vở bài tập toán lớp 5 bài 21

Câu 1, 2, 3, 4 trang 28 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1 . Viết số hoặc phân số phù hợp nhập khu vực chấm

1. Viết số hoặc phân số phù hợp nhập khu vực chấm

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 21

a)                                                          b)

1km = ……….hm                              1mm = ……….cm

1hm = ………dam                             1dm = …………m

1dam = ……..m                                1cm = ………….m

1 km = ………m                                1mm = …………m

2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm

a)

148m = ……….dm                            89dam = ……….m

531 dm = ……..centimet                            76hm = ………..dam

92cm = ……….milimet                            247km = ………hm

b)

7000m = ……….km                           630cm = ………dm

8500cm = ………m                             67 000mm = ……m

3. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm

a)

7km 47m = ………m                   462 dm = …….m…..dm

29m 34cm = …….centimet                  1372 centimet = ……m……cm

1cm 3mm = ……..milimet                 4037 m = ……km …….m

4. Đường cỗ cút kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới TP.Hồ Chí Minh lâu năm 1719km, nhập cơ quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới Huế lâu năm 654km và quãng lối kể từ Huế cho tới TP. Đà Nẵng lâu năm 103km. Hỏi:

a) Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới TP. Đà Nẵng lâu năm từng nào ki-lô-mét?

b) Quãng lối kể từ TP. Đà Nẵng cho tới TP.Hồ Chí Minh lâu năm từng nào ki-lô-mét?

Đáp án

1. Viết số hoặc phân số phù hợp nhập khu vực chấm

a)                                                                                         

Xem thêm: Những cách thắt dây giày Nike Air Max chuẩn nhất bạn nên biết

1km = 10 hm                                                                

1hm = 10 dam                                                           

1dam =  10 m                                                           

1 km = 1000 m           

b)  

\(\eqalign{
& 1mm = \,{1 \over {10}}cm \cr
& 1dm = {1 \over {10}}m \cr
& 1cm = {1 \over {100}}m \cr
& 1mm = {1 \over {1000}}m \cr} \) 

2. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm

a)

148m =  1480 dm                      89dam = 890 m

531 dm = 5310 centimet                     76hm =  760 dam

92cm = 920 milimet                         247km = 2470 hm

b)

7000m = 7 km                            630cm = 63 dm

8500cm = 85m                            67 000mm = 67 m

3. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm

a)

7km 47m = 7047 m                     462 dm = 46m  2dm

29m 34cm = 2934 centimet                  1372 centimet = 13m 72cm

1cm 3mm = 13 milimet                      4037 m = 4km 37m

4. 

Quãng lối kể từ Thành Phố Hà Nội cho tới TP. Đà Nẵng dài:

654 + 103 = 757 (km)

Xem thêm: stamping là gì

Quãng lối kể từ TP. Đà Nẵng cho tới TP.Hồ Chí Minh dài:

1719 – 757 = 962 (km)

Đáp số: a) 757km        b) 962km