vì sao lịch pháp và thiên văn học ở ai cập cổ đại ra đời sớm

Giải sách bài tập Lịch sử 10 Bài 6: Văn minh Ai Cập

Bài tập 10: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 11 trang 34 SBT Lịch sử 10: Vì sao Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm?

Bạn đang xem: vì sao lịch pháp và thiên văn học ở ai cập cổ đại ra đời sớm

A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

B. Thúc đẩy sản xuất thương nghiệp.

C. Tiến hành nghi thức tôn giáo.

D. Cúng tế các vị thần linh.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Bài tập 1 trang 29 SBT Lịch sử 10: Dựa vào Hình 6.1 trong SGK, em hãy xác định nơi hình thành nền văn minh ….

 • Bài tập 2 trang 29 SBT Lịch sử 10: Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế ….

 • Bài tập 3 trang 30 SBT Lịch sử 10: Quan sát Hình 6.3 trong SGK, xác định thành phần ….

 • Bài tập 4 trang 30 SBT Lịch sử 10: Em hãy nhận xét về cơ cấu nhà nước cổ đại ở Ai Cập ….

 • Bài tập 5 trang 31 SBT Lịch sử 10: Thế nào là chữ tượng hình? Nêu ý nghĩa ….

 • Bài tập 6 trang 31 SBT Lịch sử 10: Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên ….

 • Bài tập 7 trang 31 SBT Lịch sử 10: Nêu hiểu biết cá nhân về kim tự tháp Ai Cập ….

 • Bài tập 8 trang 32 SBT Lịch sử 10: Em hãy giải ô chữ hàng ngang dựa theo những gợi ý dưới đây và tìm ô chữ chủ ….

  Xem thêm: rugby là gì

 • Bài tập 9 trang 32 SBT Lịch sử 10: Hoàn thành bảng thống kê theo từng lĩnh vực những thành tựu văn minh Ai Cập ….

 • Câu 1 trang 33 SBT Lịch sử 10: Nhà nước cổ đại ra đời sớm nhất ở phương Đông là ….

 • Câu 2 trang 33 SBT Lịch sử 10: Cư dân Ai Cập sống tập trung ở đồng bằng ven sông lớn ….

 • Câu 3 trang 33 SBT Lịch sử 10: Điều kiện tự nhiên ở Ai Cập thích hợp nhất cho việc phát triển ngành kinh tế ….

 • Câu 4 trang 33 SBT Lịch sử 10: Mục đích chính để cư dân Ai Cập cổ đại liên kết thành liên minh ….

 • Câu 5 trang 33 SBT Lịch sử 10: Vì sao nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời sớm? ….

 • Câu 6 trang 33 SBT Lịch sử 10: Các tầng lớp xã hội chính của xã hội Ai Cập cổ đại gồm: ….

 • Câu 7 trang 33 SBT Lịch sử 10: Tầng lớp nào dưới đây là lực lượng lao động chính của xã hội Ai Cập cổ đại? ….

 • Câu 8 trang 33 SBT Lịch sử 10: Tính chất của nhà nước Ai Cập cổ đại là nhà nước ….

 • Câu 9 trang 34 SBT Lịch sử 10: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai? ….

 • Câu 10 trang 34 SBT Lịch sử 10: Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên cơ sở nào dưới đây? ….

 • Câu 12 trang 34 SBT Lịch sử 10: Chữ viết Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu ….

 • Câu 13 trang 34 SBT Lịch sử 10: Việc ra đời chữ viết có ý nghĩa gì? ….

  Xem thêm: synthesis là gì

 • Câu 14 trang 34 SBT Lịch sử 10: Người Ai Cập viết chữ trên nguyên liệu gì? ….

 • Câu 15 trang 34 SBT Lịch sử 10: Vì sao những tri thức toán học ra đời sớm ở Ai Cập cổ đại? ….

 • Câu 16 trang 34 SBT Lịch sử 10: Việc xây dựng thư viện A-lếch-xan-đri-a (Alexandria) ở Ai Cập ….

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Đánh giá