cách thức vừa được tổ hợp kể từ những điểm mạnh nhất của những cách thức cũ
Sự tổ hợp hoá học
the synthesis of insulin
sự tổ hợp insulin
Xu phía tổ hợp (của một ngôn ngữ)

Chuyên ngành

Xây dựng

sự hóa hợp

Điện lạnh

sự tổng hơp (mạch)

Đo lường & điều khiển

thiết nối tiếp tổng hợp

Giải mến EN: The use of available components vĩ đại plan and construct a system that will perform in a specified manner. Also, SYSTEM DESIGN.

Giải mến VN: Sự dùng những bộ phận có trước nhằm lập plan và xây đắp một khối hệ thống sinh hoạt theo đuổi một cơ hội xác lập.

Bạn đang xem: synthesis là gì

Kỹ thuật công cộng

sự tổng hợp
additive synthesis
sự tổ hợp nằm trong tính
audio synthesis
sự tổ hợp âm thanh
filter synthesis
sự tổ hợp qua chuyện lọc
frequency synthesis
sự tổ hợp tần số
image synthesis
sự tổ hợp ảnh
network synthesis
sự tổ hợp hệ thống
network synthesis
sự tổ hợp mạng
organic synthesis
sự tổ hợp hữu cơ
program synthesis
sự tổ hợp chương trình
signal synthesis
sự tổ hợp tín hiệu
speech synthesis
sự tổ hợp giờ nói
subtractive synthesis
sự tổ hợp trừ
synthesis of arts
sự tổ hợp nghệ thuật
time synthesis
sự tổ hợp thời gian
waveform synthesis
sự tổ hợp dạng sóng

Kinh tế

sự tổng hợp
neo-classical synthesis
sự tổ hợp tân cổ điển
organic synthesis
sự tổ hợp hữu cơ

Đồng nghĩa

N.

Xem thêm: Những cách thắt dây giày Nike Air Max chuẩn nhất bạn nên biết

Xem thêm: question là gì

Blend, compound, merge, union, amalgamation, coalescence,integration, unifying, unification, composite, composition,mixture, combination; compounding, combining, blending, merging,union, amalgamation, coalescence, integrating, mixing, fusing,fusion, unifying, unification: This mixture is a synthesis ofmany different ingredients. How tự they effect the synthesis ofcoal, water, and air vĩ đại make nylon?

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ