tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 11 A closer look 2
Tiếng Anh lớp 7 (sách mới) Global success Unit 11 A closer look 2

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2

Phần A Closer Look 2 sẽ giúp bạn học tò mò và rèn luyện về thì vượt khứ đối kháng và hiện tại hoàn thành. Bài viết là lưu ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

*

Grammar

1.a. Listen again lớn part of the conversation. Underline the past simple or the present perfect (Nghe lại đoạn hội thoại. Gạch dưới thì vượt khứ đối chọi hoặc bây giờ hoàn thành)

Reporter: Have you ever done volunteer work?Mai: Yes. I’m a thành viên of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.Reporter: Wonderful! What else have you done?Mai: We’ve asked people to donate books & clothes lớn the children.

Bạn đang xem: Anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

b. When bởi vì we use the past simple? When vày we use the present perfect? Can you think of the rules? (Khi như thế nào bạn thực hiện thì thừa khứ đơn? lúc nào bạn thực hiện thì lúc này hoàn thành? chúng ta có thể nghĩ ra được quy nguyên lý không?)

2. Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form. (Thì vượt khứ đối chọi hay bây giờ hoàn thành? chia dạng đúng của cồn từ)

They _cleaned_ the beach one week ago. (Họ vẫn dọn sạch bãi tắm biển một tuần trước.)They _have collected_ hundreds of books so far. (Cho mang lại giờ họ đang thu gom được hàng ngàn quyển sách.)I _collected_ stamps when I was a child. (Tôi vẫn sưu tầm tem khi còn nhỏ.)She _has flown_ to domain authority Nang many times but last year she _went_ there by train.

Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 10 Sgk Toán 10 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 5 Trang 10 Sgk Toán 10

Xem thêm: Kinh nghiệm chọn mua giày chạy bộ phù hợp, tốt nhất

(Cô ấy đã bay đến Đà Nẵng những lần nhưng năm ngoái cô ấy đã đi đến đó bằng tàu hỏa.)_Have_ you ever _seen_ a real lion? No, but I _saw_ a real elephant when we went lớn the zoo last month. (Bạn đã từng có lần thấy một con sư tử thiệt sự chưa? Không, nhưng mình đã thấy một con voi đích thực khi bản thân đi mang đến sở thú vào tháng trước.)

3. Choose the best answer (Chọn câu trả lời đúng nhất)

_Have you done_ your homework?Yes, I _have done_ it already.Dickens _wrote_ a lot of novels.Her mother _has written_ 3 books. She is going khổng lồ start the fourth one soon.I think I _have met_ him before.Oh, yes! I remember, I _met_ him when I was in Hoi An. He was our guide.

Xem thêm: Nội Dung Bài Văn Hay Chữ Tốt, Tiếng Việt Lớp 4, Tập Đọc: Văn Hay Chữ Tốt

4. With a partner, write sentences about yourself in the past simple & the present perfect. Use the words from the box below. (Cùng với cộng sự, viết các câu về chính phiên bản thân mình bởi thì thừa khứ đối kháng và thì bây giờ hoàn thành. Sử dụng những từ có trong khung bên dưới)

Ví dụ:

I have never eaten this kind of food before.I went lớn the cinema yesterday.

5. In pairs, student A looks at the fact sheet below & student B looks at the fact sheet on page 33. Each student asks & answers questions about the fact sheet to lớn complete the information. (Theo cặp, học tập sinh A nhìn vào tờ sự việc dưới và học sinh B chú ý vào tờ sự việc trang 33. Mỗi học viên hỏi và trả lời những câu hỏi về tờ vụ việc để dứt thông tin)

Xem thêm: registered là gì

Ví dụ:

Student A: What happened in 2011? (Chuyện gì đã xảy ra vào năm 2011?)Student B: Be a Buddy was established in 2011. What did Be a Buddy bởi vì in 2012? (Be a Buddy vẫn được thành lập vào năm 2011. Be a Buddy đã làm cái gi vào năm 2012?)Student A: In 2012… (Vào năm 2012…)

Bạn đang xem bài viết: Anh Lớp 7 Unit 3 A Closer Look 2, A Closer Look 2 Unit 3: Community Service. Thông tin do tuoitho.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post