thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ

5/5 - (1 bình chọn)

Trong chương trình Tin học lớp 12 có đề cập đến câu hỏi “Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ“. Cùng Hoc365 tìm hiểu đáp án chi tiết và một số bài tập có liên quan đến chủ đề cơ sở dữ liệu trong bài viết này nhé.

Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi trắc nghiệm

Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi
B. Thêm bảng ghi mới
C. Kết xuất báo cáo
D. Xem dữ liệu

Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Đáp án: B. Thêm bảng ghi mới

Giải thích: Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ?

Khai thác cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm các bước cơ bản như sau:

  • Sắp xếp các bản ghi: hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường đều phải thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoặc cung cấp những phương tiện truy cập cần thiết để có thể truy xuất các bản ghi. Những bản ghi này có thể được sắp xếp theo nội dung của một hoặc nhiều trường.
  • Truy vấn cơ sở dữ liệu: đây là một trong các cách được sử dụng để thể hiện yêu cầu của người dùng. Chúng có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Xem dữ liệu: các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường sẽ cung cấp nhiều cách xem dữ liệu khác như như xem toàn bộ bảng, lọc dữ liệu để xem một tập con, dùng biểu mẫu phức tạp để hiện thị các thông tin cần thiết.
  • Kết xuất báo cáo: thông tin xuất hiện trong báo cáo này thường sẽ được tập hợp dựa trên những yêu cầu do người dùng đưa ra. Tùy theo mục đích sử dụng, báo cáo có thể xuất dưới dạng bản ghi hoặc phức tạp hơn.

Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập trắc nghiệm có liên quan

Câu 1: Việc đầu tiên để tạo lập một cơ sở dữ liệu quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo
C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi
D. Tạo ra một hay nhiều mảng

Đáp án: D. Tạo ra một hay nhiều mảng

Câu 2: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

A. Khai báo kích thước của trường
B. Tạo liên kết giữa các bảng
C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường
D. Câu A và C đều đúng

Xem thêm: question là gì

Đáp án: D. Câu A và C đều đúng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ?

A. Tạo cấu trúc bảng
B. Chọn khóa chính
C. Đặt tên  bảng và lưu cấu trúc bảng
D. Nhập dữ liệu ban đầu

Đáp án: D. Nhập dữ liệu ban đầu

Câu 4: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?

A. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt
B. Chọn kiểu dữ liệu
C. Đặt kích thước
D. Mô tả nội dung

Đáp án: D. Mô tả nội dung

Câu 5: Khi tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước dưới đây như thế nào?

B1: Tạo bảng
B2: Đặt tên và lưu cấu trúc
B3: Chọn khóa chính cho bảng
B4: Tạo liên kết

A. B1-B3-B4-B2
B. B2-B1-B2- B4
C. B1-B3-B2-B4
D. B1-B2-B3-B4

Xem thêm: thriving là gì

Đáp án: C. B1-B3-B2-B4

Bài tập trắc nghiệm tin học 12

Hy vọng với những thông tin nêu trên, quý bạn đọc sẽ có được lời giải chi tiết cho bài tập “Thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ“. Ngoài ra, nếu có bất kỳ khó khăn nào khác, đừng quên chia sẻ cùng Hoc365 tại phần bình luận bên dưới để sớm được giải đáp nhé.