yes là gì

Tiếng Anh[sửa]

yes

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ˈjɛs/
Hoa Kỳ[ˈjɛs]

Phó từ[sửa]

yes /ˈjɛs/

Xem thêm: streamline là gì

Bạn đang xem: yes là gì

  1. Vâng, nên, dạ, được, ừ, với, với chứ.
    to say yes or no — rằng với hoặc không; rằng được hoặc không
    You didn't see him? - yes I did — anh ko thấy nó à? với chứ

Danh từ[sửa]

yes số nhiều yeses /ˈjɛs/

  1. Tiếng vâng dạ, giờ ừ nên.

Tham khảo[sửa]

  • "yes". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)