take sth into account là gì

TAKE INTO ACCOUNT là gì?

Bạn đang xem: take sth into account là gì

Cụm “take sth into account” ( = take trương mục of something, take into trương mục sth) là cụm cố định và thắt chặt, được dùng tương tự với “take into consideration” nhằm chỉ việc suy nghĩ, tính cho tới một nhân tố này đấy trước lúc ra quyết định vì thế việc đó cần thiết.

Ví dụ:

  1. I hope my teacher will take into trương mục the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper:

Tôi hy vọng giáo viên tiếp tục kiểm tra cho tới việc tôi bị bệnh dịch trước kì thì Lúc chấm điểm cho chính bản thân.

=>Take into trương mục vô tình huống rõ ràng này đem hàm ý tôi hy vọng cô tiếp tục chiếu cố hoặc châm chước cho tới việc tôi bị bệnh dịch nhằm lấy này mà nhẹ nhõm tay Lúc chấm bài xích.

  1. The two boys’ plan did not take into trương mục the possibility of rain

 Kế hoạch của nhì cậu nhóc  dường như không tính cho tới tình huống trời mưa.

Xem thêm: cao in mum là gì

=>Hai đứa trẻ em này xứng đáng lẽ nên tính cho tới trường hợp này trước lúc triển khai plan của tôi.

  1. Let’s take into trương mục her record before we ask her to lớn come in as our partner. Remember the last two places she managed went bankrupt in a year! And that really scares me!

Chúng tớ hãy lưu ý cho tới kết quả của cô ý ấy trước lúc mời mọc cô ấy thực hiện đối tác chiến lược với tất cả chúng ta. Xin lưu giữ rằng nhì tiệm sau cùng tuy nhiên cô ấy cai quản trị đã trở nên vỡ nợ trong khoảng 1 năm. Và vấn đề này thực hiện tôi rất là sợ hãi hãi.

  1. I hope my quấn takes into trương mục the time I devoted here that can increase my salary

Tôi vô cùng hy vọng ông mái ấm hãy kiểm tra cho tới thời hạn tôi hiến đâng ở trên đây tuy nhiên rất có thể tăng lương lậu cho tới tôi.

Xem thêm: cool nghĩa là gì

  1. When the austere assesses the loss or damage, they will take into trương mục the depreciated value of the goods or property.

Khi người thẩm định reviews tổn thất hoặc hư đốn lỗi, chúng ta tiếp tục tính cho tới việc khấu hao độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa hoặc gia sản hạn chế.

Theo Ielts Song Ngữ

Chia sẻ nếu như khách hàng thấy hữu ích: