transmission là gì

/træs'mɪʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự vạc, sự truyền; sự trả giao
transmission of disease
sự truyền bệnh
transmission of order
sự truyền lệnh
transmission of news
sự truyền tin
transmission of electricity
sự truyền điện
transmission from generation vĩ đại generation
sự truyền kể từ mới này qua quýt mới khác
Sự vạc thanh, sự truyền hình; buổi phát
a live transmission from Washington
truyền hình bên trên điểm vạc lên đường kể từ Washington
Bộ truyền lực, vỏ hộp truyền động (trong xe pháo sở hữu động cơ)
Sự truyền động, sự dẫn động

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự truyền động, sự đường dẫn động, sự truyền, sự vạc,vỏ hộp truyền động

Cơ khí & công trình

hộp số truyền động
cross drive transmission
hộp số truyền động ngang

Ô tô

Bộ chuyền lực (hộp số)
bộ truyền lực
chục truyền chung

Toán & tin tưởng

sự gửi
sự truyền, sự phát

Xây dựng

máy truyền động
sự cho tới qua
sự trả giao

Điện

sự vạc đi

Điện lạnh

sự vạc sóng

Điện tử & viễn thông

sự truyền dẫn
adaptive transmission
sự truyền dẫn analog
adaptive transmission
sự truyền dẫn tương tự
analog data transmission
sự truyền dẫn dữ khiếu nại analog
analog data transmission
sự truyền dẫn tài liệu analog
analog transmission
sự truyền dẫn khởi dừng
asynchronous transmission
sự truyền dẫn lên đường bộ
bi-directional transmission
sự truyền dẫn nhị chiều
burst transmission
sự truyền dẫn vì chưng gói
digital transmission
sự truyền dẫn digital
digital transmission
sự truyền (dẫn) số
group alarm transmission
sự truyền dẫn thông báo nhóm
live transmission
sự truyền dẫn sinh sống động
live transmission
sự truyền dẫn trực tiếp
optical transmission
sự truyền dẫn quang đãng học
repetitive transmission of a signal
sự truyền dẫn lặp lại
simplex transmission
sự truyền dẫn đơn công
start-stop transmission
sự truyền dẫn khởi-dừng
synchronous transmission
sự truyền dẫn đồng bộ
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời gian
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời giờ
transmission of group alarms
sự truyền dẫn thông báo của nhóm
transmission of sound
sự truyền dẫn âm thanh
transmission through Earth
sự truyền dẫn qua quýt mặt mũi đất

Điện

sự truyền tải
electric power transmission
sự truyền đạt điện
power transmission
sự truyền đạt điện
transmission of electric power
sự truyền đạt năng lượng điện năng
transmission of energy
sự truyền đạt năng lượng

Điện tử & viễn thông

truyền dẫn
adaptive transmission
sự truyền dẫn analog
adaptive transmission
sự truyền dẫn tương tự
analog data transmission
sự truyền dẫn dữ khiếu nại analog
analog data transmission
sự truyền dẫn tài liệu analog
analog transmission
sự truyền dẫn khởi dừng
Applied Transmission Technologies (ATT)
các technology truyền dẫn được áp dụng
asynchronous transmission
sự truyền dẫn lên đường bộ
automatic transmission measure equipment-ATME
máy tự động hóa đo truyền dẫn
Automatic Transmission Control (ATC)
điều khiển Truyền dẫn tự động động
Automatic Transmission Measurement System (ATMS)
hệ thống đo truyền dẫn tự động động
Automatic Transmission Measuring Equipment (ATME)
thiết bị đo test truyền dẫn tự động động
Automatic Transmission Test and Control circuit (ATTC)
đo test truyền dẫn và mạch điều khiển và tinh chỉnh tự động động
Basic Rate Interface Transmission Equipment (BRITE)
thiết bị truyền dẫn của hình mẫu vận tốc cơ bản
basic transmission unit
đơn vị truyền dẫn cơ bản
Basic Transmission Unit (BTU)
khối truyền dẫn cơ bản
bi-directional transmission
sự truyền dẫn nhị chiều
Blocked Asynchronous Transmission (BLAST)
truyền dẫn ko đồng hóa bị chặn
Burst Isochronous Transmission (BIT)
truyền dẫn đẳng thời theo gót khối
burst transmission
sự truyền dẫn vì chưng gói
Carrier Transmission Maintenance System (CTMS)
hệ thống bảo trì truyền dẫn của công ty
data transmission network
mạng truyền dẫn dữ liệu
digital transmission
sự truyền dẫn digital
digital transmission
sự truyền (dẫn) số
digital transmission system
hệ thống truyền dẫn digital
Digital Transmission System (DTS)
hệ thống truyền dẫn số
Discontinuous Transmission
truyền dẫn loại gián đoạn
Dispersion Supported Transmission (DST)
truyền dẫn nhờ vào sự giã sắc
End Of Transmission (EOT)
kết cổ động truyền dẫn
energy transmission system
hệ thống truyền dẫn năng lượng
Fibre Optic Transmission System (FOTS)
hệ thống truyền dẫn cáp sợi quang
Full - Duplex Transmission (FDX)
truyền dẫn tuy nhiên công trả toàn
Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)
Dịch title toàn cầu/Truyền dẫn title toàn cầu
grade of transmission
chất lượng truyền dẫn
grade of transmission
phẩm hóa học truyền dẫn
group alarm transmission
sự truyền dẫn thông báo nhóm
Half-Duplex Transmission Module (X.25) (HDTM)
môđun truyền dẫn buôn bán tuy nhiên công
HDSL Transmission Unit (HTU)
Khối truyền dẫn HDSL
high tốc độ data transmission system
hệ thống truyền dẫn tài liệu cao tố
Intermediate Transmission Block (ITB)
khối truyền dẫn trung gian
International Satellite Transmission Centre (ISTC)
trung tâm truyền dẫn vệ tinh ma quốc tế
International Transmission Maintenance Centre (ITMC)
trung tâm bảo trì truyền dẫn quốc tế
live transmission
sự truyền dẫn sinh sống động
live transmission
sự truyền dẫn trực tiếp
Maximum Transfer Unit/Maximum Transmission Unit (TCP) (MTU)
Khối truyền đạt tối nhiều /Khối truyền dẫn tối đa
multi-link transmission group
nhóm truyền dẫn nhiều liên kết
Multi-network Datagram Transmission Protocol (MDTP)
giao thức truyền dẫn gói tài liệu nhiều mạng
Noise Transmission Impairment (NTI)
chất lượng truyền dẫn tách bởi tạp âm
optical transmission
sự truyền dẫn quang đãng học
quality of transmission
chất lượng truyền dẫn
quality of transmission
phẩm hóa học truyền dẫn
Radio Transmission Technologies (RTT)
các technology truyền dẫn vô tuyến
receiving kết thúc of the transmission system
đầu thu của khối hệ thống truyền dẫn
repetitive transmission of a signal
sự truyền dẫn lặp lại
short distance transmission circuit
mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
Signal Processing transmission terminals (SPTT)
các đầu cuối truyền dẫn sở hữu xử lý tín hiệu
simplex transmission
sự truyền dẫn đơn công
Single-Sideband Transmission (SST)
truyền dẫn đơn biên
Speech Transmission Quality (STQ)
chất lượng truyền dẫn giờ đồng hồ nói
Spread Spectrum Transmission (Wireless) (SST)
truyền dẫn trải phổ ( vô tuyến )
start-stop transmission
sự truyền dẫn khởi-dừng
synchronous transmission
sự truyền dẫn đồng bộ
Synchronous Transmission (SYNTRAN)
truyền dẫn đồng bộ
Technical Committee on Transmission and Multiplexing (TC-TM)
Uỷ ban Kỹ thuật về Truyền dẫn và Ghép kênh
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời gian
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời giờ
Time Division Multiplex System or Transmission Distortion Measuring Set (TDMS)
Hệ thống ghép kênh phân chia theo gót thời hạn, Sở đo méo truyền dẫn
Transmission And Connectivity Tester (TACT)
đồng hồ nước đo tài năng liên kết và truyền dẫn
Transmission and Multiplexing (TM)
truyền dẫn và ghép kênh
transmission block
khối truyền dẫn
transmission breakdown
sự cố truyền dẫn
transmission bridge
cầu truyền dẫn
transmission characteristic
đặc tuyến truyền dẫn
transmission characteristics
các đặc thù truyền dẫn
transmission circuit
mạch truyền dẫn
Transmission Control (TC)
điều khiển truyền dẫn
Transmission Control Block (TCB)
khối điều khiển và tinh chỉnh truyền dẫn
Transmission Control Code (TCC)
mã điều khiển và tinh chỉnh truyền dẫn
Transmission Control Protocol (TCP)
giao thức điều khiển và tinh chỉnh truyền dẫn
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
Giao thức điều khiển và tinh chỉnh truyền dẫn/giao thức Internet
Transmission Control Unit (TCU)
khối điều khiển và tinh chỉnh truyền dẫn
Transmission Convergence (ATM) (TC)
hội tụ truyền dẫn
Transmission Convergence Sublayer (TCS)
lớp con cái quy tụ truyền dẫn
transmission efficiency
hiệu suất truyền dẫn
transmission equivalent
đương lượng truyền dẫn
Transmission Group (SNA) (TG)
Nhóm truyền dẫn (SNA)
Transmission Header (TH)
tiêu đề truyền dẫn
transmission highway
đường trục truyền dẫn chính
Transmission Impairment Measuring Set (TIMS)
máy đo test hư đốn hư truyền dẫn
Transmission Level Point (TLP)
điểm sở hữu nút truyền dẫn
transmission loss
sự suy tách truyền dẫn
transmission loss (telephone)
suy tách truyền dẫn (điện thoại)
transmission loss over the interference path
sự suy tách truyền dẫn lối đi phú thoa
transmission loss over the interference path
sự suy tách truyền dẫn lối đi nhiễu
Transmission Maintenance Point (InternationalLine) (TMR-IL)
điểm bảo trì truyền dẫn (đường thừng quốc tế)
transmission medium
môi ngôi trường truyền dẫn
Transmission Message Unit (TMU)
khối tin tưởng truyền dẫn
transmission mode
chế chừng truyền dẫn
transmission network
mạng truyền dẫn
transmission node
nút truyền dẫn
transmission number
số hiệu truyền dẫn
transmission of group alarms
sự truyền dẫn thông báo của nhóm
transmission of sound
sự truyền dẫn âm thanh
transmission path delay
trễ đàng truyền dẫn
Transmission Path Endpoint (TPE)
điểm đầu cuối của đàng truyền dẫn
transmission performance
tác nghiệp truyền dẫn
Transmission Priority Field (APPN) (TPF)
Trường ưu tiên truyền dẫn (APPN)
Transmission Rate In Bits (TRIB)
tốc chừng truyền dẫn tính theo gót bít
Transmission Resource Management (TRM)
quản lý khoáng sản truyền dẫn
transmission through Earth
sự truyền dẫn qua quýt mặt mũi đất
transmission unit
đơn vị truyền dẫn
Wide Band Data Transmission system (WBDTS)
hệ thống truyền dẫn số liệu băng rộng
Wide-area digital transmission scheme (J2)
Hệ thống truyền dẫn số diện rộng lớn của Nhật Bản

Kỹ thuật công cộng

cơ cấu truyền động
hộp số

Giải mến VN: Là tổ chức cơ cấu của khối hệ thống đường dẫn động nhận lực (theo dạng quay) kể từ mô tơ và truyền lực cho tới bánh lái.

hộp truyền động
fluid transmission
hộp truyền động thủy lực
transmission lock
khóa (định vị) vỏ hộp truyền động
độ truyền qua quýt (sự) vạc rộng
độ xốp
đường truyền động
coaxial transmission line
đường truyền đồng tâm
coaxial transmission line
đường truyền đồng trục
concentric transmission line
đường truyền đồng tâm
concentric transmission line
đường truyền đồng trục
uniform transmission line
đường truyền đồng nhất
hệ số truyền
acoustical transmission factor
hệ số truyền âm
coefficient (ofheat) transmission)
hệ số truyền nhiệt
coefficient (oflight transmission)
hệ số truyền ánh sáng
coefficient (ofoverall heat transmission)
hệ số truyền nhiệt độ tổng thể
coefficient (ofthermal transmission)
hệ số truyền nhiệt
coefficient of heat transmission
hệ số truyền nhiệt
coefficient of thermal transmission
hệ số truyền nhiệt
heat transmission coefficient
hệ số truyền nhiệt
heating transmission coefficient
hệ số truyền nhiệt
load transmission coefficient
hệ số truyền đạt trọng
sound transmission coefficient
hệ số truyền âm
sound transmission coefficient
hệ số truyền âm thanh
sound transmission factor
hệ số truyền âm (thanh)
thermal coefficient of overall transmission
hệ số truyền nhiệt độ tổng
transmission coefficient
hệ số truyền (âm thanh)
transmission coefficient
hệ số truyền (qua)
transmission coefficient
hệ số truyền dẫn
transmittance (transmissionfactor)
hệ số truyền (sáng)
sự chuyển
data transmission
sự trả dữ liệu
picture transmission
sự trả hình
serial transmission
sự trả thông nối
sự phát
circularly polarized transmission
sự vạc xạ phân vô cùng tròn
high-power transmission
sự vạc năng suất cao
interfering transmission
sự vạc thanh phú thoa
monophonic transmission
sự vạc thanh âm mônô
monophonic transmission
sự vạc thanh đơn âm
orthogonal transmission
sự vạc thanh trực giao
picture transmission
sự vạc hình
pulse transmission
sự vạc xung
radio transmission
sự vạc vô tuyến
re-transmission
sự vạc lại
simultaneous transmission
sự vạc thanh nằm trong lúc
simultaneous transmission
sự vạc thanh đồng thời
spread spectrum transmission
sự vạc trải phổ
test transmission
sự vạc thanh thử
sự vạc thanh
interfering transmission
sự vạc thanh phú thoa
monophonic transmission
sự vạc thanh âm mônô
monophonic transmission
sự vạc thanh đơn âm
orthogonal transmission
sự vạc thanh trực giao
simultaneous transmission
sự vạc thanh nằm trong lúc
simultaneous transmission
sự vạc thanh đồng thời
test transmission
sự vạc thanh thử
sự truyền động
automatic transmission
sự truyền động tự động động
belt transmission
sự truyền động loại cuaroa
bevel gear drive or transmission
sự truyền động vuông góc
binary synchronous transmission
sự truyền đồng hóa nhị phân
chain transmission
sự truyền động xích
electric transmission
sự truyền động vì chưng điện
final transmission
sự truyền động cuối cùng
gear transmission
sự truyền động bánh răng
hydraulic transmission
sự truyền động thủy lực
hydrodynamic transmission
sự truyền động thủy
mechanical transmission
sự truyền mô tơ khí
planetary transmission
sự truyền động hành tinh
shaft transmission
sự truyền động loại trục
simultaneous transmission
sự truyền đồng thời
synchronous transmission
sự truyền đồng bộ
synchronous transmission
sự truyền đồng hóa (đồng thời)
sự truyền
adaptive transmission
sự truyền dẫn analog
adaptive transmission
sự truyền dẫn tương tự
airborne sound (transmission)
âm bầu không khí (sự truyền âm)
analog data transmission
sự truyền dẫn dữ khiếu nại analog
analog data transmission
sự truyền dẫn tài liệu analog
analog transmission
sự truyền dẫn khởi dừng
analog transmission
sự truyền tương tự
anisochronous transmission
sự truyền ko đồng thời
APT automatic picture transmission)
sự truyền hình hình ảnh tự động động
asymmetrical transmission
sự truyền bất đối xứng
asynchronous data transmission
sự truyền tài liệu dị bộ
asynchronous transmission
sự truyền dẫn lên đường bộ
asynchronous transmission
sự truyền ko đồng bộ
audio transmission
sự truyền âm thanh
automatic picture transmission (APT)
sự truyền hình hình ảnh tự động động
automatic telegraph transmission
sự truyền năng lượng điện báo tự động động
automatic transmission
sự truyền động tự động động
automatic transmission
sự truyền tự động động
baseband transmission
sự truyền theo gót dải nền
batch tệp tin transmission
sự truyền luyện tin tưởng bó
belt transmission
sự truyền động loại cuaroa
bevel gear drive or transmission
sự truyền động vuông góc
bi-direction transmission
sự truyền nhị chiều
bi-directional transmission
sự truyền dẫn nhị chiều
binary synchronous transmission
sự truyền đồng hóa nhị phân
bipolar transmission
sự truyền lưỡng cực
black transmission
sự truyền đen
block transmission
sự truyền khối
brake force transmission
sự truyền lực hãm
burst isochronous transmission
sự truyền từng khối
burst transmission
sự truyền dẫn vì chưng gói
burst transmission
sự truyền loại gián đoạn
byte-serial transmission
sự truyền tiếp nối nhau byte
cancel transmission (CANTRAN)
sự truyền bỏ ngang
carrier transmission
sự truyền sóng mang
ceiling sound transmission
sự truyền âm qua quýt trần nhà
chain transmission
sự truyền động xích
clear transmission
sự truyền rõ rệt (văn bản)
coded transmission
sự truyền mã hóa
coherent transmission
sự truyền phù hợp
color transmission
sự truyền hình màu
compressed digital transmission
sự truyền số sở hữu nén
continuous phase PSK transmission
sự truyền PSK sở hữu trộn liên tục
continuously variable transmission (CVT)
sự truyền chuyển đổi liên tục
data transmission
sự truyền dữ liệu
digital data transmission
sự truyền tài liệu số
digital transmission
sự truyền dẫn digital
digital transmission
sự truyền (dẫn) số
directional transmission
sự truyền trực tiếp
duplex transmission
sự truyền nhị chiều
duplex transmission
sự truyền tuy nhiên công
electric power transmission
sự truyền năng lượng điện năng
electric power transmission
sự truyền đạt điện
electric transmission
sự truyền động vì chưng điện
electricity transmission
sự truyền đạt năng lượng điện năng
end-or-transmission card
phiếu kết cổ động sự truyền
end-or-transmission code
mã kết cổ động sự truyền
energy transmission
sự truyền công suất
energy transmission
sự truyền năng lượng
facsimile transmission
sự truyền fax
facsimile transmission
sự truyền báo ảnh
fiber optic transmission
sự truyền vì chưng sợi quang
fiberoptic transmission
sự truyền vì chưng cáp quang
fiberoptic transmission
sự truyền vì chưng sợi quang
fiberoptic transmission
sự truyền vì chưng cáp quang
final transmission
sự truyền động cuối cùng
flanking transmission of sound
sự truyền âm bên trên phương ngang
frequency-shift transmission
sự truyền dịch tần số
gear transmission
sự truyền động bánh răng
GFT (grantfunctional transmission)
sự truyền tính năng cho tới phép
group alarm transmission
sự truyền dẫn thông báo nhóm
heat transmission
sự truyền nhiệt
heat transmission by conductivity
sự truyền nhiệt độ dẫn truyền
heat transmission by conductivity
sự truyền nhiệt độ nhờ tính dẫn nhiệt
heat transmission by convection
sự truyền nhiệt độ bởi tính đối lưu
heat transmission [transport
sự truyền nhiệt
heating transmission
sự truyền nhiệt
hydraulic transmission
sự truyền động thủy lực
hydraulic transmission
sự truyền thủy lực
hydrodynamic transmission
sự truyền động thủy
image transmission
sự truyền hình ảnh
impulse transmission
sự truyền xung
infrared transmission
sự truyền vì chưng hồng ngoại
interrupted isochronous transmission
sự truyền đẳng thời bị ngắt
isochronous transmission
sự truyền đẳng thời
lateral sound transmission
sự truyền âm ngang
live transmission
sự truyền dẫn sinh sống động
live transmission
sự truyền dẫn trực tiếp
loop transmission
sự truyền theo gót mạch vòng
low-speed transmission
sự truyền chậm
maximum power transmission
sự truyền năng suất vô cùng đại
mechanical transmission
sự truyền mô tơ khí
microwave transmission
sự truyền (bằng) vi ba
microwave transmission
sự truyền sóng vô cùng ngắn
microwave transmission
sự truyền vi sóng
moisture vapour transmission
sự truyền ẩm
monochrome transmission
sự bươm bướm sắc
multichannel transmission
sự truyền nhiều kênh
multidrop transmission
sự truyền nhiều trạm
multilevel transmission
sự truyền nhiều mức
multipath transmission
sự truyền nhiều đường
multiple transmission
sự truyền nhiều phân
multiplex transmission
sự truyền dồn kênh
multiplex transmission
sự truyền nhiều bội
multiplex transmission
sự truyền nhiều công
natural transmission
sự truyền tự động nhiên
negative transmission
sự truyền âm
network transmission
sự truyền mạng
neutral transmission
sự truyền trung tính
non simultaneous transmission
sự truyền ko đồng thời
nonsynchronous transmission
sự truyền ko đồng bộ
one-way transmission
sự bươm bướm công
one-way transmission
sự truyền một chiều
open-wire transmission
sự truyền vì chưng thừng trần
optical fiber transmission
sự truyền vì chưng sợi quang
optical fibre transmission
sự truyền vì chưng sợi quang
optical transmission
sự truyền dẫn quang đãng học
optical transmission
sự truyền quang
packet transmission
sự truyền gói tin
packet transmission
sự truyền bó tin
packet transmission
sự truyền theo gót bó
parallel data transmission
sự truyền tài liệu tuy nhiên song
parallel transmission
sự truyền tuy nhiên song
physical transmission
sự truyền vật lý
planetary transmission
sự truyền động hành tinh
point-to-point transmission
sự truyền điểm nối điểm
polar transmission
sự truyền sở hữu cực
positive transmission
sự truyền dương
power transmission
sự truyền năng lượng
power transmission
sự truyền đạt điện
pressure transmission
sự truyền áp lực
radio transmission
sự truyền vô tuyến
repetitive transmission of a signal
sự truyền dẫn lặp lại
request functional transmission (RFT)
sự truyền theo gót tính năng yêu thương cầu
RFT (requestfunctional transmission)
sự truyền theo gót tính năng yêu thương cầu
satellite transmission
sự truyền qua quýt vệ tinh
selective transmission
sự truyền lựa chọn lọc
serial transmission
sự truyền tiếp nối nhau (tuần tự)
serial transmission
sự truyền tuần tự
shaft transmission
sự truyền động loại trục
signal transmission
sự truyền tín hiệu
simplex transmission
sự truyền dẫn đơn công
simplex transmission
sự bươm bướm công
simplex transmission
sự truyền một chiều
simultaneous transmission
sự truyền đồng thời
single sideband transmission
sự truyền dải biên đơn
single-current transmission
sự truyền loại đơn
sound transmission
sự truyền âm
sound transmission
sự truyền âm thanh
sound transmission by indirect
sự truyền âm theo gót đàng vòng
spread spectrum transmission
sự truyền phổ rộng
start-stop transmission
sự truyền dẫn khởi-dừng
start-stop transmission
sự truyền khởi-dừng
static picture transmission
sự truyền hình hình ảnh tĩnh
store-and-forward transmission
sự truyền lưu giữ và chuyển
stream data transmission
sự truyền tài liệu theo gót luồng
stress transmission
sự truyền áp lực
suppressed carrier transmission
sự truyền triệt sóng mang
synchronous data transmission
sự truyền tài liệu đồng bộ
synchronous transmission
sự truyền dẫn đồng bộ
synchronous transmission
sự truyền đồng bộ
synchronous transmission
sự truyền đồng hóa (đồng thời)
test transmission
sự truyền thử
text transmission
sự truyền văn bản
thermal transmission
sự truyền nhiệt
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời gian
time code transmission
sự truyền dẫn mã thời giờ
total heat transfer (transmission)
sự truyền nhiệt độ tổng
transmission lag
sự truyền trễ
transmission of electric power
sự truyền đạt năng lượng điện năng
transmission of electricity
sự truyền lực
transmission of energy
sự truyền đạt năng lượng
transmission of group alarms
sự truyền dẫn thông báo của nhóm
transmission of moments
sự truyền tế bào men
transmission of pressure
sự truyền áp lực
transmission of sound
sự truyền âm thanh
transmission of sound
sự truyền dẫn âm thanh
transmission through Earth
sự truyền dẫn qua quýt mặt mũi đất
trasminor transmission
sự truyền ứng suất
two-way transmission
sự truyền nhị chiều
unidirectional transmission
sự bươm bướm hướng
unidirectional transmission
sự truyền một chiều
vapor transmission
sự truyền khá nước
video transmission
sự truyền video
voice transmission
sự truyền giờ đồng hồ nói
wave transmission
sự truyền sóng
white transmission
sự truyền trắng
wideband transmission
sự truyền dải rộng
wireless data transmission
sự truyền tài liệu vô tuyến
sự truyền phát

Kinh tế

sự trả phú (một khiếu nại sản phẩm, một bức năng lượng điện..)
sự trả phú (một khiếu nại sản phẩm, một bức năng lượng điện...)
sự truyền
data transmission
sự truyền đạt số liệu
facsimile transmission
sự truyền fax
heat transmission
sự truyền âm
thermal transmission
sự truyền nhiệt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa