walks nghĩa là gì

Bản dịch của "walk" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: walks nghĩa là gì

Bản dịch

expand_more đi cỗ vòng xung quanh

expand_more đi cỗ vòng xung quanh

expand_more đi cỗ vòng xung quanh

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "walk" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

May I walk/drive you home?

Để anh/em đem em/anh về nhé?

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: weaning là gì

English Cách dùng "walk" vô một câu

There are elders and common folk outside the village that give out advice when leaving the town by walking on the railroad tracks.

He cleans his puppet's muddy face with utmost care and devotion and starts walking away vĩ đại some desolate land.

As the singer walks through a forest, the father is shown resorting vĩ đại drinking in grief.

The young hatch and are ready vĩ đại swim and walk within a day.

He walks back up the red carpet and proceeds vĩ đại kick the bouncer in the groin and shove him through the door.

Xem thêm: even so là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "walk":

walk

English

  • base on balls
  • manner of walking
  • paseo
  • pass
  • take the air
  • walk of life
  • walking
  • walkway