verbal là gì

/ˈvɜrbəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) từ; (thuộc) lời
a verbal error
một sơ sót về từ
a good verbal memory
trí ghi nhớ kể từ tốt
Bằng điều trình bày, tự mồm (nói rời khỏi nhưng mà ko viết)
a verbal explanation
một sự lý giải tự miệng
verbal contract
hợp đồng miệng; phú ước miệng
Theo từng chữ một, theo đuổi từng nghĩa của chữ
a verbal translation
một bạn dạng dịch theo đuổi từng chữ một
(ngôn ngữ học) (thuộc) động kể từ, sở hữu gốc động từ
verbal noun
danh kể từ gốc động từ

Kinh tế

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

bằng miệng

Giải quí VN: Là một mệnh lệnh hoặc một report mồm trong những bên phía trong một nhiệm vụ này bại liệt. Thực hiện tại hoặc thực hành mệnh lệnh tự mồm cần tuân theo đuổi những văn bạn dạng của nhiệm vụ. Những văn bạn dạng này đó là sự đảm bảo an toàn.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
exact , expressed , lingual , literal , oral , rhetorical , said , stated , told , unwritten , verbatim , word-for-word * , word-of-mouth , wordy , spoken , word-for-word , articulate , talkative , vocal

Bạn đang xem: verbal là gì

Xem thêm: customary là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ