tally là gì

/'tæli/

Thông dụng

Danh từ

Sự kiểm điểm (hàng hoá, thương hiệu...); sự đo lường và tính toán (nợ nần..)
Số điểm, số đo lường và tính toán (tiền đầu tư...)
Nhãn (ghi thương hiệu sản phẩm giao phó, nhận); biển lớn (khắc thương hiệu cây vi du nhu ở vườn bách thảo...)
(pháp lý) phiên bản sao, phiên bản đối chiếu; vật đối chiếu
(sử học) thẻ ghi nợ; thẻ mộc tương khắc vệt nhằm ghi những mục tính toán

Ngoại động kể từ tallied

Kiểm (tên, sản phẩm hoá...)
Gắn nhãn, treo biển lớn vào
(sử học) tương khắc vệt (để ghi nợ...)

Nội động từ

Kiểm, đếm
Phù thích hợp, ăn nhập (về mẩu chuyện, con số..)
what you say doesn't tally with what he told me
điều anh trình bày ko phù phù hợp với điều nó đang được trình bày với tôi

Hình Thái Từ

  • Ved : Tallied
  • Ving: Tallying

Chuyên ngành

Xây dựng

sự kiểm (hàng), nhãn, biển lớn, cuống (vé), thẻ sản phẩm, thẻ tư trang hành lý, biên lai, kiểm (hàng), gắn thẻ tư trang hành lý, gắn thẻ sản phẩm hoá

Cơ - Điện tử

Sự kiểm sản phẩm, nhãn, thẻ, biển lớn, cuống vé, (v)kiểm sản phẩm, treo nhãn, treo thẻ

Toán & tin cẩn

băng kiểm
kiếm
tally diagrams
giản đồ vật điểm kiểm
tally roll
băng kiểm
tally word
từ kiểm, kể từ đếm
sự điểm (tổng)

Kỹ thuật công cộng

đếm
nhãn
nhãn hiệu
gán
số hiệu
sự đếm
sự kiểm (hàng)
sự kiểm tra

Kinh tế

ăn khớp
bản kê bốc tháo dỡ hàng
bản sao
dán nhãn hiệu
danh mục sản phẩm chuyên nghiệp chở
đếm
đóng nhãn hiệu
nhãn (ghi thương hiệu sản phẩm hóa)
nhãn ghi thương hiệu sản phẩm hóa
nhãn hiệu
phù hợp
phù thích hợp với
tấm thẻ
vật chứng
vật đối chiếu
việc điểm kiểm (khi bốc tháo dỡ hàng)
việc kiểm đếm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
account , mark , poll , reckoning , running total , score , summation , tab , total , enumeration , numeration
verb
catalog , compute , enumerate , inventory , itemize , keep score , mark , mark down , number , numerate , reckon , register , sum , tale , tell , total , write down , post , accord , kiểm tra , chime , comport with , conform , consist , correspond , fit , harmonize , match , square , tài khoản , add , agree , coincide , comport , count , counterpart , estimate , grade , jibe , label , list , notch , poll , reckoning , record , score , tab , tabulate

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: tally là gì

Xem thêm: question là gì

NHÀ TÀI TRỢ