vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 111

Câu 1, 2, 3 trang 31 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán 5 tập dượt 2. 1. a. Viết cơ hội hiểu những số đo sau (theo mẫu)

1. a. Viết cơ hội hiểu những số đo sau (theo mẫu) :

Mẫu : 82cm3 : tám mươi nhì xăng-ti-mét khối.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 111

508dm3 : …………………………………………………

17,02dm3 : ……………………………………………….

\({3 \over 8}c{m^3}\) : …………………………………………………..

b. Viết những số đo tương thích vô vị trí chấm :

Hai trăm năm mươi nhì xăng-ti-mét khối : …………………………………

Năm ngàn ko trăm linh tám đề-xi-mét khối : ………………………….

Tám phẩy tía trăm nhì mươi đề-xi-mét khối : ………………………………

Ba phần năm xăng-ti-mét khối : ……………………………………………

2. Viết số đo tương thích vô dù trống không :

a.

1dm3 = …………. cm3

4,5dm3 = ………….. cm3

215dm3 = ………… cm3

\({2 \over 5}d{m^3}\) = ………….. cm3

b.

5000cm3 = ………… dm3

940 000cm3= ………… dm3

2100cm3 = ……. dm3 ……… cm3

372000cm3 = …………….. dm3

606dm3 = ………… cm3

3. Điền vệt > ; < ; = vô vị trí chấm tương thích.

2020cm3  … 2,02dm3

2020cm3  … 2,2dm3

2020cm3 … 0,202dm3

Xem thêm: Những cách thắt dây giày Nike Air Max chuẩn nhất bạn nên biết

2020cm3 … đôi mươi,2dm3

1.

a. 508dm3 hiểu là năm trăm linh tám đề-xi-mét khối.

17,02dm3 hiểu là chục bảy phẩy ko nhì đề-xi-mét khối.

\({3 \over 8}c{m^3}\) đọc là tía phần tám xăng-ti-mét khối

b. Hai trăm năm mươi nhì xăng-ti-mét khối : 252cm3

Năm ngàn ko trăm linh tám đề-xi-mét khối : 5008dm3

Tám phẩy tía trăm nhì mươi đề-xi-mét khối : 8,320dm3

Ba phần năm xăng-ti-mét khối : \({3 \over 5}c{m^3}\)

2.

a. 1dm3 = 1000cm3

4,5dm3 = 4500cm3

215dm3 = 215000cm3

 \({2 \over 5}d{m^3} = 400c{m^3}\)

b. 5000cm3 = 5dm3

940000cm3 = 940dm3

2100cm3 = 2dm3 100cm3

372000cm3 = 372dm3

606dm3 = 606000cm3

3.

2020cm3 = 2,02dm3

Xem thêm: rugby là gì

2020cm3 < 2,2dm3

2020cm3 > 0,202dm3

2020cm3 < đôi mươi,2dm3