weld là gì

/weld/

Thông dụng

Danh từ

(kỹ thuật) ông tơ hàn

Ngoại động từ

(kỹ thuật) hàn; hàn lại
to weld parts together
hàn những thành phần lại với nhau
to weld a boiler
hàn một nồi hơi
(nghĩa bóng) thống nhất, gắn chặt, kết nối (người, vật) trở thành một tổng thể với hiệu quả
arguments closely welded
những lý lẽ ràng buộc với nhau

Nội động từ

(kỹ thuật) Chịu đựng hàn, hoàn toàn có thể hàn được (sắt..)
brass welds with difficulty
đồng khó khăn hàn

Hình Thái Từ

  • Ved : welded
  • Ving: welding

Chuyên ngành

Xây dựng

hàn [mối hàn]

Cơ - Điện tử

Mối hàn, (v) hàn

Hóa học tập & vật liệu

sự hàn

Giải quí VN: Việc gắn những sắt kẽm kim loại cùng nhau vì thế nhiệt độ phỏng cao hơn nữa 6000C khi những sắt kẽm kim loại chủ yếu đạt được tới điểm chảy.đũa hàn thương được dùng làm phủ thêm thắt sắt kẽm kim loại nhập ông tơ hàn.

Kỹ thuật cộng đồng

đường hàn
axis of weld
trục đàng hàn
face of weld
mặt đàng hàn
fillet weld
đường hàn góc
location of a weld bead
vị trí đàng hàn
longitudinal fillet weld
đường hàn góc bám theo phương dọc
oblique fillet weld
đường hàn góc nghiêng
pitch of weld
bước đàng hàn
plug weld
đường hàn với lỗ
plug weld
đường hàn mộng
throat of weld
bề dày đàng hàn
weld cavity
rỗ kim (đường hàn, ông tơ hàn)
weld checking
kiểm soát đàng hàn
weld crack
đường hàn nứt
weld flaw
rỗ kim (đường hàn, ông tơ hàn)
weld length
chiều lâu năm đàng hàn
weld metal area
diện tích thiết diện đàng hàn
weld pass
đường hàn đứt
weld seam
vết hàn, đàng hàn
weld size
kích thước đàng hàn
weld, crack
đường hàn đứt
liên kết hàn
jump weld
liên kết hàn hình T
single-bevel weld joint
liên kết hàn góc nhọn
hàn
hàn điện
electric butt weld
hàn năng lượng điện tiếp xúc
electric weld casing
ống kháng nối vì thế hàn điện
mối hàn

Giải quí VN: Việc gắn những sắt kẽm kim loại cùng nhau vì thế nhiệt độ phỏng cao hơn nữa 6000C khi những sắt kẽm kim loại chủ yếu đạt được tới điểm chảy.đũa hàn thương được dùng làm phủ thêm thắt sắt kẽm kim loại nhập ông tơ hàn.

Bạn đang xem: weld là gì

vách hàn
weld seam
vạch hàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
bond , braze , cement , combine , fix , fuse , join , liên kết , solder , unite , bind , connect

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: jewelry là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ